EŞREFOĞLU RUMİ HAZRETLERİNİN BİR DUASI

"İlaha, padişaha, biniyaza Yüce dergahına geldim Hudaya Benim hâcât ile gönlüm doludur Veli nidem, bu gönlüm bed huylud


M. Semih Yıldız

aheste20@mynet.com

2007-10-15 06:52:11

"İlaha, padişaha, biniyaza

Yüce dergahına geldim Hudaya

Benim hâcât ile gönlüm doludur

Veli nidem, bu gönlüm bed huyludur.

Günah yükünü arkama vurundum,

Acz toprağına arkamı süründüm,

Tevazu birle el sana getirdim.

Bilirim padişah-ı biniyazsın,

Sana yalvaranı yolda komazsın

Verirsin kullarına istediğin

Bilirsin her kulunun ne dediğin

Yer ve gök ehli hep senden umarlar,

Kamusu hep sana yalvarırlar.

Benim dâhi günahım çok, elim dar.

Kapına geldim ey Settar-u Gaffar

Getiririm Şefi-yi Mustafa'yı

Nebiler serveri kân-ı vefayı.

Sen anınla olan dostluk hakkı içün,

O dostunla mestlük hakkı içün,

Dilerim hazretine ere âhım,

İşitip, hem affedesin günahım.

İnayet gözüyle bir dem bakasın.

Beni hâşâ ki odlara yakasın

Bu iman hil'atini ahir nefeste

Çıkarıp kılmayasın beni hasta

Beni üryan ve rüsvay etmeyesin,

Götürüp beni od'a atmayasın.

Zebaniler eline vermeyesin.

Kapından horluk ile sürmeyesin

Şu ki, sen iman u ihsan edesin

Ânı ondan nice geri alasın.

Küçücük canımız iş bu bedenden

Ayırmagıl bizi ya Rab imandan.

Bu Eşrefoğlu mücrim, yüzü miskin

Kapına geldi aç ve yalın lakin

Seni, senden ister o şey'en lillah

Ayırma onu didarından Allah

Ki sendedir sana ermeye çare,

Senin derdinden oldu uş avare

Visalin lengeri ile durgür ânı

Didarın şerbetiyle kandır ânı

Ümid sensin iki âlemde ancak

Bilirim sensin ey Mabud-u Mutlak.

Duamı kıl kabul, eyle beni şâd

Bihakkı Ahmed u Mahmudu Muhammed"

Kaynak: Müzekkinin Nüfus-Arslan Yayınları-İst-1977

Kelimeler:

Hacat: İstekler

Veli nidem: velakin ne yapayım

Bed: kötü

Vurundum: Sırtladım

Kamusu: Hepsi

Settar u Gaffar: Günahları örten ve affeden

Şefi: Şefaatçi

Kân-ı Vefa: Vefa menbaı

Od: Ateş

Hil'at: Elbise

Üryan: Çıplak

Şey'en lillah: Allah rızası için

Uş: Sarhoş

Avare: Bilinçsizce gezen

Visal: Kavuşma

Durgür:Durdur

Didar: Yüz

Şâd: Sevinçli

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RAVZA-İ MUTAHHARA'DA EDİLEBİLECEK BİR DUA

RAVZA-İ MUTAHHARA'DA EDİLEBİLECEK BİR DUA

Efendimiz– Aleyhisselatu vesselam – huzurunda günahlardan istiğfar ve şefaat talebi için ş

DUA

DUA

Dolu gönderdin, sel gönderdin, zelzele, buz, kurak, kıtlık, ecel gönderdin… DÜŞMAN GÖNDER

HACI VEYİSZADE MUSTAFA EFENDİ’NİN DUASI

HACI VEYİSZADE MUSTAFA EFENDİ’NİN DUASI

Yastığım seccade olsun, uykum namaz kılsın, soluğum zikir çeksin Allah’ım. Ayağımdan ba

HULUSİ YAHYAGİL'DEN RAMAZAN DUASI

HULUSİ YAHYAGİL'DEN RAMAZAN DUASI

‘Cenab-ı Hakk ve Feyyaz-ı Mutlak Hazretleri, cümlemizi idrakiyle müşerref olduğumuz mübarek

TAZARRU

TAZARRU

Rabbim bize acı ve şefkat et, ta ki tembellik ve gaflet bizim elimizi kolumuzu bağlayan, adeta b

KURBAN KESİM DUASI

KURBAN KESİM DUASI

Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gele

İMAM ŞAFİİ HAZRETLERİNİN ÖLÜM DÖŞEĞİNDEKİ YAKARIŞI

İMAM ŞAFİİ HAZRETLERİNİN ÖLÜM DÖŞEĞİNDEKİ YAKARIŞI

İmam Müzeni anlatıyor: İmam Şafii’yi hastalığında yoklamaya vardım. Ve “nasıl

HZ. ÖMER'İN(RA) BİR YALVARIŞI

HZ. ÖMER'İN(RA) BİR YALVARIŞI

Ya İlahi! Şüphesiz ben katı kalpliyim. Rıza-yı Şerifini ve ahiret yurdunu talep etmek gayesiy

MEHMED KIRKINCI HOCAEFENDİ'DEN İÇLİ BİR NİYAZ

MEHMED KIRKINCI HOCAEFENDİ'DEN İÇLİ BİR NİYAZ

Ey azıp sapanları hidayet eden Rabbimiz! Bizleri hidayette, sırat-ı müstakimde sabit kıl. Ey y

MEVLANA HALİD BAĞDADİ'NİN İÇLİ BİR NİYAZI

MEVLANA HALİD BAĞDADİ'NİN İÇLİ BİR NİYAZI

Ya Rabbi! Yüreği yaralı ve ihmal edilmiş bu şaşkının önünde sen kendi rızandan lütfen

MEHMED AKİF’İN BİR YAKARIŞI

MEHMED AKİF’İN BİR YAKARIŞI

O nûru gönder İlâhî, asırlar oldu, yeter! Bunaldı milletin âfâkı, bir sabâh ister.

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.

Bakara, 185

GÜNÜN HADİSİ

Ey Allah'ın Resulü," dedim, "şayet Kadir gecesine tevafuk edersem nasıl dua edeyim?" Şu duayı okumamı söyledi: "Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu anni. (Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet.)

Tirmizi, Da'avat 89,Ravi (r.a.): Aişe

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI