Cevaplar.Org

SAHABE İZİNDE-5

Ebu Ubeyde b. Cerrah’ın Bedir Savaşı’nda karşı safta olan babasını öldürmemek için sürekli yer değiştirdiği halde babasının ısrarla karşısına çıkması üzerine babasını öldürdüğünü…


2010-03-15 02:14:06

Ebu Ubeyde b. Cerrah’ın Bedir Savaşı’nda karşı safta olan babasını öldürmemek için sürekli yer değiştirdiği halde babasının ısrarla karşısına çıkması üzerine babasını öldürdüğünü…

• Bazı sahabilerin Abdullah b. Huzeyfe’yi şakacı olduğu ve boş şeylerle uğraştığı gerekçesiyle Peygamber Efendimiz ( s.a.v.)’e şikâyet ettiklerinde Efendimiz (s.a.v)’in “Ona ilişmeyin, onu kendi haline bırakın, sizin bilmediğiniz bir meziyeti var onun, zira o Allah ve Rasulünü sever” buyurduğunu…

• Hz. Ebu Bekir’in babası Ebu Kuhafe biat etmek üzere elini uzattığında, Hz. Ebu Bekir’in ağlayarak, “ Ya Rasulallah! Sana uzanan bu el babamın eli değil de, amcan Ebu Talib’in eli olsaydı ve bu vesile ile Allah seni sevindirseydi, daha çok memnun olurdum" dediğini…

• Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Medine’ye geldiğinde Ebu Eyyüb El Ensari'nin iki katlı evinin alt katına oturduğunu, bu durumdan rahatsız olan Eba Eyyüb El Ensari’ye de “Bizim için en uygunu alt katta oturmamızdır, çünkü yanımıza gidip gelen çok oluyor” buyurduğunu…

• Efendimiz (s.a.v.)’in Hz. Aişe’nin evinde vefat ettiğini ve O’nu Hz. Ali’nin eline bir bez sararak elbisesini soymadan yıkadığını…

Abdullah b. Revaha’nın mescide gelirken Allah Resulü(s.a.v.)’nün mescitte hutbe okuduğu sırada “ oturun” buyurduğunu duyunca, olduğu yere oturduğunu ve Efendimiz (s.a.v) hutbesini bitirinceye kadar kalkmadığını…

Hz. Ebu Zer’in Allah Resulü(s.a.v.)’nün hizmetçilere iyi muamele edilmesi hususundaki emrine uymak için kölesi ile aynı giyindiğini…

• Yemame Savaşı’nda hafızların çoğunun şehit düştüğünü gören Hz. Ömer’in, Hz. Ebu Bekir’e Kur’an’ın kitap haline getirilmesi gerektiğini söylediğini, Ebu Bekir’in de bu görevi Zeyd b. Sabit’e verdiğini…

• Hz. Ömer’e Ebu Hafs künyesini Efendimiz (s.a.v.)’in verdiğini, Hz. Osman’ın künyesinin de Ebu Abdullah olduğunu…

• Kur’an ayetleri taşlardan, kürek kemiklerinden, hurma dallarından ve sahabenin hafızasından toplanırken Berae suresinin (tevbe suresi) son iki ayetini yalnız Huzeyme b. Sabit el Ensari’nin bildiğini ve ondan alınarak yerine konduğunu…

• Allah Rasulü’nün Halid b. Velid için “O, Allah’ın küffar üzerine indirdiği kılıçlardan biridir” buyurduğunu…

Üsame b. Zeyd, Medine’ye ilk geldiği günlerde daha çocukken vücudunda yaralar çıkmış ve burnundan akan sıvılar ağzına doğru akıyor vaziyetteyken Hz. Aişe’nin onu temizlemekten tiksindiğini Allah Resulü (s.a.v.)’nün ise onu temizleyip öptüğünü…

• Allah Rasülü (s.a.v) oturduğunda Hz. Ebubekir’in sağına, Hz. Ömer’in soluna, Hz. Osman’ın da karşısına oturduğunu, Abbas b. Abdülmuttalip geldiği zaman Hz. Ebubekir’in yerini ona verdiğini…

• Safiyye binti Huyey’in devesi hastalandığında Allah Rasülü(s.a.v.) Zeyneb’in çok devesi olduğundan birini Safiyye’ye vermesini istemiş, Zeyneb’in “O Yahudi kadına mı vereceğim.” demesi üzerine Allah Rasülü(s.a.v.) nün Zeyneb validemizden iki aydan fazla bir süre uzak durduğunu…

Kaynak:

1-Hayatu’s Sahabe – M.Yusuf KANDEHLEVİ – Işık Yayınları –İst–2006

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

Allahu Teala, kulunu helal (kazanç) talebinde yorgun görmeyi sever.

250 Hadis, s.197

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI