HATIRALAR VE ÖLÇÜLER–43

SÜLEYMAN HİLMİ EFENDİ VE BEDİÜZZAMAN Değerli âlimlerimizden Abdullah Tekin Hocaefendi, Konyalı bir büyüğümüz. Süleyman Hilmi Tunahan Efendi’den ders görmüş, Konya’nın medar-ı iftiharı


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2007-11-14 04:02:18

SÜLEYMAN HİLMİ EFENDİ VE BEDİÜZZAMAN

Değerli âlimlerimizden Abdullah Tekin Hocaefendi, Konyalı bir büyüğümüz. Süleyman Hilmi Tunahan Efendi'den ders görmüş, Konya'nın medar-ı iftiharı Hacı Veyiszade Efendi'nin de yakınında bulunmuş çok tatlı bir insan. Merhum Şahin Yılmaz Hocaefendinin cenazesinde görüştüğümüzde çok güzel şeyler anlattı. Sizlerle paylaşırken, Cenab-ı Hak'dan kalplerimizin birbirine daha sıkı perçinlemesini niyaz ederiz; "Süleyman Efendi'de 56-59 arası okudum. Çamlıca'da, Bediüzzaman Hazretlerinden zaman zaman bahsedilirdi. "Eğer Bediüzzaman Hazretlerinin talebeleri ile aranızda bir ihtilaf çıkarırsanız huzur-u ilahide iki elim iki yakanızdadır" derdi.

"Bediüzzaman hazretleri yazmakla, yazdırmakla mükellef..O vazifede istihdam edilmiştir. Biz de tasavvuf yoluyla, selef-i salihinin izinde, işte bu surette hizmetle mükellefiz."

...Veyiszade Mustafa Kurucu Efendi de üstada karşı son derece bir ihtiramı vardı. Zaman zaman bahsederdi; "O büyük insan" derdi. Süleyman Efendi de zaman zaman aynı ifadeleri kullanırdı; "O büyük insan" derdi.

...Biz Topçular'da -Allahu âlem- 300 talebe idik. Süleyman Efendi arasıra bana iltifat ederdi; "Abdullah, ibadullah" diye. "Abdullah iki yerden feyz alır. Birisi Bediüzzaman hazretlerinden, birisi de bizden" derdi.

ÖMER NASUHİ BİLMEN'İN ÜSTAD HAKKINDA GÖRÜŞÜ

Abdullah Tekin Hocaefendi anlatıyor; "Bir heyetle kendisini ziyaret ettik. "Siz İstanbul Müftüsü olarak Nurlar hakkında bir rapor verseniz, biz mahkemelerde ibraz ederiz, delil olur" filan diye konuşuldu. "Bu yaştan sonra mahkemelere götürmeseniz iyi olur" dedi. Üstadın ilmi ile alakalı bazı şeyler soruldu. "Bizim yazdığımız kitaplar ondan bundan araştırma ile, tetkik ve tahkik etmekle olur. Ama onun kalbine üflüyorlardı, o bizde yok" dedi. 

HASAN FEHMİ BAŞOĞLU EFENDİ'NİN ÜSTAD'A SUALLERİ

Hasan Fehmi Efendi merhum, büyük bir alimdir. Talebesi Rıza Çöllü Hocaefendi'den naklen daha önce yazdığımız bir hatırayı

http://www.cevaplar.org/index.php?khide=visible&sec=5&sec1=37&yazi_id=3648&menu=1

teyiden Abdullah Hocamızdan aynı hatırayı nakledeceğiz; "Hasan Fehmi Efendi çok zeki bir kimseydi. Bir baktı mı, bir talebenin okuyup okuyamayacağını kestirirdi.

İzmir'de onun bir toplantısında bulundum. "Bediüzzaman'ın ilmi vehbidir. Kisbi değildir" dedi. Ve şu hatırasını anlattı; "Ben İstanbul'da, Fatih'te 500 kadar talebe içinde müzakere ettiren biriydim. Mümeyyiz vasfım vardı. "Ya İstanbul'a böyle böyle bir adam gelmiş. Şekerci hanında bir yazıyla ilan etmiş; "Kim ne sorarsa sorsun, yalnız cevap verilir. Kimseye soru sorulmaz." Normal bir insan değil bu. Hele şu hocalarımızın yıllardan beri tam izah edemediği, kalbimizin mutmain olamadığı meseleleri bir çıkar da, git bir sor bakalım" dediler.

On beş gün uğraştım, gittim. "Sen talebe misin?" dedi.

-Talebeyim efendim, dedim.

-Niye geldiniz? dedi.

-Ziyaretinize geldim efendim" dedim.

Biraz konuştuktan sonra, "efendim" dedim. "Talebeler arasında halledemediğimiz bazı meseleler var" dedim. O soruları sordum. Benimle beraber onbeş gün geceli gündüzlü çalışıyormuş gibi tek tek cevapları verdi. Hepsini not ettim. Elini öpüp ayrılırken ayağım sanki görmedi, kanatlandım. Uçar gibi gittim."

MUHAMMED ALİ SABUNİ'NİN RİSALELER HAKKINDA BİR SÖZÜ

M.Ali Sabuni, İslam âleminin önde gelen Suriye ulemasından bir muhterem zat. Tefsiri Türkçeye terceme edilmiş bu alimimizin Risaleler hakkında bir sözünü Abdullah Hocamız şöyle anlattı: "M.Ali Sabuni, İstanbul'da sempozyumlardan birinde söz aldı, dedi ki; "Ben müfessirim. Geçmiş bir çok müfessirleri tenkit de etmişimdir. Ama Bediüzzaman'ın eserlerini okurken, baktım bütün latifelerimde ayrı bir intibah hissettim. Evet, o zatın eseri sünuhat-ı kalbiyedir."

ABDÜLMECİD NURSİ'NİN İLMİ SEVİYESİ

Üstadın kardeşi Molla Abdülmecid Efendi, Konya'da ikamet ettiği için sık görüşen Abdullah Tekin Hocaefendi, merhum hakkında şunları anlattı: "Üstadı ziyaret ettiğimizde "filan kitabı Abdülmecidle okuyun" derdi. Abdülmecid ağabeye en müşkil meseleleri sorardık, cevabını verirdi. İslam Enstitüsünde akaid hocaları vardı. Onlar derdi ki; "Abdülmecid gibi Mısır'da yok. Dünyada da yok."

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

irem, 2007-11-25 05:04:53

süper çok islamca çok beğendim...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Metin, 2007-11-15 13:47:48

maşallah çok çok çok güzel

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

“GİZLİ LÜTUF”

“GİZLİ LÜTUF”

Aslen Irak Süleymaniye asıllı olan gazeteci yazar merhum Muhammed Kürd Ali beyin(1876-1953) hat

KOPARILAN ÇİÇEĞE KARŞI ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN TAVRI

KOPARILAN ÇİÇEĞE KARŞI ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN TAVRI

Merhume Zeynep Münteha Polat hanımefendi, 1969’da gittiği Van Zernebad’da Üstad Bediüzzaman

RÜYADA EZBERLENEN SURE

RÜYADA EZBERLENEN SURE

Değerli ziyaretçilerimiz 21. 06. 2020’de şair, yazar, mütefekkir Yavuz Bülent Bakiler beyefen

“BİZE KATIL MOLLA MUHAMMED EMİN”

“BİZE KATIL MOLLA MUHAMMED EMİN”

Kıymetli ziyaretçilerimiz, geçen hafta Seyda Muhammed Emin Er merhumun “Hatıralarım” adlı

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN ŞEYH ALADDİN OHİNİ’YE SEVGİSİ

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN ŞEYH ALADDİN OHİNİ’YE SEVGİSİ

Merhum Şeyh Fethullah Verkanisi(v. 1901)’nin oğlu merhum allame Şeyh Alaaddin efendi(v. 1949)

BEDİÜZZAMAN’IN HAZRET’İ(ZİYAEDDİN NURŞİNİ) ZİYARETİ

BEDİÜZZAMAN’IN HAZRET’İ(ZİYAEDDİN NURŞİNİ) ZİYARETİ

Muhterem hocam Seyda Fehmi Türkmen Efendi, 27.09. 2019 Cuma günü kendilerini ziyaretimizde Nurşi

ŞEYH FETHULLAH VERKANİSİ’NİN MOLLA ABDULLAH NURSİ HAKKINDA DEDİĞİ SÖZ

ŞEYH FETHULLAH VERKANİSİ’NİN MOLLA ABDULLAH NURSİ HAKKINDA DEDİĞİ SÖZ

Değerli Seydalarımızdan Molla Şerif Arslan Hocaefendi 15.09. 2019’da, merhum Şeyh Fethullah V

BEDİÜZZAMAN’IN AİLE ŞECERESİ

BEDİÜZZAMAN’IN AİLE ŞECERESİ

Merhum Şeyh Fethullah Verkanisi’nin torunlarından değerli âlim merhum Gıyaseddin Emre Bey, Ü

VANLI ZEYNELABİDİN EFENDİ’NİN ANLATTIKLARI

VANLI ZEYNELABİDİN EFENDİ’NİN ANLATTIKLARI

Değerli hocam Seyda Molla Şefik İdikurt Efendi bir ders esnasında şu hatırayı anlattılar;

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN MUŞ’UN NOK KÖYÜNDE BİR GECE MİSAFİRLİĞİ

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN MUŞ’UN NOK KÖYÜNDE BİR GECE MİSAFİRLİĞİ

Emekli müftülerimizden Seyda Fehmi Türkmen Hocaefendi, 21.04. 2019 Pazar günü kendilerini evind

ŞEYH ASIM EFENDİ’NİN KALEMİNDEN BEDİÜZZAMAN-2

ŞEYH ASIM EFENDİ’NİN KALEMİNDEN BEDİÜZZAMAN-2

Sonra tekrar Van’dan Bitlis’e geldi. Onun hayatının geniş şekli yazılıdır.(bkz. Tarihçe-

Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı baki kalacaktır.

Rahman, 26-27

GÜNÜN HADİSİ

İlimden istediğiniz kadar öğrenin. Vallahi onunla amel etmedikçe ilim toplamakta ecir kazanamazsınız. (İ.hatip takvimi)

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI