Tâhâ Ve Yasin’in Manası

Soru: Allah Teala Hz.leri Kur’an-ı Kerim’de “Ta, Ha. Biz Kur’an-ı sana güçlük çekesin diye indirmedik.” (Taha/1,2), “Yasin, Hikmet dolu Kur’an hakkı için,”(Yasin/1,2) buyuruyor. Taha ve Yasin keli


2008-02-27 06:18:40

Soru: Allah Teala Hz.leri Kur’an-ı Kerim’de “Ta, Ha. Biz Kur’an-ı sana güçlük çekesin diye indirmedik.” (Taha/1,2), “Yasin, Hikmet dolu Kur’an hakkı için,”(Yasin/1,2) buyuruyor. Taha ve Yasin kelimeleri Allah Rasulünün (Sallallahu Aleyhi Vesellem) isimlerinden olup, olmadığı hususunda açıklamada bulunur musunuz?

Cevap: Tâhâ ve Yasin’in manasında âlimler farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Çoğunluğun görüşüne göre bunlar, Kur’an-ı Kerim’in bazı surelerinin başında yer alan harfler gibi müteşabih harflerdendir.(1)

Ancak insanlar arasında Tâhâ ve Yasin lâfızları Allah Resulünün (Sallallahu Aleyhi Vesellem) isimlerinden olmak üzere yaygınlaşmıştır. Bu bir görüştür.

Buhari’de Said b. Cübeyr’den rivayet edildiğine göre, Tâhâ ve Yasin’in manası: “Ey adam” veya “Ey efendi” demektir.

Başka bir görüş: İbni Abbas (Radyallahü Anhüma) diyor ki: “Allah peygamberine “Muhammed”, “Müzzemmil”, “Müddessir” isimlerini verdiği gibi Tâhâ ve Yasin de Allah’ın Rasulüne koyduğu iki isimdir.”

Hafız Ebu Nuaym, İbni Merdüveyh tefsirinde ve Deylemi’nin Müsned-i Firdevsi’de İbni Tufeyl’den rivayetlerine göre Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyurmuşlardır: “Rabbimin katında benim 10 adım vardır. Ben Muhammed, Ahmed, Fâtih, Hatem, Ebu’l-Kasım, Hâşir, Âkıb, Mâhi, Yâsîn ve Tâhâ’yım.

Dipnot:

Müteşabih: Kur’an-ı Kerim’in yüksek ve derin hakikatlerinin anlaşılmasını zihinlere yaklaştırmak için insanların bildikleri ve alışık oldukları üslûp ile benzetmeler, temsiller ve istiareler ile gerçekleri anlatan âyetlerdir. (Muhkem) ve (Müteşabih) çeşitli şekillerde tarif edilmiştir:

1-Te’vili bilinen, manası anlaşılan “muhkem”, bilinmesine yol bulunamayan müteşabihtir.

2-Yalnız tek manası olan “muhkem”, çok manaya muhtemel olan müteşabihtir.

3-İman edilmesi gerekenler “muhkem” te’vili bulunanlar müteşabihtir. (mütercim)

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

taha yasin, 2015-03-16 10:02:10

guzel

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

De ki: "Onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Ama siz yine de O'na ortak koşuyorsunuz."

En'am, 64

GÜNÜN HADİSİ

Evlad ve Akrabalara İyilik

"Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz" [Tirmizi, Birr 33, (1953)]

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI