Cevaplar.Org

Yemame Ülkesinde Ölüm Bahçesi

Soru: Bize Yemame Savaşından kısaca bahseder misiniz? Cevap: Ebûbekir (Radyallahü Anh) in ilk halife seçildiği sıralarda Müseylimetü’l-Kezzab peygamberliğini ilan etmiş


2008-02-27 06:34:50

Soru: Bize Yemame Savaşından kısaca bahseder misiniz?

Cevap: Ebûbekir (Radyallahü Anh) in ilk halife seçildiği sıralarda Müseylimetü’l-Kezzab peygamberliğini ilan etmiş. İslam’dan dönen yüz bine yakın mürted de onun safında yer almıştı. Halife Ebûbekir es-Sıddık (R.A) ın emri ile Halid b. Velid (R.A) in komutasında yaklaşık on üç bin kişilik bir iman ordusu Yemame’deki “Hadikatü’l_Mevt”te savaştı(1)

İslam ordusunda çok sayıda bedevi Araplar bulunduğu gibi, üç bine yakın hafız-ı Kur’an olanlar da vardır. İslam ordusu, içindeki bedevi Araplar yüzünden, bozguna uğradı. Büyük sahabilerden olan kurra Ey Halid! Bizi kurtar, yani bizi bu bedevi Araplardan ayır… diye haykırdılar. Onlardan ayrılıp yalnız kaldılar ve çok şiddetli bir savaş verdiler. Adetleri olduğu üzere- birbirlerine “ey Bakara Suresinin sahipleri” diye sesleniyorlardı. Sonunda Allah onlara fethi müyesser kıldı. Küfür ordusu perişan duruma düşüp kaçmaya başladı. Allah Müseylime’nin de canını aldı. Ona tabi olanları param parça etti. Sonra onlar tekrar İslam’a dönüş yaptılar.

Bu savaşta Kurra’dan şehid olanların beş yüz kadar olduğu hesaplanmıştır. Bunun için Ömer b. Hattap(R.A) hafız olan sahabilerin savaş meydanlarında şehid olması ile birlikte Kur’anın yok olup gitme tehlikesinden endişe ettiği Hz Sıddık’a bildirerek Kur’an-ı Kerim ayetlerini bir araya toplamasını hatırlattı. Şayet yazılacak ve hıfzedilecek olursa Kur’an-ı Kerim korunmuş olacaktı. Kur’an-ı Kerimi okuyan onun tamamını ezberden okuma imkanını elde etti. Bu durum “Kur’an-ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.” Hicr/9) fermanının bir tezahürü idi. Hazreti Ebu Bekir (R.A.) Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem)den nakledilen Kur’an ayetlerini bir araya topladı ve şerlerin önünü aldı.

Dipnot:

(1) Müseylimetü’l-Kezzab’ın Yemame’de “Hadikatü’rrahman” adını verdiği bir bahçesi vardı. Onun yanında öldürüldüğü için bu bahçeye “ölüm bahçesi” anlamına gelen “Hadikatül mevt” adı verilmiş. O mel’un kendisine “rahman” adını vermişti. Kamus-u Firuz Abadi 3/805 (mütercim)

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

İhramlı iken Nelere Dikkat Edilmelidir? İhrama girenler, rehber hocalar da anlattıkları içi

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

Hac kelimesinin sözlük anlamı, Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anl

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

Hicazda Ülkemize Göre Beş Vakit Namaz Sırasında Görülen Farklılıklar İle Bu Farkların Seb

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

Soru: Ravza-i Mutahhara ve peygamber (Aleyhissalatü vesselam)’ın kabr-i şerifleri hakkınd

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

Soru: Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) ibadet etmek için neden başka yeri değil de Hıra&#

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

Soru: Allah Resulüne (sallallahü aleyhi vesellem) inen ilk üç sure hangileridir?

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

Soru: Ayet-i kerimede “Sana zülkaneyn hakkında soru sorarlar.” Kehf/83) buyurmuştur.

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

Soru: Arap-İslâm dergilerinden birinde, bir konferansçının, kainatta Allah'ı gösteren delille

EVLERDE DEFİN

EVLERDE DEFİN

Soru: Bazı ailelerin ölülerini evlerine gömdüklerini görüyoruz. Onların bu tarz hareketi sü

CENAZE NAMAZI

CENAZE NAMAZI

Soru: Biz de diğer Müslümanlar gibi ölülerimizin üzerine namaz kılıyoruz. Fakat pek çoğumu

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

Soru: Bizim bir cenazemiz vardı. Kabire indirildi. Biz kesin biliyoruz ki o kıbleden başka bir y

Nâhl Suresi;128

Şüphesiz ki, Allah, takvaya sarılanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir.

GÜNÜN HADİSİ

"Kim bir oruçluya iftar verirse, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin, oruçlunun sevabı gibi sevap alır."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI