Cevaplar.Org

VAHYİN İNİŞİ

Soru: Vahyin nasıl indiğini bize anlatınız?


2008-06-02 03:58:14

Soru: Vahyin nasıl indiğini bize anlatınız?

Cevap: Allah Resulü`ne (sallâllahü aleyhi vesselem) vahyin bir takım geliş şekilleri vardır.

1)Meleğin ona çıngırak sesine benzer şekilde gelmesidir. Abdullah b. Ömer (radıyallahü anhuma)`den rivayet edilmiştir: Allah Resulü`ne (sallâlahu aleyhi vesselam) vahyin geleceğini hissediyor musunuz? diye sordum. Şöyle buyurdular: “Ben bir takım çan sesleri (gibi bir şeyler) duyar, sonra o esnada sükût ederim. Bana ne zaman vahy olunsa ruhumun kabzedildiğini zannederim”.

Bundan maksat, kendisine ulaşan bir sesi duymasıdır. O bunu duyunca –anlayıncaya kadar- acele etmezdi.

Bunun meleğin kanatlarının çıkardığı ses olduğu da söylenmiştir.

Vahiyden önce çıngırak sesinin gelmesindeki hikmet peygamber (aleyhissalâtü vesselam)ın kulağının boşaltılmasıdır. Ta ki kulağında ilâhi vahyden başka bir şeye yer kalmasın.

Sahih hadisinin ifadesine göre bu hal vahiy şekilleri içinde Rasulûllaha (sallâllahü aleyhi vesselem) en ağır gelenidir. Bu şekildeki vahyin vaîd ve tehdide dair ayetlerin nüzulüne mahsus olduğu söylenmiştir.

2) Allah Resulû`nün (sallâllahü aleyhi vesselem) kalbine kelâm nefhetmek (bırakmak) suretiyle ilham olunmasıdır. Nitekim “Şüphesiz Ruhul – Kudüs-yani Cebrail aleyhisselam-kalbime şu sözü ilham etti”

buyurmuşlardır.

3) Meleğin bir insan şeklinde gelerek onunla konuşmasıdır.

Sahih hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: Bazen melek bana bir insan olarak temessül eder, benimle konuşur, ben de söylediğini iyice bellerim.

Vahyin bu şekli ona daha kolaydır.

4) Uykuda iken meleğin gelmesidir. Kevser Suresi böyle vahyedilenlerdendir.

5) İsra (miraç) gecesinde olduğu gibi,ya uyanık iken veya bir hadis-i şerifte “Ben Rabbimi gördüm ve bana şöyle buyurdu: Mele-i Alâ (Allah`a en yakın melekler, melekler cemaati, en yüksek heyet)nerede münakaşa ederler….ilh.” buyrulduğu gibi uyku halinde Cenabı Hakkın onunla konuşmasıdır.(1)

Dipnotlar

(1) Suyutî s/14 İtkan Mısır baskısı s/47(İ.H.)

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

İhramlı iken Nelere Dikkat Edilmelidir? İhrama girenler, rehber hocalar da anlattıkları içi

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

Hac kelimesinin sözlük anlamı, Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anl

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

Hicazda Ülkemize Göre Beş Vakit Namaz Sırasında Görülen Farklılıklar İle Bu Farkların Seb

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

Soru: Ravza-i Mutahhara ve peygamber (Aleyhissalatü vesselam)’ın kabr-i şerifleri hakkınd

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

Soru: Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) ibadet etmek için neden başka yeri değil de Hıra&#

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

Soru: Allah Resulüne (sallallahü aleyhi vesellem) inen ilk üç sure hangileridir?

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

Soru: Ayet-i kerimede “Sana zülkaneyn hakkında soru sorarlar.” Kehf/83) buyurmuştur.

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

Soru: Arap-İslâm dergilerinden birinde, bir konferansçının, kainatta Allah'ı gösteren delille

EVLERDE DEFİN

EVLERDE DEFİN

Soru: Bazı ailelerin ölülerini evlerine gömdüklerini görüyoruz. Onların bu tarz hareketi sü

CENAZE NAMAZI

CENAZE NAMAZI

Soru: Biz de diğer Müslümanlar gibi ölülerimizin üzerine namaz kılıyoruz. Fakat pek çoğumu

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

Soru: Bizim bir cenazemiz vardı. Kabire indirildi. Biz kesin biliyoruz ki o kıbleden başka bir y

Ne yerde ne gökte zere ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak (ve gizli) kalmaz.

Yûnus,61

GÜNÜN HADİSİ

Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan ancak odur.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI