PEYGAMBERLERE İMAN-3.BÖLÜM

Soru: Peygamberlere vacip olan sıfatlar nelerdir? Cevap: Peygamberlere dört sıfat vaciptir;


Abdülhalık Ekinci

.

2008-11-01 02:44:29

Soru: Peygamberlere vacip olan sıfatlar nelerdir?

Cevap: Peygamberlere dört sıfat vaciptir;

1-Sıdk

2-Emanet

3-Tebliğ

4-Fetanet

Sıdkın anlamı, söylediklerinin gerçeklerle uyuşması ve hiçbir şekilde yalan söylememeleridir.

Emanetin anlamı, hem zahiren, hem batınen Allahu Teala'nın hoşnut olmadığı şeylerden korunmuş olmalarıdır.

Tebliğin anlamı, Allahu Teala'nın onları, anlatmakla sorumlu kıldığı her şeyi en açık şekliyle insanlara açıklamaları ve bundan hiçbir şey gizlememeleridir.

Fetanetin anlamı, uyanık ve anlama kabiliyeti bakımından insanların en iyileri olmalarıdır.

Soru: 10- Peygamberler hakkında mümkün olmayan vasıflar nelerdir?

Cevap: Peygamberler hakkında mümkün olmayan vasıflar 4 tanedir:

1-Yalan söylemeleri

2-Günah işlemeleri

3-Vahyi gizlemeleri

4-Gaflette olmaları

Aynı şekilde, günahlardan sayılmadığı halde kötü meslek ve kötü nesep gibi insanlar arasında kusur sayılan ya da kör veya sağır olmak gibi, peygamberliğin gayesi ile çelişen vasıfların da peygamberlerde bulunması mümkün değildir.

Soru: Peygamberlerin günah işemeleri mümkün olmadığı halde Adem (AS) kendisine yasaklanan ağaçtan nasıl yedi?

Cevap: Unutarak yemiştir. Allahu Teala buyuruyor ki "Andolsun, Biz bundan önce Adem'e ahid vermiştik, fakat o, unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. (Taha Suresi, 115) Unutan kişi günah işlemiş sayılmaz.

Ancak, Allahu Teala'nın :“Âdem Rabbine baş kaldırdı ve yolunu şaşırdı. Sonra da Rabbi onu seçip tövbesini kabul etti, ona doğru yolu gösterdi” (Tâhâ/121–122) ayet-i kerimesinde ona günah nispet etmesi ise, tam olarak önemsememekten kaynaklanan bir unutmayla muhalefete benzer bir durumun gerçekleşmesindendir. Unutarak yapılan muhalefet ise unutan kişi için bir günah sayılmaz.

Bu unutmanın Adem (AS) hakkında günah sayılması, onun mertebesinin yüksek ve makamının büyük olmasından dolayıdır. Zira, büyüğün yaptığı küçük hata büyük sayılır.

Allahu Teala'nın Adem(AS)ı yaptığı hatadan sorumlu tutup onu dünyaya indirmesi ve Adem(AS)ın ısrarla istiğfarda bulunması ise Adem(AS)ın derecesinin yükselmesi ve ecru sevabının çoğalması içindir.

 

Diğer peygamberlere isnad edilen günahlar da buna kıyas edilir. Çünkü onlar mertebelerinin yüksek olmasından ve Allah'a son derece itaat ettiklerinden, yaptıkları ufak bir hata büyük sayılmıştır. Yoksa bunlar diğer insanların günahları gibi değildir. Onları da bu Peygamberler ya te'vil ederek veya unutarak, kasıtsız bir şekilde işlemişlerdir.

Ancak, günahlarını itiraf edip bağışlanmak için istiğfar etmeleri Allahu Teala'yı çok iyi bildiklerinden, O'na daha yakın olmak ve mertebelerini yükselmesi içindir.

Soru:12: Peygamberler hakkında caiz olan şeyler nelerdir?

Cevap: Peygamberler hakkında, statülerinde herhangi bir eksiklik yapmayan tüm insani durumlar caizdir. Yemek, içmek, acıkmak, ısınmak,üşümek,yorulmak,rahatlamak, hastalanmak, sıhhatli olmak, ticaret yapmak, düşük olmayan bir meslek sahibi olmak gibi..

Çünkü onlar insandırlar. Onun için, statülerini düşürmemek şartıyla insanlara caiz olan her şey onlara da caizdir.

Soru 13: Peygamberlerin hastalanmaları, dert ve elem çekmesinin hikmeti nedir?

Cevap: Yeryüzünün en hayırlısı ve tüm kusurlardan beri oldukları halde Peygamberlerin hastalanmaları, dert ve keder çekmesinin hikmeti şudur:

Büyük sevaplar kazanmaları, Allahu Teala'ya itaat etmede gösterdikleri sebat ve sabırların bu vesile ile ortaya çıkması, insanların bu gibi durumlarda onları örnek almaları, dünyanın bela ve imtihan yeri olup ikram ve ihsan yeri olmadığını bilmeleri, onların elinde mucizelerin apaçık olduğunu gören insanların onların ilah olduğuna inanmaması ve bu mucizelerin ancak Allahu Teala'nın irade ve yaratmasıyla olduğuna ve onların değerleri her ne kadar yüksek olsa da sonuçta onların Allah'ın kulları olduğuna, bir menfaat getirme veya bir zararı def etmekten aciz olduğuna iyice inanmaları içindir.

Müellif: Tahir el-Cezairi

Mütercim: Abdülhalık Ekinci

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ŞEYH FETHULLÂHİ VERKANİSİ’NİN İMAN AKİDESİNİN TERCÜMESİ

ŞEYH FETHULLÂHİ VERKANİSİ’NİN İMAN AKİDESİNİN TERCÜMESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Malum ola ki İslam’ın şartları beştir. Birinci şartı kelime

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-7

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-7

Allah(cc.) küçük bir günahı cezalandırabilir, dilerse büyük bir günahı da affedebilir. Yap

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-6

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-6

Alametler, yani Kıyamet Alametleri ki, onlardan Allah ve Rasulü haber vermiştir. Hepsi haktır.

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-5

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-5

Allah Subhanehu ve Teâlâ’dan başka gaybı hiç bir kimse bilemez. Ancak peygamberler vahiy ile,

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-4

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-4

Her kim Resulullah’ı (aleyhissalatu vesselam) hayattayken ve kendisi İslam üzereyken görmüş

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-3

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-3

15-Allahu Teala, Melekleri nurdan yaratmıştır ve onları kainatın bir takım işleri ile görevl

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-2

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-2

11-Allahu Teala kullarının hidayeti için peygamberler göndermiştir ve o peygamberlerin ellerind

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-1

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-1

Bir yazarımızın ifadesiyle, Hind alt kıtasında yirminci asırda “her alanda kapsamlı bir t

PEYGAMBERLERE İMAN-5.BÖLÜM

PEYGAMBERLERE İMAN-5.BÖLÜM

Soru–18: Peygamber(s.a.v)’in mucizelerini anlatır mısın? Cevap–18: Peygamber

PEYGAMBERLERE İMAN-4.BÖLÜM

PEYGAMBERLERE İMAN-4.BÖLÜM

Soru:14: Özet olarak Peygamberler hakkında inanmamız gereken şeyler nelerdir?

PEYGAMBERLERE İMAN-3.BÖLÜM

PEYGAMBERLERE İMAN-3.BÖLÜM

Soru: Peygamberlere vacip olan sıfatlar nelerdir? Cevap: Peygamberlere dört sıfat vaciptir;

Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.

Şûra, 43

GÜNÜN HADİSİ

Berâe (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: "Müminlerden (özür sahibi olanlar dışında) (evlerinde) oturanlar ile Allah yolunda malları ve canları ile savaşanlar bir olamaz."

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI