Cevaplar.Org

SAHABE İZİNDE-4

Cüheyne kabilesi İslam’a girdikten sonra Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) onların başına Abdullah b. Cahş el Esadi’yi kumandan olarak atadığını, böylece Abdullah’ın İslam’da tayin edilen ilk kumandan olduğunu…


2010-02-28 07:24:56

· Cüheyne kabilesi İslam’a girdikten sonra Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) onların başına Abdullah b. Cahş el Esadi’yi kumandan olarak atadığını, böylece Abdullah’ın İslam’da tayin edilen ilk kumandan olduğunu…

· Uhud Savaşı’nda kadınların da fiilen savaştığını, Ümmü Umara ve Hz. Safiye’nin de bunlardan olduğunu…

· Hz. Ömer’in vefatına yakın, kendinden sonra halifelik için Osman, Ali, Talha, Zübeyr, Abdurrahman b. Avf ve Sa’d b. Ebi Vakkas’ın isimlerini verdiğini…

· İbn Ömer’in malından neyi daha fazla sevmeye başlarsa, onu hemen Allah rızası için infak ettiğini, bu yüzden de kölelerinin ona kendilerini sevdirmeye çalıştığını…

· Hz. Ömer’in zahiren Halid b. Velid’e benzetildiğini…

· Abdullah b. Ömer’in sofrasında fakir fukara bulunmadığında yemeğe oturmadığını, yemek vakti çevresindeki yetimleri çağırıp yemeği onlarla birlikte yediğini…

· Hz. Ömer’in halifeliği zamanında her doğan çocuğa maaş bağlattığını…

· Tuhfe b. Kays mescitte yüzükoyun yatarken, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in onu ayağıyla dürterek “Böyle yüzükoyun yatmak Allah’ın gazabını celbeder.” buyurduğunu…

· Talha b. Ubeydullah’ın kazandığı tüm malını bekletmeden infak ettiğini, bu yüzden de ona “Civanmert Talha” dediklerini…

· Abdullah b. Erkam’ı Hz. Osman beytülmalde görevlendirdiğinde ona ücret olarak üç yüz bin dirhem verdiğini, ancak Abdullah’ın ücreti kabul etmeyip ücretsiz çalıştığını…

· Hz. Ömer’in halifeliği sırasında on iki yerinden yamalı bir hırka ile hutbe verdiğini…

· Hz. Osman’ın halkına en nefis yemekleri yedirirken, kendisinin evinde sirke ile zeytinyağı yediğini…

· Ebu Ubeyde b. Cerrah’ın uyumak için atının eğerin kullandığını, evinde de kılıcı, kalkanı ve bineğinden başka bir şeyi bulunmadığını…

· Selman-ı Farisi’nin beş bin dirhem maaş karşılığında otuz bin Müslüman askere komutanlık ettiğini, maaşını aldığında da yoksulara infak ederek, kendi elinin emeği ile geçindiğini…

· İbn Ömer’in azatlısı Ubeydullah b.Adiy Irak’tan geldiğinde İbn Ömer’e “Cevariş” denilen hazmı kolaylaştırıcı bir ilaç hediye getirdiğinde İbn Ömer’in “Ben kırk senedir doyasıya yemek yemiyorum ki, ne yapayım o ilacı” dediğini... BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kaynak

1-Hayatu’s Sahabe – M.Yusuf KANDEHLEVİ – Işık Yayınları –İst-2006

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabb'ine kulluk et!

Hicr, 99

GÜNÜN HADİSİ

Alî b. Ebî Tâlib (r.a.)'dan :

"Benim ağzımdan yalan uydurmayınız. Her kim benim ağzımdan yalan söylerse Cehennem'deki yerine hazırlansın."

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI