Cevaplar.Org

SAHABE İZİNDE-2

Hz. Ebubekir ile Talha Müslüman olunca, Kureyş aslanı diye çağrılan Nevfel b. Huveylid onları yakalayıp ikisini bir iple bağladığı için onlara birbirine bitişik manasına gelen “El- Karineyn” lakabı verildiğini….


2010-01-30 03:01:25

· Hz. Ebubekir ile Talha Müslüman olunca, Kureyş aslanı diye çağrılan Nevfel b. Huveylid onları yakalayıp ikisini bir iple bağladığı için onlara birbirine bitişik manasına gelen "El- Karineyn" lakabı verildiğini….

· Amr bin Cemuh'un ayağının aksak olması sebebiyle oğulları onun Uhud savaşına katılmasını istemediği için, Peygamber Efendimiz (s.a.v) den izin alarak savaşa katılıp şehid olduğunu ve Efendimiz (s.a.v) in "Amr'ın aksak ayağıyla cennette sağlam olarak yürüdüğünü şu anda görür gibiyim" buyurduğunu…

· Sa'd b. Ebi Vakkas'ın Allah yolunda ok atan ilk Arap olduğunu…

· Peygamber Efendimiz (s.a.v) ile Hz. Ebubekir Sevr dağında saklandıkları mağaradan çıkıp Medine'ye giderlerken kendilerine Amir b. Füheyre'nin refakat edip hizmetlerini gördüğünü ve İbnül Eykat'ın da yol gösterdiğini…

· Hz. Muhammed (s.a.v.)' in ashabından Medine'ye ilk gelenlerin Mus'ab b. Umeyr ile İbn Ümmi Mektum olduğunu, daha sonra Ammar, Bilal ve Sa'd'ın ardından da yirmi kişilik bir kafileyle birlikte Ömer b. Hattab'ın geldiğini…

· Hz. Hamza şehit edildiğinde onu kefenlemek için bir hırkadan başka bir şey bulunmadığını…

· Suheyb'in Peygamberimize ve Medine'ye hicret etmek için yola çıktığında Kureyş'ten bir gurup gencin onu engellemek istediğini, Suheyb'in "İsterseniz Mekke'deki tüm malımın yerini göstereyim benim önümden çekiliniz" dediğini, bunun üzerine Bakara suresi 207. ayetinin indiğini…

· Osman b. Affan'ın hanımı Rukiye ile birlikte Habeşistan'a hicret ederek ailesi ile birlikte hicret eden ilk Müslüman olduğunu…

· Gözleri görmeyen Damra b. Ays'ın çok zengin olduğundan kendini hicret için istisna edilenler arasında saymayıp hasta haliyle hicret etmek için yola çıkıp yolda vefat ettiğini ve Nisa suresi 4/ 100 ayetinin Damra hakkında nazil olduğunu…

· Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in vefatından önce Usame b. Zeyd'i ordunun başına geçirip, ona Übna denilen yere baskın yapmasını emrettiğini…

· Hz. Bilal'in Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in vefatından sonra bir daha ezan okumadığını, cihat için Ebu Bekir'den izin alarak Şam'a gittiğini ve orada şehit olduğunu…

· Ebu Talha'nın bir deniz savaşına çıktığı sırada eceli ile gemide öldüğünü ve kendisini gömebilecek bir adayı yedi gün sonra bulabilmelerine rağmen cesedinin bozulmadığını…

· Hz. Bilal'den sonra, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in sağlığında Kuba mscidinde ezan okumuş olan Sa'd'ın ezan okuduğunu… BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kaynak:

Hayatu's Sahabe – M.Yusuf KANDEHLEVİ – Işık Yayınları –İst-2006

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

cevaplar.org, 2013-11-12 23:15:29

Kıymetli ziyaretçimiz, bu zat Sa'd el-Kurazi(R.a)'dır. Kendisi, Bilâl-i Habeşî'nin Hz. Peygamber'in vefatı üzerine üzüntüsünden Mescidi Nebevî'nin müezzinliğini bırakması üzerine Sa'd orada görev yapmaya başladı. Radiyallahu anh. İlginiz için teşekkürler.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

selman, 2013-11-12 03:41:40

allah razı olsun sitenizden her daim istifade etmekteyiz. merakımı mazur görün acaba en son hz bilalden sonra ezan okumuş kişi sad denmekte. sad b. muaz mı, sad b. ebivakkas mı ya da bir başka sahabi efendimiz mi

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.

TAHRÎM,6

GÜNÜN HADİSİ

"Kim bir oruçluya iftar verirse, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin, oruçlunun sevabı gibi sevap alır."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI