Cevaplar.Org

KABİR ÜZERİNE HURMA DALI

Soru: Bazı Müslümanların ölümden sonra kabrin üzerine hurma dalı koyduklarını görüyoruz. Bu konuda bir haber veya nass(kitap ve sünnetten delil) var mıdır?


2008-10-14 01:41:27

Soru: Bazı Müslümanların ölümden sonra kabrin üzerine hurma dalı koyduklarını görüyoruz. Bu konuda bir haber veya nass(kitap ve sünnetten delil) var mıdır?

Cevap: İmam Buharî Sahihinde bildirdiğine göre Allah Resulü (sallâllahû aleyhi vesellem) yaprakları olmayan taze hurma dalını iki kabir üzerine koymuştur.(1)

İmam Müslim`in(rahimehullah) Sahihinde rivayet ettiği hadis “Umarım ki şefaatlerimle onların azapları hafifler.”şeklindedir.

Allah Resulü (sallâllahû aleyhi vesellem) bunu bir veya iki kere yapmışlardır. Ve bu O`na mahsus bir hareket olarak değerlendirilir. Nitekim sahabe-i kiram(rıdvanullahi aleyhim ecmeîn)dan hiç biri bunu yapmamışlardır.(2)

Dipnotlar

(1)- Buharî [Kabre cerid(hurma dalı) dikmenin hükmü] babında Büreydetü`l-Eslemi`nin kabrine iki hurma dalının dikilmesini vasiyet ettiğini rivayet ediyor. Buhari bu babında İbni Abbas (R. Anhüma) dan şu hadisi rivayet ediyor: “Peygamber (sallâllahû aleyhi vesellem) -bir kere- sahipleri azap olunan iki kabrin yanından geçiyordu. Allah`ın Resulü(sallâllahû aleyhi vesellem): “Bunlar azap çekiyorlar, hem gördükleri azap büyük bir iş içinde değildir. Bunlardan birisi idrardan sakınmazdı. Öteki koğuculuk yapmağa çalışırdı.” buyurdu. Sonra yaprakları koparılmış taze bir hurma dalı aldı. Bunu ikiye ayırdı. Sonra her birini birinin kabirine dikti. Ashab-ı Kiram : Ey Allah`ın Resulü bunu niçin diktiniz?diye sordular. Resul-ü Ekrem (sallâllahû aleyhi vesellem) : ”Bu ağaçlar kurumayıp taze kaldıkça umarım azapları hafifler.” Buyurdular.(mütercim)

(2)-Her ne kadar muhterem müellif bunu Allah Resulü`ne mahsus bir hareket olarak kabul ediyorsa da fıkıh kitaplarında bu görüşü te`yid edecek bir beyana yer verilmemiştir. Bilakis bunun umumî olduğunun açıklaması vardır. Son asırların muhakkik âlimlerinden İbni Abidin(rahimehullah) bu meseleyi genel manada ele alıyor ve Reddü’l-Muhtar’da şunları yazıyor:

“Tetimme : Kabirde yaş ot ve nebat(bitki) kesmekte mekruhtur. Kuru ot kesmek mekruh değildir. Nitekim Bahr, Dürer, Münye şehrinde açıklanmıştır. İmdad adlı eserde bu, “Çünkü nebat ve ot yaş olduğu sürece Allah`ı tesbih eder. Ve ölüye yoldaş olur. Onun zikriyle rahmet iner.”sözleri ile ta’lil edilmiştir. Haniye’de de buna benzer ifadeler vardır.

Ben derim ki: Bunun delili, bir hadiste bildirdiği şekilde Allah`ın Resulü (SAV) yeşil bir hurma dalını ikiye ayırarak, azap olunan iki kimsenin kabirlerinin üzerine koyması ve dallar kurumadıkça onların azabını hafifletir, diye talilde bulunmasıdır. Yani dalların tesbihi bereketine bu kimselerin azabı da hafifletilir; demek istemiştir. Çünkü yaş otun tesbihi kurununkinden daha mükemmeldir. Zira yaş otta bir nevi hayat vardır. Buna binaen ot ve ağaç kendiliğinden bitse bile kesmekte kerahet vardır. Ve o ot kimsenin mülki olmaz. Çünkü bunda ölünün hakkını yemek vardır. Bundan ve hadisten, kabrin üzerine yeşillik koymanın mendüp olduğu hükmü çıkarılır.

Zamanımızda âdet olan mersin dalı gibi şeyler koymak ta buna kıyas edilir. Şafiilerden bir grup bunu açıklamışlardır. Bu söz bazı maliklerin “O iki kabrin sahiplerine azap, peygember(sallâllahû aleyhi vesellem) `in mübarek eli veya duası hürmetine hafifletilmiştir. Artık başkaları ona kıyas yapılamaz.”sözlerinden daha iyidir. Gerçekten Buharî`nin Sahihinde beyan ettiği şekilde Büreydetü`bnü Husayb (radıyallahü anh) kabrinin üzerine iki hurma konmasını vasiyet etmiştir.

Şunu da hatırlatmak yerinde olacaktır ki, kabirlerin üzerine hurma dalı ve mersin gibi taze ağaç dalları koymayı cenazelerdeki çelenklerle mukayese etmek yanlış bir düşünce olur.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

İhramlı iken Nelere Dikkat Edilmelidir? İhrama girenler, rehber hocalar da anlattıkları içi

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

Hac kelimesinin sözlük anlamı, Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anl

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

Hicazda Ülkemize Göre Beş Vakit Namaz Sırasında Görülen Farklılıklar İle Bu Farkların Seb

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

Soru: Ravza-i Mutahhara ve peygamber (Aleyhissalatü vesselam)’ın kabr-i şerifleri hakkınd

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

Soru: Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) ibadet etmek için neden başka yeri değil de Hıra&#

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

Soru: Allah Resulüne (sallallahü aleyhi vesellem) inen ilk üç sure hangileridir?

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

Soru: Ayet-i kerimede “Sana zülkaneyn hakkında soru sorarlar.” Kehf/83) buyurmuştur.

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

Soru: Arap-İslâm dergilerinden birinde, bir konferansçının, kainatta Allah'ı gösteren delille

EVLERDE DEFİN

EVLERDE DEFİN

Soru: Bazı ailelerin ölülerini evlerine gömdüklerini görüyoruz. Onların bu tarz hareketi sü

CENAZE NAMAZI

CENAZE NAMAZI

Soru: Biz de diğer Müslümanlar gibi ölülerimizin üzerine namaz kılıyoruz. Fakat pek çoğumu

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

Soru: Bizim bir cenazemiz vardı. Kabire indirildi. Biz kesin biliyoruz ki o kıbleden başka bir y

İman edip iyi yararlı işler yapanları, muhakkak salihler (zümresi) içine katarız.

Ankebût, 9

GÜNÜN HADİSİ

Hafızasında Kur'an'dan hiçbir ezber bulunmayan kişi harab olmuş bir ev gibidir

Tirmizi, Sevatbu'l-Kur'an 18, 2914

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii Tekrar İbadete Açıldı(15 Nisan 1772) *Şeyhülislam İbn-i Kemal'in Vefatı(16 Nisan 1534) *Einstein'in Ölümü(18 Nisan 1955) *93 Harbi Başladı(19 Nisan 1877) *Miladi Takvime Göre Efendimiz'in(s.a.v) Doğumu(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI