MENFİ MİLLİYETÇİLİK VE TEFRİKA

Müslümanların içini sızlatan tefrika ve ayrılık belâsının bize ne büyük sıkıntılar çektirdiğini günümüzde daha iyi anlıyoruz. Ortak tarihi paylaştığımız Irak’ın nüfusu savaş öncesi 2001 yılında 23.332.000 civarında idi. Buradaki kardeşler


Hilmi Arkın

hilmi.arkin@hotmail.com

2008-09-14 07:28:35

Müslümanların içini sızlatan tefrika ve ayrılık belâsının bize ne büyük sıkıntılar çektirdiğini günümüzde daha iyi anlıyoruz. Ortak tarihi paylaştığımız Irak’ın nüfusu savaş öncesi 2001 yılında 23.332.000 civarında idi. Buradaki kardeşlerimiz ortak paydaları olan din ve tarihlerini unutarak zalim düşmanlarının oyununa gelmişlerdir.

Bir bölümü Arap, diğer parçası Kürt, öbür tarafı Türkmen’miş. Ama zalimler için bu parçalanma yetmez, bunların bir kısmı Sünnî, diğer kısmı alevi imiş. Bu arada azınlık Hıristiyanları da unutmamalıymışız.

Afganistan’daki, Pakistan’daki, Filistin’deki parçalı aşiret yapısı da hepimizce bilinmektedir. Aşiret ne ki, utanmasalar çekirdek ailelere kadar parçalayacaklar. Hadi düşmanlarımızın görevi parçalamak, bizimki de parçalanmak mı? Nerede inandığımız değerler? Okuduğumuz, ezberlediğimiz ayet ve hadisleri nerede uygulayacağız? Tarih bilgimiz, aklımız, vicdanımız yok mu?

“ Hususan dessas Avrupa zalimleri, bunu İslâmlar içinde menfi bir surette uyandırıyorlar, tâ ki parçalayıp onları yutsunlar. Ve onlardan şimdiye kadar ecnebilerin boğazına gidenlerin ve perişan olanların halleri, menfi milliyetin zararını gösterdi. Şimdi ise, en ziyade birbirine muhtaç ve birbirinden mazlum ve birbirinden fakir ve ecnebî tahakkümü altında ezilen anâsır ve kabâil-i İslâmiye içinde, fikr-i milliyetle birbirine yabanî bakmak ve birbirini düşman telâkki etmek öyle bir felâkettir ki, tarif edilmez Adeta bir sineğin ısırmaması için, müthiş yılanlara arka çevirip sineğin ısırmasına karşı mukabele etmek gibi bir divanelikle, büyük ejderhalar hükmünde olan Avrupa’nın doymak bilmez hırslarını, pençelerini açtıkları bir zamanda onlara ehemmiyet vermeyip, belki mânen onlara yardım edip, menfi unsuriyet fikriyle şark vilâyetlerindeki vatandaşlara veya cenup tarafındaki dindaşlara adâvet besleyip onlara karşı cephe almak, çok zararları ve mehâlikiyle beraber, o cenup efradları içinde düşman olarak yoktur ki, onlara karşı cephe alınsın.

Cenuptan(güneyden) gelen Kur'ân nuru var; İslâmiyet ziyası gelmiş; o içimizde vardır ve her yerde bulunur. İşte o dindaşlara adâvet ise, dolayısıyla İslâmiyete, Kur'ân'a dokunur. İslâmiyet ve Kur'ân'a karşı adâvet ise, bütün bu vatandaşların hayat-ı dünyeviye ve hayat-ı uhreviyesine bir nevi adâvettir(düşmanlıktır) Hamiyet namına hayat-ı içtimaiyeye hizmet edeyim diye iki hayatın temel taşlarını harap etmek, hamiyet değil, hamâkattir!(ahmaklıktır) .” Bediüzzaman-26.mektup 3.mebhas sf; 451

Şimdi batıda, 278.000.000 luk ABD. Söyler misiniz hangi ırktandır? Bir de iki yüz yıllık tarihe sahip... Peki, Avrupa’ya bakıyoruz; Almanya 85.000.000, İngiltere 64.000.000, Fransa 63.000.000 ve İtalya 65.000.000. milyonluk nüfus, ileri teknoloji ve ekonomik durumlarıyla güçlü ABD, ÇİN ve JAPONYA’ya karşı birleşip AB (Avrupa birliği) ‘ni kuruyorlar. Hatta sayılarını 25 devlete çıkarıyorlar. Yani onlar birleşiyor, biz atomlarımıza kadar parçalanıp ayrılıyoruz.

Lütfen uyanalım. Çok günah ve ayıp oluyor. "Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık; sonra da, birbirinizi tanıyasınız diye milletlere ve kabilelere ayırdık." Hucurat Sûresi, 49:13.

"Mü'minler ancak kardeştirler; siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin." Hucurat Sûresi,49:10.

“...İşte şu âyet-i kerime(ler), kat'î bir surette menfi bir milliyeti ve fikr-i unsuriyeti kabul etmiyorlar. Çünkü müsbet ve mukaddes İslâmiyet milliyeti ona ihtiyaç bırakmıyor.

Evet, acaba hangi unsur var ki, üç yüz elli milyon(şimdi bir milyar altı yüz bin) vardır? Ve o İslâmiyet yerine o unsuriyet fikri, fikir sahibine o kadar kardeşleri, hem ebedî kardeşleri kazandırsın?

Evet, menfi milliyetin tarihçe pek çok zararları görülmüş. Ezcümle, Emevîler, bir parça fikr-i milliyeti siyasetlerine karıştırdıkları için, hem âlem-i İslâmı küstürdüler, hem kendileri de çok felâketler çektiler.

Hem Avrupa milletleri şu asırda unsuriyet (ırkcılık) fikrini çok ileri sürdükleri için, Fransız ve Almanın çok şeâmetli ebedî adâvetlerinden başka, Harb-i Umumîdeki(birinci dünya savaşında) hâdisât-ı müthişe dahi, menfi milliyetin nev-i beşere ne kadar zararlı olduğunu gösterdi.” Bediüzzaman -26 mektup-üçüncü mebhas sf; 331

İnsanlık zararda, Müslümanlar zararda, milletimiz zararda öyle ise niçin ısrardayız? Büyük Osmanlı sultanı YAVUZ ne güzel söylemiş. Ramazan ayının yumuşattığı gönüllerimizle dinleyelim:

“İhtilâf u tefrika endişesi

Kûşe-i kabrimde hattâ bîkarar eyler beni.

İttihatken savlet-i a’daya def’a çaremiz ;

İttihad etmezse millet, dağ-dar eyler beni...”

(İkilik, uyuşmazlık, nifak ve ayrılık endişesi,

Kabrimde bile beni kararsız eyler.

Birleşmek iken düşmanın saldırısını def etmenin çaresi,

Birleşmez ise millet, gönlümü yaralı ve üzüntülü eyler beni”

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Murat Akbulut, 2008-09-19 01:18:56

Düşmanlarımızın islam ülkelerindeki gayesi böl, parçala ve yut ilkesidir.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

ÜRETİLEN ALGILARLA FİKİR SAHİBİ OLMAYA ÇALIŞMAK

ÜRETİLEN ALGILARLA FİKİR SAHİBİ OLMAYA ÇALIŞMAK

Vehhabilik meselesi zamanla dallanıp budaklanmıştır. Vehhabilik şemsiyesi altında birçok fikr

YEREL ORYANTALİSTLER

YEREL ORYANTALİSTLER

Din mücedditliği için yola çıkanlardan bir kısmı süreçte din münekkidi haline geldi. Zira

İTTİHAD-I İSLAM’IN ÖN ADIMLARI

İTTİHAD-I İSLAM’IN ÖN ADIMLARI

İttihad-ı İslam, bize balon gibi uçarak gelmez. Belki, bizim ona gitmemiz lazım. Yollar dağda

İMANIN ŞEHAMET-İ MANEVİYESİ

İMANIN ŞEHAMET-İ MANEVİYESİ

İslam ahlakının dinamik gücü, imandır. Çünkü, “İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, haki

MUHALEFET KULVARLARI

MUHALEFET KULVARLARI

Hak namına ve hakikat hesabına sırf gerçeği görmek ve göstermek, meseleleri tahlil etmek, sı

UYUYAN DEV UYANMIŞTIR

UYUYAN DEV UYANMIŞTIR

Evet, millet uyandı. İçerdeki hainler, dışardaki alçaklar ne yaparlarsa yapsınlar, artık Ana

YANLIŞ VE HAKSIZ İNTERNET PAYLAŞIMLARI

YANLIŞ VE HAKSIZ İNTERNET PAYLAŞIMLARI

dir. İnternet paylaşımlarındaki kaynak vermemek, metnin yazarını yazmamak, doğruluk olmadığ

MASONLAR VE ESAD AİLESİ

MASONLAR VE ESAD AİLESİ

Masonluk meselesi dallı budaklı bir mesele olduğundan ve yüksek dozda manipülasyon içerdiğind

OSMANLI DÜŞMANI BİR BARELVİ’NİN HEZEYANLARI

OSMANLI DÜŞMANI BİR BARELVİ’NİN HEZEYANLARI

Belki biraz garip gelecek ama peşinen söyleyelim ki anlatılan husus doğrudur. Stalin’in hocala

KADİROV:  KADİRİ-VEHHABİ KIRMASI 

KADİROV:  KADİRİ-VEHHABİ KIRMASI 

Ramzan Kadirov başkanlığındaki Çeçenlerin Suriye’den sonra Ukrayna’da da arz-ı endam etme

 İSLAM’IN DAHİLİ DÜŞMANLARI YA DA GÜNÜMÜZÜN YIKICI AKIMLARI

 İSLAM’IN DAHİLİ DÜŞMANLARI YA DA GÜNÜMÜZÜN YIKICI AKIMLARI

İhvan meşrepli Iraklı yazar ve düşünür Muhsin Abdulhamid, ‘ İslam’a Yönelik Yıkıcı

Dehşeti herşeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi?

Gaşiye, 1

GÜNÜN HADİSİ

"iman bakımından müminlerin en mükemmeli, ahlâkça en güzel olanlar ve ailesine en güzel davrananlardır."

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI