ES-SEMİ'


2002-09-29 22:11:51

Bizim de çok hikmetlere binaen kısmen feyizlendiğimiz bu ism-i şerif “Gizli aşikar her şeyi işiten”(1) anlamına geliyor. Allah'ın işitmesi ise şüphesiz ki bizimkinden farklıdır; O zaten bu ismin kaynağıdır, bu sıfat bir sıfat-ı kemaldir, bizde de vardır;ama O'nun (cc) "işiten" sıfatı mutlaktır. Yani sınırlara, şartlara, kayıtlara sığdırılamaz. Biz havadaki tanecikler vasıtasıyla sesimizi duyurabiliriz. Allahü Teala'nın (cc) ise işitmek için hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bir karıncanın ayak sesini de işitir, insanların hesaba katmadıklarını da... Allahü Teala (cc) her şeyi her şekilde aynı anda işitebilir. Yapılan gıybeti de, edilen şükrü de... Sessiz; ama yürekten gelen duaları da... Mazlumun verdiği mücadeleyi, içinden kopup zalimi transparanmışcasına es geçen fırtınaları da... Evet, işitir ve cevap verir; ama sonsuz hikmetiyle ve zamanında. Bize gelince... İsmin tecellisine mazhar olmuşuz. Ancak bizdeki nisbi ve izafi, bu İlahi sıfatı ise sezdirmeye kafi. Yani bu İlahi isme ayna olmasından kıymetli. “Allah'ın sonsuz ve sınırsız olan işitme sıfatına bir delil niteliğinde”(2), şunu unutmamak gerekir ki, “Allah'ın hiçbir isminde hakiki ma'nasıyla benzeri yoktur. İnsanlardaki bütün kemalat hakiki kemal değildir, mecazdır, yani yoldur. Onunla hakikate geçilir”(3) Bizdeki işitme vasfını ise en güzel ve verimli şekilde kullanabildiğimiz zaman manen terakkiye yollar gözükür veya gözükmüştür. Mahlukat aleminde nazarımızı gezdirirken çoğu kez kulağımız da gözlerimize eşlik eder. Öyleyse bu İlahi orkestraya tefekkür ederek kulak vermek, Allah'ın isimlerinin tecellilerine mazhar olan şol alemi temaşa, iç içe olduğumuz bu mucizeler diyarını idrak yolunda çaba, bunun için Allah'ın bahşettiği kabiliyetleri hakkıyla kullanma pak bir ruhun, uhrevi esintilere açık bir kalbin ifadesidir.Varlıklar hem görüntüleriyle hem sesleriyle adeta bizi bir sanat müzesine davet ediyor. Davete icabet etmek ne güzel bir davranıştır.? Sağır olup da bu davete icabet eden, çok iyi işitip de etmeyenden Allah katında daha makbul olabilir; hatta daha iyi duyuyor da olabilir. Ne mutlu o bahtiyarlara! Velhasıl, Allah her şeyi işitir ve cevap verir. Üstad Hazretleri hikmet elinin sezilmesine bununla bir delil daha gösterir: “Ey nefis! Kainatın uzak çöllerine gidip Saniin isbatına deliller toplamaya ihtiyaç yoktur. Bir kulübecik hükmünde bulunan içerisinde oturduğun beden kafesine bak! Senin o kulübenin duvarlarına asılan icad silsilelerinden, yaradılış mucizelerinden ve harika san'atlarından, kulübeden dışarıya uzatılan ihtiyaç ellerinden ve pencerelerinden yükselen “Ah! Oh!” ve eninler hal dilleriyle istenilen yardımlarından anlaşılır ki, o kulübeyi içindekilerle beraber yaratan Yaratıcı, o “Ah!” ve inlemeleri işitir, şefkat ve merhamete gelir, ihtiyaç ve arzuların ne varsa garanti altına alır. Zira sineğin kafasındaki o küçük küçük hücreciklerin seslenişlerine “Buyurun!” diyen o Sani-i Semi' ve Basir'in, senin dualarını işitmemesi ve o dualara olumlu cevablar vermemesinin imkan ve ihtimali var mıdır?” (4) Dipnotlar: 1-Esmâ-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001) s. 79 2-Kur'ân ve Kâinat Penceresinden Esmâ-i Hüsnâ- Doç. Dr. Abdülaziz Hatip- Gençlik Yayınları(Nisan 2001) s.153 -yazının akışı içinde değiştirilerek aktarılmıştır- 3-Esmâ'ül Hüsna Şerhi-(Merhum)Ali Osman Tatlısu-Yağmur Yayınevi(İstanbul;1982) sayfa: 86 4-Kur'ân ve Kâinat Penceresinden Esmâ-i Hüsnâ- Doç. Dr. Abdülaziz Hatip- Gençlik Yayınları(Nisan 2001) s.154 -kaynakta aktarılan kesit Mesnevi-i Nuriye'den alınmıştır ve mealen aktarılmıştır, buraya aynı şekliyle koyulmuştur- Genel Olarak İstifade Edilen Kaynaklar: 1-Kur'ân ve Kâinat Penceresinden Esmâ-i Hüsnâ- Doç. Dr. Abdülaziz Hatip- Gençlik Yayınları(Nisan 2001) s.152-155 2-Esmâ-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001) s. 79-81 3-Esmâ'ül Hüsna Şerhi-(Merhum)Ali Osman Tatlısu-Yağmur Yayınevi(İstanbul;1982) sayfa: 84-86

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

Mücadele,6

GÜNÜN HADİSİ

Herhangi bir kişi, mükemmel bir abdest alıp da namaz kılarsa, o namazla gelecek namaz arasında işlediği bütün günahları bağışlanır.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI