Cevaplar.Org

VAHYİN BİR ARA KESİLMESİ

Soru: Allah Resulüne (Sallallahü Aleyhi Vesellem) gelen vahyin bir ara kesilmesine dair bilgi verir misiniz?


2008-03-16 06:54:29

Soru: Allah Resulüne (Sallallahü Aleyhi Vesellem) gelen vahyin bir ara kesilmesine dair bilgi verir misiniz?

Cevap: Âlimler vahyin fetret (kesintiye uğrama) süresinin iki buçuk yıl olduğunu söyledikleri gibi, üç yıl olduğunu söyleyenler de vardır.

İbn İshak diyor ki; "vahyin bir ara kesilmesi Cebrail’in hiç gelmediği anlamında değildir. O devre içinde sadece Kur’an’ın nazil olmaması manasınadır. Cebrail'e gelince o bu süre içinde Allah Resulüne (Sallallahü Aleyhi Vesellem) görünüyordu."

İmam Buhari’nin sahihinde naklettiğine göre vahy kesintiye uğrayınca Allah Resulü (Sallallahü Aleyhi Vesellem) dağ başlarına çıkar ve oradan kendini aşağıya atmak isterdi. O sırada yerle gök arasında ona görünür ve "Ey Muhammed! sen hak peygambersin" der; böylece Allah Resulü’nün ( Sallallahü Aleyhi Vesellem) kalbi sükûnet bulur, gönlü açılırdı.

Âlimler diyorlar ki, bu süre içinde vahyin kesilmesi ve Kur’an’ın nüzulünün bir ara durması, Hira’da Cebrail’in inmesi esnasında Allah Resulü’nde (Sallallahu Aleyhi Vesellem) meydana gelen korku ve endişenin gitmesi ve vahyin devamına arzu ve iştiyak duyması gibi hikmetlere dayanıyordu. Fetret (kesinti) devri geçtikten sonra Cebrail (Aleyhisselam) O’na Kur’an-ı indirdi.

Buhari bu meseleye şu sözleri ile işaret ediyor: Cabir b. Abdullah(R.A.) demiştir ki, "Allah Resulü ( Sallallahü Aleyhi Vesellem) şöyle buyurdular: “Ben (bir gün) yürürken birdenbire gökyüzü tarafından bir ses işittim. Başımı kaldırdım. Bir de baktım ki Hıra’da bana gelen melek (Cebrail Aleyhisselam) yerle gök arasında bir kürsü üzerine oturmuş. Çok fazla korktum. (Evime) dönüp, beni örtün, beni örtün; -başka bir rivayette- “Örtüme büründürün” dedim. Bunun üzerine Allah Teala Hz.leri “Ey örtüye bürünen (Rasulüm) kalk, artık (insanları) uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni temiz tut. Kötü şeyleri terk et.” (Muddessir/ 1,2) buyurdu. Ve artık vahy arka arkaya devam etti, ardı arkası kesilmedi."

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

İhramlı iken Nelere Dikkat Edilmelidir? İhrama girenler, rehber hocalar da anlattıkları içi

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

Hac kelimesinin sözlük anlamı, Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anl

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

Hicazda Ülkemize Göre Beş Vakit Namaz Sırasında Görülen Farklılıklar İle Bu Farkların Seb

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

Soru: Ravza-i Mutahhara ve peygamber (Aleyhissalatü vesselam)’ın kabr-i şerifleri hakkınd

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

Soru: Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) ibadet etmek için neden başka yeri değil de Hıra&#

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

Soru: Allah Resulüne (sallallahü aleyhi vesellem) inen ilk üç sure hangileridir?

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

Soru: Ayet-i kerimede “Sana zülkaneyn hakkında soru sorarlar.” Kehf/83) buyurmuştur.

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

Soru: Arap-İslâm dergilerinden birinde, bir konferansçının, kainatta Allah'ı gösteren delille

EVLERDE DEFİN

EVLERDE DEFİN

Soru: Bazı ailelerin ölülerini evlerine gömdüklerini görüyoruz. Onların bu tarz hareketi sü

CENAZE NAMAZI

CENAZE NAMAZI

Soru: Biz de diğer Müslümanlar gibi ölülerimizin üzerine namaz kılıyoruz. Fakat pek çoğumu

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

Soru: Bizim bir cenazemiz vardı. Kabire indirildi. Biz kesin biliyoruz ki o kıbleden başka bir y

Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur.

Tâ Hâ, 8

GÜNÜN HADİSİ

Kurban hakkında

"Kim gönül hoşluğu ile,sevabını Allah'tan umarak kurbanını keserse,o kurban onu ateşten koruyan bir perde olur"Tergib ve Terhib:2/155

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI