BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-17

Sıra ile gelen günler Kur’an-ı Kerimde (Ali İmran 140) şöyle bir ayet yer alır. ‘’İşte o günleri (zafer, mağlubiyet ve sevinç keder günlerini) Biz, insanlar arasında döndürür, dolaştırırız


2007-07-14 08:51:01

Sıra ile gelen günler

Kur’an-ı Kerimde (Ali İmran 140) şöyle bir ayet yer alır. ‘’İşte o günleri (zafer, mağlubiyet ve sevinç keder günlerini) Biz, insanlar arasında döndürür, dolaştırırız.’’

Bir yazarımız 99 bize yaramamış adlı bir yazı dizisi hazırladı. Buna göre 1599 kargaşa ve netice alınmayacak yılların başlangıcını, 1699 ise çöküşün başlangıcını, 1799 yılı Napolyon savaşlarını, 1899 yılı hasta adam damgasını alışımızı örneklerle açıklamış. Buna bakıp 1999 yılını da ekleyebiliriz.

Hâlbuki yukarıdaki ayette geçtiği gibi zaferler ve yenilgiler bir döngü içinde yüzmektedir. Aşağıda bazılarını göreceksiniz.

1-Cengiz İmparatorluğunun ilanı: Hicri 599

Osmanlının İstiklali: Hicri 699

Endülüs’ün çöküşü: Hicri 898

(Yüz ve iki yüz sene müddetle önemli olaylar gerçekleşiyor.)

2-Gazneli Mahmud’un Hindistan’ı Fethi: Hicri 400

Timur’un Hindistan’ı fethi: Hicri 800

İngilizlerin Hindistan’ı fethi: Hicri 1200

(400’er senelik aralarla zaferler el değiştirmiş.)

3-Abbasi hilafetinin sonu: Hicri 656

 Doğu Roma İmparatorluğunun sonu: Hicri 857

4- İran’dan Bağdat’ın alınışı: Hicri 1048

 Azerbaycan’ın İran’a geri verilmesi: Hicri 1148

5-Girit’in fethi: Hicri 1080

 Çeşme bozgunu: Hicri 1180

6-Lehistan’ın vergiye bağlanması: Hicri 1087

 Kırım’ın Rusya’ya bırakılması: Hicri 1187

7-Mora İsyanı: Miladi 1821

Sakarya Muharebesi: 1921

Bunları Biliyor muydunuz?

1-Birinci Dünya Muharebesinde İngiltere Osmanlı Devletinden daha çok Müslüman tebaaya sahipti. Bu yüzden İngiltere’nin ‘’Müslümanlığı biz temsil ediyoruz (!), öyleyse halifelik Londra’da olmalıdır’’ dediklerini.

2-Kur’an-ı Kerim’de zeytinyağının ve incirin üzerine yemin edilmiştir. Araştırmacıların yaptığı çalışmalar neticesinde insan hücreleri içine enjekte edilen zeytinyağı, hücrelerin dışında bulunan zarı daha sağlıklı yaptığı ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak hücreler daha sağlıklı olduğu için insan ömrü daha fazla oluyor, kanser hücrelerine karşı daha dirençli oluyor ve erken yaşlanmayı önlüyor.

3-Fransız hukukunun yüzde doksan beşi İslamiyet’ten alınmadır. (Aile hukuku hariç) 1804 tarihli Fransız Medeni kanunu ‘Code Civil’ veya ‘Code Napolyon’ olarak bilinir. Kuran’ın fıtri yapısını tanıdıktan sonra Napolyon kendi isteği ile İbrahimi bir din olan İslamiyet’i kabul ettiği bazı tarihlerde yazılıdır. (Bu iddianın tabiî ki doğruluğu tartışılır olmasına rağmen o dönemde adına Mısırda hutbe okutulmuş ve Ali adını almıştır. Konumuz bu zatın Müslüman olup olmaması değildir.) Bu durum 1798 yılının ikinci yarısında olmuştur.

O dönemde İmam-ı Malik’in Muvatta isimli eserinin Fransızcaya tercüme edilmesini ve tüm imparatorluğa uygulanmasını istemiştir. Napolyon Kanunu kaynağını tamamen İslam’dan aldığı için Avrupa Hukukunu İslamiyet’e borçludur.

4-Galile’nin sanılanın aksine teorisi yüzünden değil Papa 8. Urban’a ‘aptala’ ve ‘dar kafalı’ dediği için yargılanmıştır.

Japonya’daki İslamiyet’in tarihi

Japon kelimesi (Ni-Hon), güneş ve aydınlanma manasına gelen ‘Ni’ ile kitap ve bilgi manasına gelen ‘Hon’ kelimelerinden gelmektedir. Aynı şekilde aldıkları isme uygun olarak, ışığa, bilgiye, aydınlanmaya ve kitaba da aşıktırlar.

Taku Shuku Üniversitesinden Profesör Sasaki, Japonya’daki İslamiyet’i kısaca şöyle özetliyor:

1-Japonya’nın gündemine İslamiyet’in girmesi,

Japon-Osmanlı münasebetleri ile Kazan Türklerinin Japonya’ya girmesi ile başlar. 1953’e kadar süren bu devrenin içine Kobe ve Tokyo Camii ve Tokyo’daki Türk ilk-orta öğretim okulu ve bu müesseselerdeki faaliyetler de dahildir. Bu dönemin başlarında Abdürreşid İbrahim’in Japonların Asya siyasetine tesirleri de unutulmamalıdır.

2-İkinci Dünya Savaşı öncesi Japonlar Malezya ve Endonezya’da Müslümanlarla karşılaşmışlar ve onları yönetmek için strateji üretmeye başlamışlardır. İşte bu temaslar sonucunda bazı Japonlar Müslüman olmuşlardır. Bunların içinde bir sürü General ve uzman vardır.

3-1970’li yıllarda Japonya’da petrol krizi başlamıştır. Japonlar petrol ve gaz konusunda yüzde yüz dışa bağımlıdırlar. Bu durum acizlik ve çaresizliği beraberinde getirmiştir. Onun için Japon Devleti hemen Araplara karşı politikasını değiştirmiş ve İsrail karşısında Arapları desteklemiştir. Bu, aynı zamanda Japonların 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika’ya karşı ilk isyanlarıdır. Ama buna mecburdular, zira Araplar Japonya’yı dost olmayan ülkeler listesine almışlardı. İşte bunu telafi edebilmek için Japon Devleti, üniversiteler ve Nco’lar olarak yüzlerce Arap-Japon dostluk araştırma ve iş adamları dernekleri kurdurtmuşlardır. Arap ülkelerine de onbinlerce öğrenci ve araştırma görevlileri göndermişlerdir. Öğrenci değişim programları başlattılar.

İşte bu faaliyetler sırasında İslamiyet’le tanışan pek çok Japon Müslüman oldu veya İslamiyet’e sempati duymaya başladı.

4-İpek Yolu’nun bilhassa Orta Asya Türk dünyasının yeniden dirilişi ile, maddi ve manevi Rönesans’ın başlaması, Japon toplumunda dayanılmaz bir ağırlık, devlet ve millet seviyesinde de bir tutku meydana getirdi. Bu yeni dönemde Japonların İslamiyeti tanımaları ve benimsemeleri bekleniyor.

Avrupa’da ve Bizde Temizlik

Evliya Çelebi (1611-1682), İstanbul’da 200 sebil, 4000 büyük çeşme, 9000 umumi ve hususi çeşme, 7989 musluk bulunduğunu yazar. Ayrıca İstanbul ve uzak semtlerinde 302 umumi ve 14324 hususi (saray ve konak) hamamı vardı. En büyükleri Fatih’in yaptırdığı Çukurhamam’dı. 100 kurnasının olduğu belirtiliyor. Evliya Çelebi Türk köylerinin büyüklerinde bile kubbeli hamama rastladığını belirtiyor. Bu durum Avrupalı seyyahları çok şaşırtmıştır. Zira o asırlarda Avrupa’da yıkanma âdeti yok gibiydi. En büyük hükümdar saraylarında bile hamam, banyo ve benzeri bir şey yoktu. Fıçı içinde bazen yılda bir defa yıkanılırdı.

1- Bakıp Göremediklerimiz, Abdullah Aymaz Işık Y. 2007

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-22

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-22

Osman Gazinin Vasiyeti 25 Yıllık beyliğinin sonunda Osman Gazi şu garip mirası bırakmıştır

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-21

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-21

Bizans ismi nereden geliyor? Bizans denilen imparatorluk, gerçekte Doğu Roma imparatorluğudur.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-20

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-20

‘’Akibet görürsün hele Ferhad’’ Kurbiyet makamında olan Yavuz, bir g

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-19

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-19

Yedi Sekiz Hasan Paşa 1825 Çorum doğumlu olan Yedi Sekiz Hasan Paşa 16 yaşında gittiği Hac

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-18

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-18

Nobel’in Temeli Azerbaycan’da Dinamitle Atıldı. Nobel ödülü toplam altı dalda v

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-17

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-17

Sıra ile gelen günler Kur’an-ı Kerimde (Ali İmran 140) şöyle bir ayet yer alır. R

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-16

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-16

Osmanlı Padişahlarının Bilinmeyen Özellikleri Şair padişahlar Osmanlı Padişahlarının ç

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-15

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-15

Bunları Biliyor muydunuz? -Bayrağımızdaki Hilal’in İslamiyet’i sembolize ettiği

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-13

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-13

Enteresan Bilgiler - Pisagor, sokak dövüşü dalında dünya şampiyonu olmuştur. - Dünyan

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-12

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-12

TARİHİ DEĞİŞTİREN KONUŞMALAR ‘’Sizin istediğiniz gibi konuşup yaşamaktansa

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-11

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-11

EN UZUN EN KISA GÖREV YAPAN VEZİRİAZAM Sonradan adı ‘’Sadrazam’’ olar

Araf suresi 164.ayet

"İçlerinden bir topluluk, "Allah'ın helâk edeceği, ya da çetin bir azapla cezalandıracağı bir kavme ne diye nasihat ediyorsunuz" dediği vakit, o uyarıda bulunanlar dediler ki; "Rabbiniz tarafından mazur görülmemiz için, bir de belki günahlardan sakınırla

GÜNÜN HADİSİ

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI