RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-7

Vefatı Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve selem) çok sevdiği sahabelerden Abdullah bin Büsr'e "Nebi ihtiyar mı idi?" diye sorulduğunda; "Alt dudağıyla çenesi arasında birkaç beyaz tel bulunuyordu


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2009-01-30 05:52:47

Vefatı

Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve selem) çok sevdiği sahabelerden Abdullah bin Büsr'e "Nebi ihtiyar mı idi?" diye sorulduğunda; "Alt dudağıyla çenesi arasında birkaç beyaz tel bulunuyordu" dediğini. Saçındaki beyaz tellerin de 10 ile 17 arası olduğunun söylendiğini...(1)

Nebi (Sallallahu aleyhi ve sellem)'in her Ramazan ayında on gün itikâfa girdiği halde vefat edeceği sene Ramazanında yirmi günü itikâfta geçirdiğini... (2)

Rivayetlerin çoğunluğuna göre Server-i Ekrem'in (Sallallahu aleyhi ve sellem) vefat hastalığının 13 gün sürdüğünü...(3)

Aziz Peygamberimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) vefat hastalığının humma hastalığı olduğu ve soğuk su ile tedavi edilerek hafiflediğini...(4)

Habibullah'ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) Hayber'de Selam bin Mişkem'in karısı Zeynep'in eliyle gerçekleşen zehirlenmenin etkisini ömrü boyunca taşıdığını. Vefat hastalığı sırasında kendisini ziyaret gelen Ümmü Bişr binti Bera'ya: "Ey Ümmü Bişr! Şu anda Hayber'de kardeşinle beraber yediğim zehirli etten dolayı kalp damarlarımın koptuğunu hissediyorum" buyurduğunu... Bazı Siyer ulemasının Allah Rasulünün (Sallallahu aleyhi ve sellem) vefatında bu zehirin de tesiri olduğundan dolayı kendisinin aynı zamanda şehid olduğunu kabul ettiklerini...(5)

Nebiyy-i Masum'un (Aleyhissalatu vesselam) kıldırdığı son namazın bir öğle namazı olduğunu...(6)

Fahr-ı Kâinat'ın (Aleyhissalatu vesselam) vefat hastalığı sırasında ; "Ya Aişe! Hâlâ Hayber'de yediğim zehirli yemeğin acısını duyuyorum" buyurduğunu…(7)

Hz. Aişe'nin (r.a.) Rasulullah'ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) hastalığının şiddetini anlatma sadedinde; "Hakikaten, Rasulullah'ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) hastalığından daha zor, daha şiddetli bir hastalık görmedik" dediğini...(8)

Rahmetin lil âleminin (Sallallahu aleyhi ve sellem) bütün âlemleri yetim bırakarak ebedler âlemini şereflendirmesinin ikindi vakti olduğunu...(9)

Peygamberimizin (Aleyhissalatu vesselam) vefatı hengâmında üzerindeki elbisesinin yamalı bir örtü ve el dokuması sert bir entari olduğunu...(10)

Habibullah'ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) vefat tarihinin, hicretin 11. senesi olduğunu...(11)

Ezvac-ı tahirattan Ümmü Seleme validemizin (r.anha) Peygamber Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) vefatı için "O ne kötü bir musibettir ki, başımıza gelen bu musibeti hatırladığımızda bundan sonraki musibetler bize hep basit ve anlamsız gelirdi" dediğini...(12)

Hatem-ün Nebi'nin (Sallallahu aleyhi ve sellem) vefatında ciğerparesi Fatıma'nın gözyaşları içinde: "Babacığım benim! Kendisini çağıran Rabbinin davetine icabet etti. Babacığım benim! Cennet-ül Firdevs onun yeri! Ya Cibril! Başın sağ olsun" buyurduğunu…(13)

Rasulullah'ı (Sallallahu aleyhi ve sellem) yıkayan Hz. Ali'nin (r.a.), her ölüde görülen idrar vesaireyi göremeyince "Babam sana feda olsun. Sen çok temizsin. Hayatta iken temizdin. Ölünce de temizsin" dediğini…(14)

Cenazesi yıkanırken su dökme işini Üsame bin Zeyd, Hz. Abbas ve Rasulullah'ın azadlısı Şükran (Salih)'ın yaptığını, Hz Ali'nin elindeki bezle, gömlek üzerinden ovuşturarak mübarek vücudu yıkadığını, Evs bin Havli'nin de su taşıdığını…(15)

Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) Gurs kuyusunun suyu ile yıkandığını...(16)

Rasulullah'ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) Suhuliye denilen üç parça bez içinde kefenlendiğini...(17)

Rasulullah'ın cenaze namazının gruplar halinde odasına girilerek önce erkekler, sonra hanımlar, akabinde de çocuklar tarafından kılındığını. Bu namazda kimsenin imam olmadığını ve ferdi olarak eda edildiğini…(18)

Peygamberimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) kabrini Ensar'dan Ebu Talha hazretlerinin kazdığını...(19)

Rasul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem)'in kabrinin kazıldığı toprak ıslak olduğu için, üzerinde vefat ettiği yatağın zemine serildiğini...(20)

Efendimizi (Sallallahu aleyhi ve sellem) kabrine Hz Ali, Fadl bin Abbas, Üsame bin Zeyd ve Abdurrahman bin Afv'ın indirdiğini...(21)

Peygamberimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) Çarşamba günü gece yarısında defnedildiğini...(22)

İbadetleri

Rasulullah'ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) her gece 11 veya 13 rekât teheccüd namazı kıldığını...(23)

İbn-i Abbas'tan bir rivayete göre Rasulullah'ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) "Üç şey var ki, bana farz, size nafiledir:

1-Kurban kesmek

2-Vitr namazı

3-Sabahın iki rekâtlık sünnetini kılmaktır" buyurduğunu…(24)

Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) teheccüd kılmadığı tek gecenin Veda haccında Muzdelife'de kaldığı gece olduğunu…(25)

Allah Rasulu'nun (Sallallahu aleyhi ve sellem) sabah namazlarının sünnetini hızlı kıldığını... Hatta Hz. Aişe'nin "Bazen Fatiha suresini okudu mu, okumadı mı diye düşünürdüm " dediğini... Farzında ise uzun sureler okuduğunu...(26)

Hz. Enes'in; "Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) rükûdan sonra o kadar uzun ayakta dururdu ki, bizler, secdeye gitmeyi unuttuğunu zannederdik" dediğini...(27)

Ahirzaman Peygamberinin (Sallallahu aleyhi ve sellem) 4 defa umre yaptığını…(28)

Müslim'de geçen bir rivayete göre Nebi (Sallallahu aleyhi ve sellem)'in bir sene keçiden mamul bir Türk çadırında itikâfa girdiğini. Aliyyül Kari'nin Mişkat Şerhinde bu çadıra Harkan dendiğini yazdığını...(29)

Özellikleri

İbn-i Abbas'tan nakledildiğine göre Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da sadece Hz. Peygamberin (Sallallahu aleyhi ve sellem) hayatına yemin ettiğini… (Hicr–72) Şeyh Galib'in meşhur naat'ında: "Menşur-u leamrükle müeyyedsin efendim" diyerek bu yemine işaret ettiğini…(30)

Peygamberimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) isminin Kur'an'da Muhammed olarak dört defa (Âl-i İmran:144, Ahzap; 40, Muhammed:2, Fetih:19) ve Ahmed olarak bir defa (Saf:6) olarak 5 defa geçtiğini...(31)

Rasul-i Ekrem'in (Sallallahu aleyhi ve sellem) "Allah koyun çobanlığı yapmayan hiçbir nebi göndermemiştir" buyurduğunu... Nesai'nin rivayetine göre ise "Hz. Musa koyun çobanı olduğu halde Peygamber oldu. Hz. Davud koyun çobanı iken Peygamber oldu. Ben de ehlimin koyunlarını Ciyad'da güderken Peygamber oldum" buyurduğunu…(32)

Cenab-ı Hakkın bazı peygamberleri kendi ismiyle isimlendirdiğini, mesela Hz İsmail ve İshak için Âlim ve Halim, Hz. İbrahim için Halim, Hz Musa için Kerim, Hz Yusuf için Hafiz isimlerini kullandığını… Rasulullah'ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) ise bu isimlerden 30 kadarıyla Kur'an'da isimlendirildiğini…(33)

Cenab-ı Hakkın peygamberler içinde Rauf ve Rahim isimleriyle sadece Rasul-u Ekrem'i (Aleyhissalatu vesselam) andığını…(34)

Nebi-i Zişan'ın (Aleyhissalatu vesselam) uykusunda az miktarda horultu sesi geldiğini…(35

Bazı kaynaklara göre Habibullah'ın (Aleyhissalatu vesselam) gözlerinin açık kahverengi olduğunu...(36)

Bera bin Azib (r.a.)'in; "Rasulullah'a (Sallallahu aleyhi ve sellem) bir soru sormak istiyordum. Ama heybetinden ancak iki sene sonra sorabildim" dediğini…37

Bir zatın Hz. Aişe'den Nebi'nin (Sallallahu aleyhi ve sellem) ahlakını sorması üzerine, onun; "Müminun suresini okumuyor musun? Başından on ayeti oku. İşte Rasulullah'ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) ahlakı öyle idi" dediğini…(38)

Hz. Aişe'nin "O (Sallallahu aleyhi ve sellem) darılırsa Kur'an darıldığı için darılırdı. Beğenirse, Kur'an beğendiği için beğenirdi" dediğini...(39)

Hz. Aişe'nin bir soru üzerine; "Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) fahiş, mütefahhiş değildi. Yani o, ne çarşıda pazarda çığırtkanlık yapardı, ne de kötülüğe kötülükle mukabele ederdi. Bilakis o, kusuru affederdi. Bir yerde bir eksiklik görürse, yüzünü öbür tarafa çevirirdi" dediğini...(40)

Sir William Muir'in "Muhammed'in Hayatı" adlı eserinde: "Hz. Muhammed hakkındaki bütün neşriyatımız bir nokta üzerinde ittifak eder; o da, onun ahlakının temizliği ve yüksekliğidir" dediğini...(41)

Allame Seyyid Süleyman Nedvi'ye göre Resulullah'ın ahlakını en güzel şekilde ortaya koyan eserin Kadı İyad'ın Kitab'uş-Şifa'sı olduğunu. Süleyman Nedvi'nin Fransa'da olduğu bir sırada, ünlü oryantalist Massignon'un kendisine şöyle dediğini; "Avrupalılara Hz. Muhammed'in güzel taraflarını, mehasinini öğretmek için Kadı İyad'ın Eş Şifa namındaki kitabının Avrupa dillerinden birine tercüme edilmesi kâfidir."(42)

İnsan Hakları Beyannamesini hazırlayanlardan General Lafeyette'nin vazife icabı Kur'an'ı baştan sona okuduktan sonra; "Aşk olsun ey şanlı Arap, adaleti sen kurmuşsun" dediğini...(43)

Hz. Enes bin Malik'in; "Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) söven, lanet eden, kötü söz söyleyen biri değildi. Birimize kızdığında "Alnın topraklansın" derdi" dediğini…(44)

Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Hatice (r.a.)'ye; "Ya Hatice! Bu dünyada dört şeyden hiç hoşlanmam ve Allah'a sığınırım; "Korkaklık, cimrilik, tembellik bir de pislik" buyurduğunu...(45)

Rasul-i Kibriya'nın (Aleyhissalatu vesselam) konuşma üslubu hakkında Ümm-ü Mabed adlı hanım sahabenin: "Sustuğunda üzerinde bir vakar görülürdü. Konuştuğunda da heybeti ve tatlı konuşması açığa çıkardı. Konuşması açık seçik olup kelimeleri lüzumsuz ve işe yaramaz değildi. Kelimeler bir ipe dizilmiş boncuklar gibi ağzından düzgün bir şekilde çıkardı" dediğini…(46)

Hz. Aişe'den gelen bir rivayete göre, Rasulullah'ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) bir şey için tasalandığında sakalını ellerinin arasına alıp uzunca düşündüğünü...(47)

Fahr-ı Âlem (Aleyhissalatu vesselam)'ın, cömertliğin bir zirvesi olarak, verecek bir şey bulamadığı zaman borçlu kimselerin borçlarını ödemeyi üzerine aldığını…(48)

İnsanlığın iftihar tablosunun (Aleyhissalatu vesselam) akrabalık bağlarına son derece önem verdiğini. Bu babda, kendisi ile ilişkilerini kesen akrabaları için şöyle ferman ettiğini: "Onlar bana yardımcı olmadılar. Yalnız onlar için bir akrabalık bağı vardır ki, ben onun ıslaklığı ile ıslanacağım."(49)

Rasulullah'ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) çocuklarla şakalaşmayı çok sevdiğini. Mesela Mahmud b. Er-Rebi'nin "beş yaşında iken Nebiyy-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem) bir kere bir kovadaki sudan ağzına alıp, yüzüme püskürttüğünü hatırlarım" dediğini…(50)

Hatem-ül Enbiya'nın (Aleyhissalatu vesselam) İbrahim, Musa ve İsa peygamberleri şöyle tasvir buyurduğunu; "İbrahim'e gelince ona arkadaşınızdan (yani kendisini kastediyor) daha çok benzeyen, arkadaşınıza da ondan daha çok benzeyen bir kimse göremedim. Musa uzun bir kimseydi. Kıvırcık saçlı ve burun kemeri kalkıktı. İsa bin Meryem'e gelince, o kızıl renkli olup, orta boylu idi. Sanki hamamdan çıkmış da başından su damlıyordu. Aranızda en çok Urve bin Mesud'a benziyordu."(51)

Hz. Ali'nin; "Harp şiddetlenip gözler kızardığında Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) bizi korurdu. Kimse düşmana ondan daha yakın olamazdı" dediğini…(52)

Abdullah bin Ömer'in: "Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)'dan daha cesur, daha yiğit, ondan daha çok diğergam (başkasını düşünen) ve ölümden korkmayan birini görmedim" dediğini...(53)

Rasul-u Mücteba'nın (Sallallahu aleyhi ve sellem); "Ben çocukluğumdan beri hayatımın her safhasında ancak verdiğim sözde durmakla, vefakârlıkla tanınmış, bilinmişimdir" buyurduğunu…(54)

Sahabe'den Ebu Derda'nın rivayetine göre şiddetli bir rüzgâr çıkınca dehşete kapılıp mescide gelmek ve tazarru ve niyazda bulunmanın Rasulullah'ın (Aleyhissalatu vesselam) adetlerinden olduğunu…(55)

Rasulullah'ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) seferden her geldiğinde mescide girerek iki rekât namaz kılmaktan çok hoşlandığını… Sonra Hz. Fatıma'nın halini sorup, sonra zevcelerinin yanına gittiğini...(56)

Mal, Elbise ve Eşyaları

Ömer bin Abdülaziz'in Rasulullah'ın (Aleyhissalatu vesselam) eşyalarını bir eve toplayarak müze yapıp, sergilediğini... Sergilediği eşyanın ise iple örülmüş bir sedir, içi hurma lifi ile doldurulmuş bir çanak, su bardağı, elbise, el değirmeni, başına sardığı bir kadife ve giyim eşyasından ibaret olduğunu...(57)

Peygamberimizin (Aleyhissalatu vesselam) meşhur devesi Kasva'yı hicreti sırasında 400 dirheme aldığını, ona "kesik kulak" (Kasva) adını bizzat verdiğini ve hayatı boyunca ondan çok memnun kaldığını...(58)

Buhari'nin rivayetine göre, Rasulullah'ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) ekmeği keserken bıçak kullandığını...(59)

Peygamberimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) atlarının adının; Since ve Lahif, merkebinin Afir, katırının Düldül ve Tiyye, develerinin adının Kusva ve Adba olduğunu...(60)

Bir rivayette üç atı olup, bunların isimlerinin: Lizaz, Ez-Zarif, El-Luheyf olduğunu...(61)

Bazı eserlerde Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) at sayısının dokuza kadar çıkarıldığını... Bu atlardan üçünü at yarışlarına soktuğunu...(62)

Hz. Ömer'in (r.a.) kızı Hz. Hafsa'ya (r.a.): "Rasulullah'ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) sendeki en güzel elbisesi neydi?" diye sorması üzerine, validemizin; "Kırmızı toprakla boyanmış iki parçadan ibaret bir takım elbiseydi. Bunu yanına heyetler geldiği zaman ve Cuma namazında giyerdi" dediğini…(63)

Dipnotlar

1-Tecrid-i Sarih Şerhi

2-Tecrid-i Sarih Şerhi

3-Şibli Numani, age

4-Tecrid-i Sarih Şerhi

5-M. Ebu Zehra, age

6-Salih Suruç, age

7-Safiyurrahman Mübarek el Furi-age

8-Salih Suruç, age

9-Şibli Numani, age

10-Şibli Numani, age

11-Şibli Numani, age

12-Ebul Hasen en Nedvi, age

13-Safiyurrahman Mübarek el Furi-age

14-İbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi

15-İbrahim Canan, age. Salih Suruç, age

16-İbrahim Canan, age

17-İbrahim Canan, age.

18-İbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi

19-Şibli Numani, age

20-Şibli Numani, age

21-Şibli Numani, age

22-İbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi

23-Şibli Numani, age

24-Şibli Numani, age

25-Şibli Numani, age

26-Şibli Numani, age

27-Şibli Numani, age

28-Şibli Numani, age

29-Tecrid-i Sarih Şerhi

30-Muhyiddin Akgül-Kur'an'da Hz.Muhammed'in Özellikleri

31-Peygamberimizin Hayatı-İrfan Yücel

32-Ebul Hasen en Nedvi-age, İbrahim Canan-Hadis Ansiklopedisi

33-Muhyiddin Akgül, age

34-Muhyiddin Akgül, age

35-Şibli Numani, age

36-Martin Lings-age

37-Y. Kandehlevi, age

38-Y. Kandehlevi, age

39-Tecrid-i Sarih Şerhi

40-Tecrid-i Sarih Şerhi

41-Peygamberimizin Hayatı-Salih Suruç

42-Hz. Muhammed Hakkında Konferanslar-Süleyman Nedvi

43-Tecrid-i Sarih Şerhi

44-Y.Kandehlevi, age

45-Ali Himmet Berki- Osman Keskioğlu, age

46-M. Ebu Zehra, age

47-Y.Kandehlevi, age

48-M. Ebu Zehra, age

49-M. Ebu Zehra, age

50-Tecrid-i Sarih Şerhi

51-M. Ebu Zehra, age

52-Büyük İslam Tarihi-Heyet-Feza Gazetecilik

53-Büyük İslam Tarihi-Heyet-Feza Gazetecilik

54-Peygamberimizin Hayatı-Salih Suruç

55-Fezail-i A'mal- M. Zekeriyya Kandehlevi

56-Hayatü's-Sahabe-M. Yusuf Kandehlevi

57-Değişik Yönleriyle Hz. Peygamber-İbrahim Bayraktar

58-Şibli Numani, age

59-Şibli Numani, age

60-Şibli Numani, age

61-İbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi

62-İslam Tarihi- M.Asım Köksal

63-Y.Kandehlevi, age

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

gülsüm, 2009-06-21 08:21:34

çok hoş ve çok ilginç sevgili Peygamberimizin s.a.v. bu özelliklerini okumak güzeldi, hazırlayanlara çok tşk.ler, bunun gibi güzel ve değişik şeylerin devamını beklriz..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-8

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-8

Sevdikleri Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) ata binmeyi çok sevdiğini... Atlardan da

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-7

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-7

Vefatı Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve selem) çok sevdiği sahabelerden Abdullah bin Büsr'e

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-6

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-6

Davet Mektupları Peygamber Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) Fars Kisrasına Abdullah bi

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-5

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-5

Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) çölde kurduğu inanılmaz haber alma servisi sayesinde K

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-4

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-4

Uhud'a gelirken Ebva'ya uğrayan Kureyş ordusunda Hind bint-i Utbe'nin, Rasul-u Ekrem (Aleyhissalat

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-3

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-3

Ahkâmın Gelmesi Hz. Aişe’nin; “Önce mükâfat ve cezaya ilişkin ayetler indi. Ka

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-2

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-2

Hz. Ebu Zer’in Efendimizi (Sallallahu aleyhi ve sellem) bulmak için geldiği Mekke’de K

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-1

RASULULLAH HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-1

Kâbe Carlyle’nın Kahramanlar adlı ünlü eserinde, Romalı bir tarihçinin eserinde Kâbe’

"Kadınlara iyilikle muamele ediniz."

Nisa:19

GÜNÜN HADİSİ

Diğer bir kişi katılmaksızın, iki kişi aralarında fısıldaşmasın.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır'ın Vefatı(27 Mayıs 1942) *İstanbul'un Fethi'nin 550. yıl dönümü(29 Mayıs 1453) *Ayasofya'da ilk Cuma Namazı kılındı.(1 Haziran 1453)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI