NİÇİN YARATILDI ŞU İNSAN?-Prof. Dr. Şener Dilek-Feyza Yayıncılık-İstanbul-2009

İnsanda en üstün ve en mükemmel vasıf, düşünmektir. Onu diğer canlılardan ayıran temel özelliklerin başında düşünmek, akıl yürütmek, tefekkür etmek gelir.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2009-07-07 06:15:28

İnsanda en üstün ve en mükemmel vasıf, düşünmektir. Onu diğer canlılardan ayıran temel özelliklerin başında düşünmek, akıl yürütmek, tefekkür etmek gelir. S:11

"Nereye kadar kaçacak şu insan..!
O, kefene bürünmeyecek mi, tabuta binmeyecek mi, kabre indirilmeyecek mi?
O dar mekânda amelleriyle baş başa kalmayacak mı?
Evet, beşerin en mühim ve en elzem meselesi, yaradılış gayesini bilmek ve o gayeye göre hayatını tanzim etmektir." S:13

İnsan ebed için yaratılmış, teklif ve imtihan için dünyaya gönderilmiştir. İnsanın yaradılışının hikmet ve gayesi Allah'ı tanımak ve O'na ibadet etmek, emirlerini yerine getirmek ve hakiki bir kul olarak Rabbına yönelmektir. S:25

İnsandan beklenen şükürdür; nimetlerin sahibini tanımak ve O'na minnettar olmaktır. İnsanın ilk ve en birinci görevi şükürdür. Hayatın en güzel ve en tatlı meyvesi şükürdür. S:33

Şükrün mikyası; kanaattır ve iktisaddır ve rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün mizanı; hırstır ve israftır, hürmetsizliktir, haram helal demeyip rastgeleni yemektir. S:35

Evet, nimetler şükür için verilmiştir. Şükürle nimetler ziyadeleşir. Şükreden müminin dünyası semeredar bağ ve bahçelere benzer; gün geçtikçe yaprakları gümrah olur, çiçekleri güzelleşir, meyvelerinin tadı artar ve kıvamı ziyadeleşir. O bağ ve bahçenin gölgeleri gönülleri rahatlatır. S:35-36

"Kendine ibretle baksana..!
Cenab-ı Hak sana neler verdi?"
S:52

İnsan, Cenab-ı Hakk'ın "cami" ismine mazhar kılınmış, ona sair mahlûkatın fevkinde istidatlar bahşedilmiş, akıl ve kelam, his ve duygular ile techiz edilmiş. Bu nimetlerden dolayı, insan hakkında en büyük hak ve en büyük hukuk Allah'ındır. Çünkü insanı yaratan Allah'tır (c.c), yaşatan da Allah'tır (c.c). S:57-58

İnsan, ebed için halkolunmuştur, ebede gidecektir. Ebede gidenin sorumluluğu büyüktür. İnsan, deve kuşu gibi başını kuma sokamaz. İnsan sorumluluğunu bilmek ve yüklenmek zorundadır. S:66

İnsan arzın halifesi olarak yaratılmış. Arzın halifesi, şu dünya sarayında lakayt ve laubali bir biçimde yaradılış sır ve hikmetlerinden gafil yaşayamaz, mesuliyetsiz ve sorumsuz bir hayatı yüklenemez. S:71

"İnsanın sorumluluğunun enfüsi ve afaki cepheleri, farklı tabakaları var.." S:71

Evet, insanın en önemli sorumluluğu enfüsi dairede.. İnsan önce nefsinden sorguya çekilecek… Bu nedenle, sorumluluk daireleri enfüsten afaka doğru kademe kademe, basamak basamak.. S:73

İslam'da matlub ve maksud, her güzelliğe, her iyiliğe ve her doğruya önce nefsinden başlamak, nefsini ıslah etmek, nefsini kabza-i kahrına almak, kulluk şuur ve istikamet çizgisinde yürümek.. S:73

Ebedi hayatı kazanmak veya kaybetmek tamamen insanın iradesine bırakılmış.. S:95

Dünyada insan muhayyer, hür ve serbest.. İradesi ile tercihini yapacak.. İradesini ya hayırda, ya da şerde kullanacak.. S:95

Bizim asli vazifemiz, acz ve zaafımızı, fakr ve aczimizi bilip dergâh-ı izzete tezellül ile dua etmek, ebedi hayatı kazanmak için o istidat çekirdeğini Daim-i Bâki'nin zikri ile muhafaza etmektir. S:96

Yaradılış gayesine yönelen, Rabbini arayan, nefsini sorgulayan, hayatını iman, amel ve ahlak ile ziynetlendiren fıtratlar hedefine ulaşır, maksuda yetişir. S:105

"Aşk ateşi eksik olanlar, sadakat iksirini içmeyenler, hamiyet libasını giymeyenler, metanet zırhına bürünmeyenler çoğu zaman yollarda kalırlar." S:106

Nefis aldatıyor, fıtrata hükmediyor, ipleri eline alıyor, sevk ediyor insanı zevk-i sefaya, hubb-ı dünyaya.. Nefis, arzu ve iştahlar ülkesinde köşk yaptırıyor, çadır kuruyor, günahlar çarşısını mesken kılıyor, gaflet yalısında oturuyor, ömrünü tüketiyor.. Zevk adına duygu, aza ve hissiyatlarını kirletiyor, insaniyetini berbat ediyor. S:109

Namazda; ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır, hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. (Sözler) S:123

Düşünceyi terk edenler, hayatını sorgulamayanlar ve tefekkürden nasip almayanlar insaniyet arşından düşer, yuvarlanırlar. S:136

Saadet, ticari bir meta değildir; para ile satın alınmaz. Varlık, devlet ve servet insanı tatmin etmez, kalpleri teskin etmez, ruhların açlığını doyurmaz. Kalpler ancak ve ancak Allah'ın zikri ile mutmain olurlar. Göğüslerin şifası, devası, gıdası imandır; Allah'a teslim ve tevekküldür. S:137

Sadakat mühim meseledir. Müslümanda olması gereken en büyük sıfatlardan birisi sadakattır. Hizmetin kudsiyeti bizden tam ve halis bir sadakat, sarsılmaz ve kopmaz bir sebat ister. S:158

Manevi hayat tahkim ister, sürekli bakım ve tedavi ister.. İlim, tefekkür ve sohbet ile takviye ister. İbadet, iltica ve göz yaşı ile tasaffi ister.. Zikir, tesbih ve tehlil ile cila ister. S:160

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Musab, 2009-07-12 03:37:44

MAŞAALLAH, BAREKALLAH ne güzel bilgiler paylaşıyorsunuz. Rabbimiz Subhanehu ve Teala emeğinizi zayi etmesin. Ecrinizi Kendisinin makamına yaraşır biçimde fazlalaştırılmış olarak versin..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

BAŞLIK: Kitabın adı, bölümün adı, konunun adı, paragrafın adı birer başlıktır. (25) Ba

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

1. Bütün insanlığın kurtuluşu olmayan bir şeyin kurtuluş olmayacağını idrak etmedikçe, n

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

1. Hakikati araştırmanın metotları... 2. Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı, ruh cephesinde henü

TİRYAKİ SÖZLER

TİRYAKİ SÖZLER

Cenap Şehabettin, Tercüman 1001 Eser 1. Bir cemiyeti yükseltmek mi istiyorsunuz? Efradına mesu

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

Gustave Le Bon, Çev: Selahattin DEMİRKAN Yağmur Yayınevi 3. Basılış İst.1976 1. Unutulmaz

DİN GERÇEĞİ

DİN GERÇEĞİ

Vehbi Vakkasoğlu, Cihan Yayınları-İst.-1984 1. Bu iklimin ekmek ve suyu ilim ve teknoloji; nefe

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

John Nef; Çev.:Prof. Erol Güngör; Kalem Yayıncılık A.Ş. İst.-1980 1. *Sanayileşmeyi yarata

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

1. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni teknolojiler, yeni bir üretim ortamı ve yaşam biç

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

Geçmişin (günümüzde) dokunulmaz sayılan pek çok otoriteleri, varsayım ve inançları bilimin

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

SONUÇ (…) Bir devlet otoritesi ile hareket etmeyen, hakikatte herhangi bir devletin belirli bi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

MİHVER’E (AXIS) DOĞRU (…) Alacaklılarının akbaba misali tepesinden ayrılmadıkları ger

(Resulüm!) Sana bu mübarek Kitab'ı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.

Sa'd, 29

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI