PROF. DR. ŞENER DİLEK HOCAMIZLA NUR’UN TEDRİS RAHLESİNDE-11

Üstad Hazretleri İslam âlemine hiçbir şey getirmese bile sırf müspet hareket metodunu getirmesi bile onun İslam âlemine çok büyük bir hediyesi olmuş olurdu değil mi?”


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2010-03-06 14:37:42

- “Üstad Hazretleri İslam âlemine hiçbir şey getirmese bile sırf müspet hareket metodunu getirmesi bile onun İslam âlemine çok büyük bir hediyesi olmuş olurdu değil mi?”

Evet, Risale-i Nur hizmetinde müsbet hareket esastır. Bu asırda İslam âlemi müsbet harekete hava, su ve ekmek gibi muhtaçtır. Çünkü yaşadığımız şu asırda, savaşların, terör ve anarşinin, kıyım ve tahriplerin, yıkım ve ihanetlerin faturası çok ağır ve pek dehşetli düşmüştür. Bu asırda İslam dünyası, İslam’ın ahlak, fazilet ve güzelliğini en mükemmel bir biçimde sergilemenin en güzel yolunu müsbet harekette bulacaktır. Müsbet hareket, İslam dünyasının teneffüs kapısı, selamet ve sükûnetinin anahtarı olacaktır, pek çok güzellikler, hizmetler o anahtar ile açılacaktır.

Evet, Risale-i Nur, herkesin fikrî istikamet, şefkat ve müzaherete, himaye ve teşvike muhtaç olduğu bir asırda müsbet hareketi esas almış, cemiyetin sükûn ve sükûnetine, asayiş ve emniyetine, dayanışma ve paylaşımına kuvvet vermiştir.

Evet, Hz. Üstad, talebelerine vefatından önce müspet hareketi en son ders olarak vermiş, müsbet hareketin önemini şiddetle vurgulamıştır.

Evet, müsbet hareket herkese lazım.. Müsbet hareketten her zaman fayda görülmüştür, görülüyor ve görülecektir.

- “Risale-i Nur’u okuma ve anlama yolunda arkadaşlarımıza tavsiyelerinizi alabilir miyiz?”

Bu konuda “Risale-i Nur’lar Nasıl Okunmalı?” başlığı altında bir çalışmamız var. Bu çalışmamızda okuma ve Öğrenme disiplini, Risalelerde derinleşme teknikleri, metnin açılımı ve okumanın altyapıları gibi birçok konu üzerinde detaylı bir şekilde duruyorum. İnşallah bu sene çalışmayı tamamlayacağım. Sorunuzun cevabını o kitaba bırakalım. İnşaallah.

- “O zaman özet bir biçimde bir değerlendirme yapmanız mümkün mü?”

Değerlendirme uzun gider. Ama, bu makamda sadece okumanın psikolojisi ile birkaç noktayı ifade etmek mümkün..

Okumanın psikolojisi çok önemli.. O psikolojileri yakalayanlar, diğerlerine göre daha güzel görüyor, daha mükemmel anlıyor, daha derinden hissedebiliyorlar.

- “Nedir o psikolojiler?”

-Mesela, onlardan birisi, “İlk gün psikolojisi”dir. Yani, bir risaleyi elinize aldığınızda “Bu meseleyi sanki şimdiye kadar hiç duymadım. İlk defa işitiyorum! İlk defa dinliyorum, ilk defa bu hakikatlere muhatap oluyorum!” şeklinde bir tavır sergilemek.. Bu psikoloji ile risaleleri okumak teyakkuza vesile olur, ülfeti dağıtır, hakikatlere daha derinliğine bakmamıza yardımcı olur.

Diğer bir psikoloji “son gün psikolojisi”dir. Yani, “bugün benim son günüm, bugün ölüm meleği gelecek, alıp beni götürecek.. Bu ders benim son marifet dersim, bu ders benim veda dersim!” tarzında bir psikoloji ile risaleleri okumak.. Böyle bir psikoloji kalbi rikkate, latifeleri teyakkuza sevk eder, marifet bilgilerini vakum gibi çekmeye vesile olur.

Bir başka psikoloji, “Hz. Üstad bu dersleri benim için kaleme almış, benim için yazmış! Muhatap benim! En ziyade hasta benim, en ziyade muhtaç benim!”

Bir diğer psikoloji, “Şu dersi sanki Hz. Üstad okuyor, onun rahle-i tedrisinde diz çökmüşüm, onun mübarek lisanından dinliyorum.”

 Evet, risalelerden daha ziyade istifade etmenin çok önemli bir şartı, gazete gibi değil; dikkatini teksif ederek, ciddi bir biçimde dersine yönelmek, fikrî bir derinlik içinde dikkatle ve ibretle dersine çalışmaktır. Bu mazhariyetin daha ilerisi, açlığını tam hissetmek, sürekli bir biçimde ısrar, iştiyak ve gayretle dersini bir ömür boyu sürdürmektir.

İstifadenin yanında bir de istifaze vardır. İstifade galiben aklîdir, istifaze ise kalbî.. İstifade, istifaze ile tahkim edilmelidir. Ta ki, akıl idrak terazisiyle tartsın, kalb de kıymetşinaslığı ile takdirkarane kıymet versin; akıl marifetullahta terakki etsin, kalb de füyüzata makes ve ayna olsun. Envar ve esrar-ı imaniye akla görünsün, kalbe de feyz olarak dökülsün.

Risalelerden feyz almanın da yolları, altyapıları var. Bu yollara ve bu alt yapılara da riayet lazım..

- “Nedir o altyapılar? Nelere riayet etmek lazım?”

Evvela, işin başı, niyet-i halisedir. Sırf, yalnız ve yalnız Cenab-ı Hakk’ın rızasını esas yapıp, hasbî bir gönül, samimi bir kalp, ciddi bir teveccüh ile Nurlara yönelmek gerektir.

Feyz, kirli ve bulanık, karanlık aynalara yansımaz. Feyz-i İlahî, temiz, berrak, şeffaf ve safi aynalar ister. Kul, günahlardan kaçındığı nisbette gönül aynası berraklaşır, feyze makes hale gelir. Kulda, ubudiyet ciddiyeti ve istikamet ciddiyeti ne nisbette inkişaf ederse, o nisbette o kul feyze mazhar olur.

Hem, feyz mazhariyetin anahtarı, belki şifresi, hakikat ve marifete hiç doymamak, “helmin mezid” demek, açlığını tam hissetmektir.

Hem, “istidad-ı fıtrî” lazım..

Yıllar önce, ilk defa Rize’ye gittiğimde kabak yaprakları çok dikkatimi çekmişti.. Bu yapraklar Erzurum’da gördüğüm kabak yapraklarından iki üç kat daha büyüktü.. Rize’deki çekirdekle, Erzurum’daki çekirdek aynı çekirdekti. Ama yapraklar ve görkem çok farklıydı. Peki ama bu farklılık nereden geliyordu? Sonra anladım ki, sadece çekirdeğin mükemmelliği yetmiyor, toprağın da kaliteli, humuslu olması gerekiyor.

Evet, hakikat çekirdek ise, insanın istidad ve kabiliyeti toprak.. Toprak humuslu ise, meyve ve sebzeler daha ziyade serpilir, gelişir.

Evet, takva ile günahlardan sakınmakla insanın istidadları humuslu toprak gibi olur. Ruhunu günahlarla kirletmeyen, sıdk ve hulûs, saffet ve samimiyet ile istikamet çizgisinde yürüyenler daha ziyada füyüzat, envar ve esrara mazhar olurlar vesselam..

-Allah razı olsun ağabey.

-Cümlemizden…

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Mualla hak endiş, 2013-04-01 06:39:36

Allah razı olsun.. faydalı bir yazı biz de nasiplendik

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

faik öztunç, 2010-07-31 07:34:39

çok güzel!...ALLAH ebeden razı olsun şener abiye bu şekilde ulaşmaktan mahzunum ama çok şükür!...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Said Biçer, 2010-06-25 16:12:22

Şener dilek hocamızın, metin tahlilleri il ilgili teknikleri bize sunmasını sağlarsanız memnun oluruz. Risale-i Nur\'ları tefekkür hengamında farklı cihetlerden aynı metini nasıl ve ne açılardan tefekkür etmeli ve adım adım okuduğumuz cümlenin mana tabakalarında gezebiliriz, buna ait teknik ve stratejilerini bizimle paylaşmasını sizin vesilenizle rica ediyoruz.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-9

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-9

Soru: Üstad’ın Risaleler hakkında Kur’ân’dan bazı işaretler çıkartması da çokça ten

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-8

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-8

Soru: Ebced ve cifir İslam ulemasınca reddedilmişken Said Nursi neden bunlarla meşgul oldu? Met

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-7

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-7

Soru: Hocam, Bediüzzaman’ın eserleri medrese okuyanlara neler kazandıyor, avam için yazılmı

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-6

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-6

Soru: Bir zat; “Bir şey söyleyeyim, kimse kızıp darılmasın, Zahid El Kevserî’nin yanında

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-5

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-5

Soru: Risale-i Nurları bugün bir kişi sıfırdan telif etmek istese gerek Arabi gerek Türkçe ol

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-4

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-4

Soru: Bir araştırmacı diyor ki; “Öyle anlaşılıyor ki, Bediuzzaman‟ın hayatı incelendiğ

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-3

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-3

Soru:-Bediüzzaman’ın eserleri geçen asrın pozitivist felsefesinin getirdiği sorulara cevap de

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-2

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-2

Soru: Bana yazdırıldı ne demektir? Bu Risaleleri kutsallaştırmak olmaz mı? Metin Yiğit: Bana

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP

Prof. Dr. Metin Yiğit Hocamız Üstad Bediüzzaman etrafında zaman zaman tenkit konusu yapılan 12

PROF. DR. NİYAZİ BEKİ HOCAMIZLA İSLAMİ İLİMLER VE RİSALE-İ NUR ÜZERİNE

PROF. DR. NİYAZİ BEKİ HOCAMIZLA İSLAMİ İLİMLER VE RİSALE-İ NUR ÜZERİNE

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, değerli âlim Niyazi Beki Hocaefendi ile yaptığımız ‘san

LATİF ERDOĞAN BEY İLE RİSALE-İ NUR’UN İNŞA VE İHYA METODU ÜZERİNE-2

LATİF ERDOĞAN BEY İLE RİSALE-İ NUR’UN İNŞA VE İHYA METODU ÜZERİNE-2

-İzninizle başka bir soruya geçmek istiyorum. Bir yerde üstad şöyle diyor; “ey uykuda iken k

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

Geçmiş peygamberlerin sözünden (hiç eksiksiz) nâsın eriştiği haberlerden birisi de: Utanmazsan dilediğini işle! (sözü) dür.

Abdullâh b. Mes'ûd (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*İzmir'in işgali(15 Mayıs 1919) *İmam Muhammed'in vefatı(17 Mayıs 804)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI