Cevaplar.Org

SAHABE İZİNDE-2

Hz. Ebubekir ile Talha Müslüman olunca, Kureyş aslanı diye çağrılan Nevfel b. Huveylid onları yakalayıp ikisini bir iple bağladığı için onlara birbirine bitişik manasına gelen “El- Karineyn” lakabı verildiğini….


2010-01-30 03:01:25

· Hz. Ebubekir ile Talha Müslüman olunca, Kureyş aslanı diye çağrılan Nevfel b. Huveylid onları yakalayıp ikisini bir iple bağladığı için onlara birbirine bitişik manasına gelen "El- Karineyn" lakabı verildiğini….

· Amr bin Cemuh'un ayağının aksak olması sebebiyle oğulları onun Uhud savaşına katılmasını istemediği için, Peygamber Efendimiz (s.a.v) den izin alarak savaşa katılıp şehid olduğunu ve Efendimiz (s.a.v) in "Amr'ın aksak ayağıyla cennette sağlam olarak yürüdüğünü şu anda görür gibiyim" buyurduğunu…

· Sa'd b. Ebi Vakkas'ın Allah yolunda ok atan ilk Arap olduğunu…

· Peygamber Efendimiz (s.a.v) ile Hz. Ebubekir Sevr dağında saklandıkları mağaradan çıkıp Medine'ye giderlerken kendilerine Amir b. Füheyre'nin refakat edip hizmetlerini gördüğünü ve İbnül Eykat'ın da yol gösterdiğini…

· Hz. Muhammed (s.a.v.)' in ashabından Medine'ye ilk gelenlerin Mus'ab b. Umeyr ile İbn Ümmi Mektum olduğunu, daha sonra Ammar, Bilal ve Sa'd'ın ardından da yirmi kişilik bir kafileyle birlikte Ömer b. Hattab'ın geldiğini…

· Hz. Hamza şehit edildiğinde onu kefenlemek için bir hırkadan başka bir şey bulunmadığını…

· Suheyb'in Peygamberimize ve Medine'ye hicret etmek için yola çıktığında Kureyş'ten bir gurup gencin onu engellemek istediğini, Suheyb'in "İsterseniz Mekke'deki tüm malımın yerini göstereyim benim önümden çekiliniz" dediğini, bunun üzerine Bakara suresi 207. ayetinin indiğini…

· Osman b. Affan'ın hanımı Rukiye ile birlikte Habeşistan'a hicret ederek ailesi ile birlikte hicret eden ilk Müslüman olduğunu…

· Gözleri görmeyen Damra b. Ays'ın çok zengin olduğundan kendini hicret için istisna edilenler arasında saymayıp hasta haliyle hicret etmek için yola çıkıp yolda vefat ettiğini ve Nisa suresi 4/ 100 ayetinin Damra hakkında nazil olduğunu…

· Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in vefatından önce Usame b. Zeyd'i ordunun başına geçirip, ona Übna denilen yere baskın yapmasını emrettiğini…

· Hz. Bilal'in Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in vefatından sonra bir daha ezan okumadığını, cihat için Ebu Bekir'den izin alarak Şam'a gittiğini ve orada şehit olduğunu…

· Ebu Talha'nın bir deniz savaşına çıktığı sırada eceli ile gemide öldüğünü ve kendisini gömebilecek bir adayı yedi gün sonra bulabilmelerine rağmen cesedinin bozulmadığını…

· Hz. Bilal'den sonra, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in sağlığında Kuba mscidinde ezan okumuş olan Sa'd'ın ezan okuduğunu… BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kaynak:

Hayatu's Sahabe – M.Yusuf KANDEHLEVİ – Işık Yayınları –İst-2006

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

cevaplar.org, 2013-11-12 23:15:29

Kıymetli ziyaretçimiz, bu zat Sa'd el-Kurazi(R.a)'dır. Kendisi, Bilâl-i Habeşî'nin Hz. Peygamber'in vefatı üzerine üzüntüsünden Mescidi Nebevî'nin müezzinliğini bırakması üzerine Sa'd orada görev yapmaya başladı. Radiyallahu anh. İlginiz için teşekkürler.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

selman, 2013-11-12 03:41:40

allah razı olsun sitenizden her daim istifade etmekteyiz. merakımı mazur görün acaba en son hz bilalden sonra ezan okumuş kişi sad denmekte. sad b. muaz mı, sad b. ebivakkas mı ya da bir başka sahabi efendimiz mi

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Elbette onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmayacaktır. Ancak O'na sizin takvanız erecektir. Onları bu şekilde sizin buyruğunuza verdi ki, size yolunu gösterdiğinden dolayı, Allah'ı tekbir ile yüceltesiniz.

Hac:37

GÜNÜN HADİSİ

Îmân altmış kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

BUHARİ,KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, EBU HUREYRE(r.a.)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI