RESMİ MERASİM( TÖREN ) LER VE KURAN-I KERÎM TİLÂVETİ

Soru: Bir kısım resmi, hayır ve ilim toplantılarının Kur`an-ı Kerim tilâveti ile başladığını duyuyor ve bazı gazete ve dergilerde okuyoruz. Bu gibi İslâmî toplantılarda böyle ananeler eskiden beri usul kabul edilmiş midir?


2008-06-02 03:57:20

Soru: Bir kısım resmi, hayır ve ilim toplantılarının Kur`an-ı Kerim tilâveti ile başladığını duyuyor ve bazı gazete ve dergilerde okuyoruz. Bu gibi İslâmî toplantılarda böyle ananeler eskiden beri usul kabul edilmiş midir?

Cevap: Allâme İbni Gûti Hicrî 628 yılında bir medresenin açılışını anlatırken şöyle der: Bütün hocalar ve farklı mezheplere mensup fakîhler ve baş kadı hazır bulundular. Ve hatm-i şerif okundu.[1]

"

Hicri 4. asırda dersleri güzel sesli bir okuyucunun tilâvet ettiği Kur`an-ı Kerim`i hatmetmek onun bir sembolü haline gelmişti.[2]

"

Bu toplantılar insanı Allah`tan başkasına boyun eğmekten kurtarıp hürriyete kavuşturan Kur`an-ı Kerîm’den güç ve şeref, kuvvet ve şuur alır.


[1] El-havadisü`l-camia vet`tecaribün`nafia. s/25

"

[2] Dairetü`l- Maarifi`l,İslâmiyye,Arapça tercemesi s/214-222

"

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl!

Furkan, 74

GÜNÜN HADİSİ

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI