AHMED TAŞGETİREN BEYEFENDİ’DEN BİR ARZ-I HAL

Rabbim! Hamd Senin için Rabbim. Yerin, göğün ve onlarda bulunan her şeyin nurusun Sen... Hamd Senin için Rabbim. Yerin, göğün ve onlarda


2007-01-30 11:11:47

Rabbim!

Hamd Senin için Rabbim. Yerin, göğün ve onlarda bulunan her şeyin nurusun Sen...

Hamd Senin için Rabbim. Yerin, göğün ve onlarda bulunan her şeyin varlığına hayat verensin Sen.

Hamd Senin için Rabbim! Yerin, göğün ve onlarda bulunan her şeyin malikisin Sen.

Hamd Senin için Rabbim! Hak Sensin... Va'din haktır. Seninle buluşmamız haktır. Sözün haktır Senin. Cennet haktır. Ateş haktır. Habercilerin haktır... Muhammed (s.a.) haktır. Sana teslim oldum Rabbim! Sana iman ettim. Sana tevekkül ettim. Sana yöneldim. Senin için mücadele ettim. İşlerimde Seni hakem tuttum. Beni bağışla Rabbim, geçmişteki gelecekteki, açık ve gizli yaptıklarımı bağışla... Sensin öncenin öncesi, sonranın sonrası... Senden başka tanrı yok Rabbim.

Ancak Sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz Rabim...

Bağışlama diliyorum Senden... Bağışlama diliyorum, bağışlama diliyorum yüce, kerem sahibi, rahmet sahibi, eşi ortağı bulunmayan, hayy ü kayyum olan Rabbim! Tevbe ediyorum Rabbim.. Tevbe gücünü vermeni diliyorum Senden, bağışlama diliyorum, yol doğruluğu, yol aydınlığı diliyorum... Sensin insanı tevbe çağlayanında yıkayan, Sensin derin rahmetlere garkeden... Nefsine zulmeden, nefsine güç yetiremeyen bizim gibi biçareleri, ölüme, dirime, mahşere yönelirken rahmetlere garkeden Sensin...

Senin kapındayım Rabbim; tazarruan ve hufyeten... Derin yakarışlar içinde, gecenin sardığı yalnızlıklarda Sana yöneldim. Kapına geldim...

Sen benim Rabbimsin, Allahım... Sen'den başka ilâh yok. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum. Sana verdiğim sözde duruyorum, gücüm yettiğince Sana vadettiğim noktadayım Rabbim. Yaptığım işlerin kötülüklerinden Sana sığınırım. Verdiğin nimetleri, yaptığım kusurları da itiraf ediyorum. Günahımı bağışla Rabbim, günahı Senden başka bağışlayacak olan yoktur."

Gözyaşlarımız, Bedir'de Secde'ye kapanıp Sana yakaran kulun ve Rasûlün Muhammed'in gözyaşları kadar saf ve duru değil belki...

Onun dediği gibi "Eğer şu mü'minler helâk olursa, yeryüzünde Sana ibadet eden kalmaz" gibi naz makamında kapını çalma cesaretimiz yok muhakkak...

Ama "Duanız olmasa Rabbim sizi ne yapsın" diyen de Sensin Rabbim...

Bize duayı öğreten Sensin... Rahman ve Rahim sıfatlarını Sen yazdın kalblerimize... Umutları Sen yazdın. Ye'sten korunmayı Sen yazdın. "Dua edin, cevap vereyim" diyen Sensin... "Vadinde hulfetmeyen" Sensin... Hazineleri sonsuz olan sensin...

Duamız var ve Senin kapında bu dualı halimize güveniyorum Rabbim...

Bize rahmetini yağdır, toprağımıza, insanımıza...

Aç rahmet kapılarını Rabbim.

Bize hastalıksız kalbler ver.

Bize Seni sevecek yürekler ver... Bize Senin sevdiklerini sevecek yürekler ver...

Bize kulun ve Rasûlün Muhammed'in dualarında istediklerini ver...

Ona Uhud'u sevdirdiğin gibi bize de sevdir dağı, taşı, kuşu, çiçeği...

Çocuğu sevdir bize, kadını sevdir, mazlumu sevdir...

Güzelliği sevdir bize... Güzelliği idrak etmeyi lütfet.

Mü'minleri sevdir geçmiş ve gelecekteki... Mü'minlere karşı gönüllerimizde en küçük karışıklık, muğberiyet bırakma...

Biz, zayıf varlıklarız. Dar zamanlarda dualarımız, yakarışlarımız sular-seller gibidir. Fırtınalı sularda kapına yığılırız. Tüm insanlık, kapında çığrışırız, "Rabbim, Rabbim" çığlıkları sarar yeri-göğü...

Sonra unutmak da bizim nisyanla malül tabiatımızın eseri...

Bize geniş zamanlarda kapında sabahlamayı öğret Rabbim. Nisyandan koru bizi. Tan yeri ağarırken gönlünde kandiller yananlardan, gönül ışığı parlayanlardan, Seninle olanlardan eyle...

Zulümle ve zalimle imtihan etme bizi Rabbim...

Bize acımayacak olanı başımıza musallat etme.

Merhametsizlere güç-kudret verme Rabbim.

Özlemlerle, hasretlerle kavrulan dudakları suya kandır Rabbim. Mazlumu çoğalan bir dünyadayız, sabır yağdır üzerimize, bize tahammül gücü ver, tahammül edemeyeceğimiz şeyle imtihan etme bizi Rabbim.

Eleğin üstünde kalanlardan eyle zor zamanlarda...

Bizi yarın Senin huzurunda, habib-i edibin Muhammed'in huzurunda, güzel mü'minlerin huzurunda, utanacağımız şeylerden koru Rabbim.

Bizi yarın, o zor günde, birbirimizden kaçacak haller içine düşürme Rabbim. Elimizin, ayağımızın tanıklığından kaçacak hale getirme bizleri...

Hep fakiriz, Sana muhtacız Rabbim...

Mülk Senin, kudret Senin... Hayatımız, mematımız Senin kudret elinde...

Rahmetine, merhametine, mağfiretine, nusretine, hıfzına muhtacız Rabbim, koru yolunda olanları, nusret ver onlara...

Bize güneş ver ay ver, yağmur ver, kar ver Rabbim, bize çiçek ver, bize renk ver, koku ver, güzellikler ver...

Ağaçlarımızı koru Rabbim, yollarda seyredenleri koru, hasta yatağında Sana yönelenlere şiffa ver, çocukları, yaşlıları, gençleri koru...

Bize göz aydınlığı ver... Deryalar gibi gönül genişliği, gönül ferahlığı ver...

Bize tebessüm ver Muhammed'in güzelliğinden kalma...

Bize infak duygusu ver. Bize diğergâmlık ver...

Bizi cimrilikten koru Rabbim. Öfkeden koru. Kıskançlıktan koru... Hasedden, riyadan, kendini beğenmekten koru...

Gafletten koru bizi... Senin bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu hissetmediğimiz anlardan koru...

Kalblere hükmeden Sensin... Alemlere rahmet olarak yarattığın insan bile Sana "Ey kalbleri evirip çeviren Rabbim, benim kalbimi Senin dinin üzere sabit kıl" diye dua ediyor. Kalbimizi dininle birlikte yaşat Rabbim.

Namazlarımızı, seninle buluşma ânı eyle...

Tekbirlerimizi, tehlillerimizi, tesbihlerimizi kalben idraki nasib eyle...

Çocuklarımız Senin emanetin... Bize imtihan kıldın onları... Bu imtihanda utanç olmasın nasibimiz Rabbim. Onları Senin yolunun yolcuları, Senin sevginin sevdalıları yap. Bizim yüzümüzden onlara dünya ve ahirette

mahrumiyet yaşatma Rabbim. Sana emanet ediyoruz, Sana teslim ediyoruz onları... Saadet ver onlara iki cihanda...

Yuvalarımızı rahmetinle kuşat Rabbim. Bu dünyadan ötekine saadet taşıyan insanlar kıl bizleri...

Eşlerimizi göz aydınlığımız kıl... Ruhumuzun durulduğu iklime dönüştür sevgilerimizi...

"Yol arayın, diyorsun Sana..."

"Dua edin" diyorsun...

İşte dualarımız, işte yol arayışımız... "İhdina!... Bize yol göster Rabbim.!" Sen bize Doğru yolu göster... Sen göstermezsen, Sen bizi yolunda tutmazsan, biz bulamayız, biz yolnda duramayız.

Kitabını kılavuz kıl bizlere... Yüreğimizin mihengi olsun kutlu Kitabın...

Peygamberini ebedi rehber...

Onunla yolculuğumuz Hamd Sancağının altına kadar sürsün...

Muhammed'in muhabbetinden bir ışık ver gözlerimize, gönüllerimize... Sevgilerimiz O'nun sevgisinde mayalansın...

Rabbim, dilimize güzel dualar öğret... Sana ula?acak dualar...

Rızanı istiyoruz Rabbim. Bütün ezikliğimize rağmen rızanı... Seni hoşnud edemezsek dünyaya gelmenin ne anlamı olur?

İnsan yarattın bizi... İnsan olarak huzuruna gelmeyi, insan olmaktan hoşnud olmayı nasib et bizlere... "Keşke toprak olsaydım" dedirtme bizlere...

Meleğin Müslüman olarak alsın canımızı Rabbim... Sana kavuşmayı düğün-bayram sayanlardan eyle bizi... Mahşer aydınlığında yaşat bizleri...

Ahmed TAŞGETİREN-Altınoluk Dergisi-Sayı:176

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RAVZA-İ MUTAHHARA'DA EDİLEBİLECEK BİR DUA

RAVZA-İ MUTAHHARA'DA EDİLEBİLECEK BİR DUA

Efendimiz– Aleyhisselatu vesselam – huzurunda günahlardan istiğfar ve şefaat talebi için ş

DUA

DUA

Dolu gönderdin, sel gönderdin, zelzele, buz, kurak, kıtlık, ecel gönderdin… DÜŞMAN GÖNDER

HACI VEYİSZADE MUSTAFA EFENDİ’NİN DUASI

HACI VEYİSZADE MUSTAFA EFENDİ’NİN DUASI

Yastığım seccade olsun, uykum namaz kılsın, soluğum zikir çeksin Allah’ım. Ayağımdan ba

HULUSİ YAHYAGİL'DEN RAMAZAN DUASI

HULUSİ YAHYAGİL'DEN RAMAZAN DUASI

‘Cenab-ı Hakk ve Feyyaz-ı Mutlak Hazretleri, cümlemizi idrakiyle müşerref olduğumuz mübarek

TAZARRU

TAZARRU

Rabbim bize acı ve şefkat et, ta ki tembellik ve gaflet bizim elimizi kolumuzu bağlayan, adeta b

KURBAN KESİM DUASI

KURBAN KESİM DUASI

Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gele

İMAM ŞAFİİ HAZRETLERİNİN ÖLÜM DÖŞEĞİNDEKİ YAKARIŞI

İMAM ŞAFİİ HAZRETLERİNİN ÖLÜM DÖŞEĞİNDEKİ YAKARIŞI

İmam Müzeni anlatıyor: İmam Şafii’yi hastalığında yoklamaya vardım. Ve “nasıl

HZ. ÖMER'İN(RA) BİR YALVARIŞI

HZ. ÖMER'İN(RA) BİR YALVARIŞI

Ya İlahi! Şüphesiz ben katı kalpliyim. Rıza-yı Şerifini ve ahiret yurdunu talep etmek gayesiy

MEHMED KIRKINCI HOCAEFENDİ'DEN İÇLİ BİR NİYAZ

MEHMED KIRKINCI HOCAEFENDİ'DEN İÇLİ BİR NİYAZ

Ey azıp sapanları hidayet eden Rabbimiz! Bizleri hidayette, sırat-ı müstakimde sabit kıl. Ey y

MEVLANA HALİD BAĞDADİ'NİN İÇLİ BİR NİYAZI

MEVLANA HALİD BAĞDADİ'NİN İÇLİ BİR NİYAZI

Ya Rabbi! Yüreği yaralı ve ihmal edilmiş bu şaşkının önünde sen kendi rızandan lütfen

MEHMED AKİF’İN BİR YAKARIŞI

MEHMED AKİF’İN BİR YAKARIŞI

O nûru gönder İlâhî, asırlar oldu, yeter! Bunaldı milletin âfâkı, bir sabâh ister.

İnsan, bizim kendisini kerih bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki, şimdi o apaçık bir hasım kesilmektedir.

Yasin, 77

GÜNÜN HADİSİ

Zalim sultanın yanında gerçeği söylemek en büyük cihaddandır.

Tirmizi 13, (2175)

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI