SAMİ EFENDİ VE BEDİÜZZAMAN


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2002-04-07 00:55:11

SAMİ EFENDİ VE BEDİÜZZAMAN

Bu iki Allah dostu arasındaki münasebetlere kısaca değinmek arzu ediyoruz.

Merhum Musa Topbaş Efendi kendisiyle yapılan bir röportaj'da Üstad Bediüzzaman ile Sami Efendi arasındaki münasebeti şöyle anlatıyor:"(Bediüzzaman'ın) Üstadımıza da çok sevgisi vardı."

Musa Efendi bu konuda bir hatırasını da şöyle naklediyor: "(Bediüzzaman) bir ara Draman'a gelmişler. Draman Fatih'in aşağısında bir semt. Muhterem Üstadımızın haberi olmuş. Fakir de aldım, ziyaretine götürdüm Dramana. Neşelendiler, musafaha ettiler uzun uzun. Uzun müddet de görüşmemişler siyaset itibarıyla. Hatta orada şeker ikram etti Bediüzzaman hazretleri. Muhterem üstadımız o şekeri aldı, fakire verdi."Bunu Arafat'tan sonra yeriz" dedi. Arafat'ta o şekerden birer tane verdi, yedik.

…10.3. 2002 tarihinde Bahçelievler'de evinde görüştüğümüz muhterem Abdülvahid Mutkan Bey anlattı: "Sami Efendi hazretleri benim tespit ettiğime göre üstadımızı birkaç kez ziyaret etmiş. Birisinde Draman'da, birisinde zannedersem Akşehir palas otelinde... Orada Üstadımız daha önceden ağabeylere tembihte bulunuyor ki:"Hocaefendi geldiğinde elini öpün" diye. Çünkü Üstadımız el öptürmediği için belki onun da elini öpmezler diye önceden tedbir aldığını ben abilerden duymuşum"

Lütfi Eraslan anlatıyor; "Yunak müftüsü Süleyman Efendi bir gün M. Sami Üstadımıza sormuş: "Efendim, Said Nursi hazretleri o karanlık günlerde nasıl korkusuzca cihada devam etti?" Mahmud Sami Üstadımız cevaben buyurmuşlar ki: "Bir insanın Allah korkusu her tarafını ihata ederse, sair korkular onun bedenine girmeye yer bulamaz."

…Altınoluk dergisi Şubat-2003'te 204. sayısında Sami Efendi'nin talebelerinden Osman Şevket Yardımedici Hocaefendi ile yapılmış bir röportaj yayınladı. Osman Şevket hocamız, Sami Efendi hazretlerinin 1953'de Şam'da muhacir olarak kaldıkları zamanları anlatıyor. Konumuzla alakalı bir bölümü aktarıyoruz: "Bediüzzaman hocaefendinin eski talebelerinden Abdülmecid Efendi vardı Şam'da. Eski Kürt âlimlerinden. Her zaman da Şam'a inmiyor. Ben bunu anlattım. "Ziyaretine gidelim" dediler. Haber verdik. Gitmek için otobüs durağına gittik. Otobüs beklerken bana "bir dakika bekle" dedi. Nereye gidiyor diye baktım. Vitrinine dizi dizi peksimet dizmiş bir ekmek bayiine girdi. Peksimet alarak geri döndü. "Bunlara, büyük insanlara hürmet etmek lazım" dedi. Otobüse bindik, oraya vardık. Abdülmecid Efendi ile sohbete başladılar. Abdülmecid Efendi, Bediüzzaman'dan okuduğu derslerden anlatıyor. Üstadımız da Bediüzzaman'ın sık sık Esad Erbili Efendi hazretlerini ziyarete gelmesini anlatıyor. Efendimiz: "Bendeniz Kelami dergâhında hizmet ederken Bediüzzaman hazretleri başında poşusu, belinde silahıyla, efevari bir kıyafetle ziyarete gelirdi. Bediüzzaman hazretleri o zaman gençti. Esad efendimize sorular sorardı. Cevabını alınca "Allahü ekber" der, hemen ayağa kalkardı. Esad Efendi'den Kadiri dersi aldı. Bir defasında Bediüzzzaman gittikten sonra, Esad Efendi "Bu genç, gençlere hizmetle görevli. İstikbalde gençlere iman davasında çok büyük hizmetler yapacak. Ama hâlâ kendisi bunu bilmiyor, kendisine söylenmedi" dedi.

…Muhterem Rıza Çöllü Hocaefendi kendisi eğitim hizmetlerine vakfetmiş bir zat. Ramazanoğlu Sami Efendi'den feyz almışlar. Diyorlar ki; "Ben hayatımda ilmini dünya için kullanmayan üç kişi gördüm. Birisi; Bediüzzaman Hazretleri... Diğeri; Ankara'da Hacı Mehmed Efendi vardı. Sonra Mahmud Sami Efendiye intisap etti. Bediüzzaman'a beraber gitmiştik. "Efendim, ben intisap etmek istiyorum" dedi. Bediüzzaman: "Onu kardeşimiz Mahmud Sami görüyor" dedi. Bunun üzerine Mehmed Efendi 57'de İstanbul'a geldi.

Merhum Sami Ramazanoğlu Efendi'en naklen arz ettiğimiz bu hatırayı 01. 12. 2006 tarihinde merhum Şahin Yılmaz Hocaefendi naklettiler. Şahin Hocamız, bizzat Sami Efendinin sohbetinde kendisinden dinlemişler. "Sivrihisarlı Eczacı Said Efendi isminde bir zat Üstad Bediüzzaman'a; "Efendim, ben izdivaç yapmak istiyorum" deyince, Üstad; "Kardeşim sen 35 yaşına girmeden evlenme" demiş. O zat da bu söze uymuş. Otuz beş yaşına girdiğinde de vefat etmiş. Allah rahmet eylesin..

Ahmed Remzi Hatip Bey, Sami Efendi'nin Üstad'ı ziyaretine bizzat şahit olanlardan. Şöyle anlatıyor: "O güzel ve mutlu günlerimizde Akşehir Palas Oteli'ne Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi de gelmişti. Üstad Hazretlerini ziyaret için orada bulunuyorlardı. Üstad Bediüzzaman Hazretleri kendilerine şöyle söylemişlerdi: "Sen, kırk-elli sene evvel Topkapı'daki Kelâmi Dergâhı'nda ne kadar da gençtin!" Sami Efendi'ye çok iltifatlar ve dualar etmişlerdi.

Kaynaklar:

1-Altınoluk Dergisi:132, 204. sayılar

2-Son Şahitler- Cilt-6- Necmeddin Şahiner- Nesil Yayınları-İst-

3- Cumhuriyet Dönemi İman Hizmeti-Mehmed Dikmen-Cihan Yayınları

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Hüseyin Taç, 2013-01-10 14:30:17

Peygamberimizin manevi emaneti devir almasını Üveysi veli Ladikli Hacı Ahmet Ağa (k.s.) anlatıyor: ..Veraseti Nebeviyye makamına ait emaneti devir almak için Mahmud Sami Efendimiz Medine-i Münevvere..ye davet edilmişti. Haberi kendilerine tebliğ etmiştim. Birlikte Adana..dan Ravza..yı Mudahhara..ya dört dakikada yetişmiştik. Bütün ricaller, kutublar orada toplanmışlardı... Hocamda orada idi. Makam-ı Rasulullah’dan... ..Evladımız Mahmut Sami Efendiyi varisimiz olarak makamımıza tayin ettik!.. emri peygamberiyyesi mühürlü olarak, icazetnamesi kendisine verilir. Toplanan ricaller ve kutuplar kendilerine hemen orada biat ederler... Hac dönüşü, Gavs-el Azam Abdülkadir Geylani (k.s.) Hazretleri ile görüşmüş ve kendilerine: - Sami Efendi; evlatlarına benim Kadiri dersimi de tarif et ve yolumu ihya et!.. diye tavsiye etmiş ve mübarek Sultanım memleketlerine dönünce ihvana Kadiri dersini tarif etmişlerdir.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Fatih Bayrak, 2008-11-20 13:25:10

Musa Topbaş Efendi hz.lerinden: (Sami Efendi hz.leri) Bediüzzaman hazretlerini bir ara imtihana kalkışmışlar, imtihan etmişler. Sabaha kadar cevap vermiş, yetiştirmiş. Sonra o bununla biraz mağrur olur gibi olmuş. Piri Ekmel efendimizin (Es’ad Erbili hazretleri) yanına dergaha gitmiş. 8-10 sual soracakmış. O’nun soracağı soruların hepsinin cevabını Esad efendimiz sormadan veriyorlar. “Ben şimdi mutmain oldum, hepsinin cevabını aldım” diyor. Sonra “Ben Kadiri’den ders isterim” diyor. Dersi alıyor ama fazla kalmıyor bir iki ay falan kalıyor. İçi heyecanlı. Ondan sonra çıkıyor. Uzun müddet de görüşmemişler. Sonra bir ara Draman’a gelmişler. Draman Fatih’in aşağısında bir semt. Muhterem Üstadımızın haberi olmuş. Fakir de aldım,ziyaretine götürdüm Dramana. Neşelendiler,musafaha ettiler uzun uzun. Uzun müddet de görüşmemişler siyaset itibarıyla. Hatta orada şeker ikram etti Bediüzzaman hazretleri. Muhterem üstadımız o şekeri aldı, fakire verdi. “Bunu Arafat’tan sonra yeriz” dedi. Arafat’ta o şekerden birer tane verdi, yedik. Yan çok muhabbeti vardı. Muhterem üstadımız herkesi severdi. Derece derecedir tabi. Fakir her zaman derim bizim zamanımızda çok büyük insanlar vardı. Salihler vardı. Meşayih vardı, tefsir sahipleri, muhaddisler emsali. Hepsini ziyarete seve seve giderdim. Bediüzzaman hazretleri o da fakiri severdi. Fakat 1952 senesinde Üstadımızla ilk defa Bursa'da karşılaşmak nasip oldu. Ondan sonra anladım ki bu iş başka.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Hüseyin, 2008-12-11 17:13:11

Allah dostları birbirlerine hep muhabbet beslerler. yazınızda ne güzel izah etmişsiniz. Allah sizden razı olsun.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

KASIM KÜFREVİ(1920-1992)

KASIM KÜFREVİ(1920-1992)

Şeyh Abdülbaki Efendi’nin oğlu olan Kasım Küfrevi Bey, 1 Mart 1336 (1920)’da Bitlis’in İ

ŞEYH NESİM KÜFREVİ

ŞEYH NESİM KÜFREVİ

Şeyh Nesim Efendi, Muhammed Küfrevi hazretlerinin torunu ve Şeyh Abdülbaki Efendi’nin büyük

ŞEYH ABDÜLBAKİ KÜFREVİ

ŞEYH ABDÜLBAKİ KÜFREVİ

Şeyh Abdülhadi’nin 1914’de vefatından sonra Küfrevi postuna oturan pek muktedir bir mürşid

ŞEYH ÂSIM TUREL HAZRETLERİ

ŞEYH ÂSIM TUREL HAZRETLERİ

Şarkın büyük âlimlerinden, Bediüzzaman’ın da hocası olan Şeyh Fethullah el-Verkânisî’

UŞŞAKİ MEŞAYIHINDAN HÜSEYİN VASSAF EFENDİ-1.Bölüm

UŞŞAKİ MEŞAYIHINDAN HÜSEYİN VASSAF EFENDİ-1.Bölüm

Harf Devriminin hemen öncesinde Preveze’den Bahçesaray’a; Medine-i Münevvere’den Saraybosna

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-4.BÖLÜM

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-4.BÖLÜM

Esad Hocaefendi; Avustralya ‘da geçirdiği günlerin her birini ayrı değerlendirir. Koca

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-3.BÖLÜM

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-3.BÖLÜM

1980’ler Türkiye’de İslami hareketin hızla geliştiği, Müslümanların hizmetlerini

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-2.BÖLÜM

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-2.BÖLÜM

Hocaefendi’nin; Mehmed Zahit Efendi Hazretlerinin elinden tutması ile sohbetlere başladığ

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-1.BÖLÜM

PROF. DR. ESAD COŞAN HOCAEFENDİ-1.BÖLÜM

Esad Hocamız; 14 Nisan 1938’de Çanakkale’nin Ayvacık İlçesinin Ahmetçe Köyünde d

MUZAFFER ÖZAK EFENDİ(1916-1985)-3.Bölüm

MUZAFFER ÖZAK EFENDİ(1916-1985)-3.Bölüm

Muzaffer Efendi’nin irşad halkası genişledikçe, hizmetleri de genişler. Tam bir aksiyon adam

Âl-i imran:190

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için gerçekten açık, ibretli deliller vardır.

GÜNÜN HADİSİ

Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır.

Tirmizi, Sıfatu Cehennem 10, (2601)

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI