ASR-I SAADET ANILARI-25

Hz.Ömer, hilafeti zamanında sahabeden seçkin bir toplulukla birlikte bir mecliste oturmuş sohbet ediyordu. Cemaatın içinde Cerir bin Abdullah da vardı. Birden bir yellenme


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2008-10-31 14:00:46

PERDEYİ YIRTMAMA ÖLÇÜSÜ

Hz.Ömer, hilafeti zamanında sahabeden seçkin bir toplulukla birlikte bir mecliste oturmuş sohbet ediyordu. Cemaatın içinde Cerir bin Abdullah da vardı. Birden bir yellenme kokusu duyuldu. Toplulukta biri, herhalde iradesine hâkim olamayarak yellenivermişti. Kokuyu duyanların canları sıkılmış, "kim bu işi yapan münasebetsiz" dercesine yüzlerini buruşturmuşlardı. Hz. Ömer’in de canı sıkılmıştı. Kızgın bir sesle:

"Koku kimden geliyorsa, kalksın abdest alsın" dedi.

Fakat Hz.Ömer'in bu dediğini yapmak çok zordu. Yellenen kimsenin o kadar insan arasından kalkıp abdest almaya gitmesi, bütün şimşekli bakışları üzerine toplaması, itibarını zedelemesi ve insanlar önünde kendini mahcup düşürmesi demekti. Cerir bin Abdullah, bu hususları düşünecek duruma müdahale etti ve Hz. Ömer'e şu teklifi yaptı:

Ey müminlerin emiri! Acaba hepimiz birden abdest alamaz mıyız? "

Hz.Ömer, Cerir'in bu ince düşünüşünü, hatayı hata sahibini küçük düşürmeden tamir edici fikrini çok beğendi. Kendisine hitaben: “Hay sen çok yaşa... Müslüman olmadan önce de ariftin. Şimdi de arifsin”, diye iltifatlarda bulundu.

MÜMİN MAHLÛKATA KARŞI DA EMİN İNSANDIR

Müslüman, tabiatın da kendisinden emin olduğu kimsedir. Bir ağacı sebepsiz keserek kıyamına, gereksiz yere bir hayvanı telef ederek rükûuna, bir bardak suyu israf ederek secdesine engel olmaz. Buna dair enfes bir asr-ı saadet hatırası nakledelim;

Abdullah İbn-i Mesud’un dünya tatlısı bir çocuğu vardı. Bir gün bu çocuğun başına bir kuş pisledi. Öfkelenen çocuk hayvanı öldürmek istedi. İbn-i Mesud onu görünce ok gibi yerinden fırladı ve elini tutarak; “Abdullah ailesinin ölümünü ve ardından tüm soyunun tükenmesini şu serçenin haksız ölümüne tercih ederim” buyurdu.

DÜNYA SAHİPSİZ DEĞİL

Bilindiği gibi kadimden bu yana nice azgın ve bagi kavimler, topluluklar

bir celal ve gayret sillesi ile hak ile yeksan olmuşlardır. “Bugün yurtlarında dolaştıkları nice kuşakları daha önce helâk etmiş olmamız, hâlâ onları yola getirmedi mi? Şüphesiz bunda ibretler vardır. Hâlâ dinlemeyecekler mi?” (Secde: 26)

Yeryüzünde zelzele, kasırga, yıkıcı fırtınalar ilahi azabın alametleridir ve Resulullah ve ashabı tarafından da öyle algılanmışlardır. Hatta hadim-i Nebevi Hz. Enes(RA) “Yemin ederim ki kasırga çıksa kıyamet kopacak korkusu ile mescide koşardık” derken, Ebu Derda Efendimiz ise; “Peygamberimiz(Aleyhisalatu vesselam) şiddetli bir rüzgâr çıksa endişeye kapılır mescide gelirdi” buyuruyor.

Resulullahın mübarek benizlerinin uzakta bir bulut belirdiğinde değiştiğini fark eden müminlerin anası Hz. Aişe bu durumu kendisine sorduğunda Fahr-ı Âlem şu unutulmaz ve ürpertici cevabı vermişlerdi: “Ey Aişe ! Bunun ardından bir azabın, bir felaketin gelmeyeceğinden emin değilim. Ad kavmine azap fırtına ve kasırga ile geldi. Onlar da bulutu görünce yağmur geliyor diye sevinmişlerdi. Hâlbuki o bulutun içinde felaket geliyordu.

Kur’an bu hadiseyi şöyle anlatır; “O azabı, vadilerine doğru yayılan bir bulut halinde gördükleri zaman: "Bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur." dediler. Hud ise: "O sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. O bir rüzgârdır ki, içerisinde acı bir azab vardır. O rüzgâr, Rabbinin emri ile herşeyi yıkar mahveder." dedi. Nihayet helâk oldular ve evlerinden başka hiçbir şey görünmez oldu. İşte biz günahkâr kavmi böyle cezalandırırız.”(Ahkaf: 24,25)

Yağmurların alabildiğine yağmaya başladığı şu günler de bizler de bunların hayrını evreni yed-i kudretinde tutan Mevla’mızdan isteyelim ve şu duanın vakti olduğunu bilelim inşallah;

 “Allahım! Bu bulutların ve içinde olanın hayrını ve gönderiliş maksadının hayrını dilerim. Onun içinde taşıdığı kötülüklerden ve gönderiliş maksadındaki kötülüklerden sana sığınırım.”

Kaynaklar

1-İrşad-Mustafa Gazel-Kitap Neşriyat Dağıtım- Ankara–2007

2- Dağarcık- Mustafa İslamoğlu Denge Yayınları-İst-

3-Tavsiyeler- Mustafa İslamoğlu Denge Yayınları-İst-

4-Fezâil-i Âmâl-Zekeriya Kandehlevi- Risale Yayınları-İst–2006

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASR-I SAADET HATIRALARI-71

ASR-I SAADET HATIRALARI-71

HZ. PEYGAMBERİN ŞİDDETLİ RÜZGARLAR ÇIKTIĞINDAKİ TAVRI Hz. Aişe(r.a) diyor ki; “Kasırga

ASR-I SAADET HATIRALARI-70

ASR-I SAADET HATIRALARI-70

O fukara muhacirler için ki yurtlarından ve mallarından çıkarıldılar, Allah’dan bir fadıl

ASR-I SAADET HATIRALARI-69

ASR-I SAADET HATIRALARI-69

ASHABI AĞLATAN BİR ELİM HADİSE Kurtubî, tefsirinde şöyle anlatır: “Rasulullah (sallallah

ASR-I SAADET HATIRALARI-68

ASR-I SAADET HATIRALARI-68

HZ.ÖMER(R.A)’İN GÜNAHA DÜŞMÜŞ ARKADAŞINA MEKTUBU Hz. Ömer(radıyallahu anh)’in ahiret

ASR-I SAADET HATIRALARI-67

ASR-I SAADET HATIRALARI-67

ENSARIN HURMAYA OLAN SEVGİSİNE BAKINIZ” Enes bin Malik(r.a) Rasulullah’ın (aleyhissalatu ves

ASR-I SAADET HATIRALARI-66

ASR-I SAADET HATIRALARI-66

Kayravan şehri, Tunus’un ortasında bulunan tarihi bir şehirdir. Hz. Muaviye(r.a) zamanında Ukb

ASR-I SAADET HATIRALARI-65

ASR-I SAADET HATIRALARI-65

HZ. EBUBEKİR(R.A)’İN SON ANLARI Musa el-Cühenî, Ebu Bekr b. Hafs b. Ömer’den nakleder: -

ASR-I SAADET HATIRALARI-64

ASR-I SAADET HATIRALARI-64

HZ. ÖMER(R.A)’İN İSTEDİĞİ HUSUS Merhum Ali Himmet Berki diyor ki; “Bir gün Hazret-i Öme

ASR-I SAADET HATIRALARI-63

ASR-I SAADET HATIRALARI-63

“BÖYLE YAPANLARA MÜNAFIK DERLERDİ” Merhum Zahid Kotku hazretleri naklediyor; Bir gün, -ma

ASR-I SAADET HATIRALARI-62

ASR-I SAADET HATIRALARI-62

ABDULLAH BİN CAFER’İN(R.A) BİR CİVANMERTLİĞİ Abdullah bin Cafer(r.a) Mute savaşının bü

ASR-I SAADET HATIRALARI-61

ASR-I SAADET HATIRALARI-61

HZ. ALİ’NİN ECELE BAKIŞI Hz. Ali(k.v)'nin güzel bir sözü var, "ecelim benim ne güzel muhaf

"İyilik ve takva üzerine yardımlaşınız, kötülük ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayınız."

Mâide, 2

GÜNÜN HADİSİ

Muavvizeteyn (Nas-Felak) Sureleri

"Şeytan insanoğlunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allah'ı zikredince siner, çekilir, gaflet etse vesvese verir." (Buhari, Tefsir, Kul euzu bi-rabbi'n-nas 1)

TARİHTE BU HAFTA

*2.Balkan Savaşı Başladı(24 Haziran 1913) *Kore Savaşı Başladı(25 Haziran 1950) *Sokullu Mehmed Paşa Sadrazam Oldu(27 Haziran 1565) *Silistre Zaferi(29 Haziran 1773)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI