KONUŞAN KÂİNAT-Prof. Dr. Şener Dilek-Feyza Yayıncılık-İstanbul-2008

“Ömür, insanın en büyük sermayesidir. Ebedî hayat burada kazanılacaktır. İlim, marifet, ubudiyet, hizmet adına ne yapılacaksa dünyada yapılacaktır. Ter, gayret, aşk ve hamiyet dünyada sergilenecektir. Çünkü ahirette


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2009-06-28 02:10:45

"Ömür, insanın en büyük sermayesidir. Ebedî hayat burada kazanılacaktır.
İlim, marifet, ubudiyet, hizmet adına ne yapılacaksa dünyada yapılacaktır. Ter, gayret, aşk ve hamiyet dünyada sergilenecektir. Çünkü ahirette hiçbir şey sıfırdan başlamaz. Her şey geldiği noktadan devam eder." S:15

En büyük muvahhidlerden biridir şu kâinat…
Evet, kâinat, "hal dili" ile Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğini, azamet ve kudretini idraklere sunan bir "muvahhid-i ekber"dir.. S:19

Evet, kâinatta yaratılan her varlık, her mevcut, tevhidin bir delili, bir ayeti, bir alametidir. S:22

Bir şeyi hikmetle tanzim etmek, nizama koymak, ancak ilimle olur. S:25

Beşerin ilim ve teknoloji ile sergilemiş olduğu eserler, aslında bir hikmet kütüphanesi olan kâinat kitabından alınmış ve ona göre yazılmıştır. S:38

Kâinatta yaratılan her mahlûk vahdaniyet-i İlahiye'ye birer bürhan, birer delil, birer ayet ve şahittir. Zerrelerden galaksilere kadar bütün mevcudat O'nun kudret mucizeleridir. S:46

Evet, kâinat bir "küll", bir bütün… Kâinat tek bir vücut; insan gibi… Nasıl ki insan küçük bir âlem… Öyle de, kâinat da büyük bir insan sanki.. Bu vücudu meydana getiren azalar, birbirine yardım ediyorlar, birbirinin imdadına koşuyorlar, birbirlerini takviye ve tahkim ediyorlar. S:59

"İnsanın his, duygu ve istidatları iman, ibadet, ilim, tefekkür, hizmet, ittika, sohbet, zikir, fikir, mütalaa, iltica, hakta sebat ve ısrar ile açılırsa; terakkisi ta âla-yı illiyyin…
Ama aynı istidatlar şerre merkez ve nefse mahkûm, şeytana tabi olursa o zaman o insanın tedennisi ta esfel-i safilin…" S:90

Kâinat esmanın tecellisine bir ayna kılınmış, ekser isimler kâinat aynasında tecelli ediyor..
Kâmil mümin bu isimleri okumalı.. Her bir ismin envar, esrar ve hakikatlerinden istifade ve istifaze yoluna girmelidir. S:133

Kâinat, halk ve tedbir, saltanat ve rububiyet, nizam ve intizam dili ile vahdeti ispat edip bir tek Vahid-i Ehad'e delil olmaktadır. S:151

Her makam farklı sıfatları iktiza eder. Makamın iktiza ettiği sıfatlara bürünmek güzeldir. Ama her makamın vasıf ve nitelikleri farklı farklıdır. Makamlar arasındaki bu farklılığa riayet hikmete mutabıktır. Bu mutabakat sağlanamazsa, farklı makamlarda yanlış uygulamalar olur. S:160

"Vahidiyet" ile ilgili sır ve hakikatleri derinliğine tefekkür etmek ve kâinat aynasında tecelli eden "ehadiyet sikkeleri"ni temaşa etmek tahkik mesleği açısından büyük önem taşır. S:170

Kâinat muhteşem bir ağaç.. Bu ağacın dal ve yapraklarında, çiçek ve meyvelerinde birlik alametleri var.. Vahdet sikkeleri var.. Her bir ism-i İlahî kâinatı kuşatmış, her yeri ihata etmiş.. S:170

"Zemin yüzünde mucize tasarruflar ve harika keyfiyetler var. Bu icaz ve keyfiyetler esma dili ile bir Sâni-i Hakîm'in vücub-u vücudunu ve kemal-i kudretini ve vahdetini gayet geniş bir mikyasta gözlere göstermektedir." S:189

Bakın şu kâinata..!
Şu kâinat, intizam dili ile, ölçü ve takdir lisanı ile, zînet ve nakış güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmekte, ehl-i tefekkürü keyiflendirmektedir. S:189

"Her bir canlı mahlûk, kâinattan süzülmüş bir nüve, bir hülasadır. O nüvede, âlemlerin nümunesi var. Bir çekirdeğe bir ağaç programı yüklenmiş, bir ağaç binlerce meyvenin icadına bir tezgâh olarak planlanmış. O küçük tezgah şu muhteşem kâinat tezgahına raptedilmiş.. Bütün bu rabıtalar dakik bir nizam, ince bir intizamla birbirine bağlanmış.." S:220

Evet, kâinat muhteşem bir ihsan ve bir kerem sofrası olarak hayatın emrine tahsis edilmiş.. O sofralardaki bütün nimetler Allah'tan bizlere bir hibe olarak ikram edilmiş. Bize bahşedilen nimetlerin hiçbirisi bizim zatî malımız değil.. S:234

Evet, bahtiyar odur ki, ismi-i azamın envar, esrar ve hakaikinden hisse alsın. O hisseyi sürekli artırmaya çalışsın. S:252

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Allah'ın ayetlerine küfredenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenler; işte onlara acıklı bir azabı müjdele.

AL-İ İMRAN, 21.AYET

GÜNÜN HADİSİ

Gece içinde öyle bir saat vardır ki, müslüman olan herhangi bir kimse, dünya ve ahiret hususlarında Allah'dan bir hayır isterken duasını ona denk düşürürse, Allah; muhakkak istediğini kendisine verir.

Müslim, Ravi[Cabir (r.a.)]

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI