Cevaplar.Org

ER-RAKÎB

Rakîb kelimesinin sözlük anlamı: Gözetleyen, kontrol eden. Rakîb isminin terim anlamı: bütün varlıkları koruyup gözeten, her şeyi her an kontrolü altında bulunduran...

EL-BÂİS

Bâis kelimesinin sözlük anlamı: Dirilten, uykudan uyandıran, bir tarafa bir görevle gönderilen....

EL-MECÎD

Mecîd kelimesinin sözlük anlamı: Seçkin, şerefli, şanı büyük, ikramı çok olan....

EL-VEDÛD

Vedûd kelimesinin sözlük anlamı: Çok seven ve çok sevilen. Vedûd isminin terim anlamı: İyi kullarını çok seven, iyi kulları tarafından çok sevilen ve mahlûkatı ar...

EL-HAKÎM

Hakîm kelimesinin sözlük anlamı: Hüküm ve hikmet sahibi. Hakîm kelimesinin terim anlamı: Bütün söz ve fiilleri yerli yerince, eksiksiz ve adalet üzere olan....

EL-VÂSİ

Vâsi’ kelimesinin sözlük anlamı: Geniş olan, içine alan. Vâsi’ isminin terim anlamı: ilmi, rahmeti kudreti, ihsanı, af ve mağfireti her şeyi kuşatan....

EL-MUCÎB

Mucîb kelimesinin sözlük anlamı: İstekleri işitip cevap veren, duaya icabet eden....

EL-KERÎM

Kerîm kelimesinin sözlük anlamı: Cömert, asil, insan onuruyla bağdaşmayan niteliklerden arınmış olan....

EL-CELÎL

Celîl kelimesinin sözlük anlamı: Büyük, yüce ve azamet sahibi. Celîl isminin terim anlamı: En yüce, her türlü kayıt ve kıyastan uzak olarak azamet sahibi, emir ve ya...

EL-HASÎB

El-Hasîb kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, hesap eden, hesaba çeken....

EL-MUKÎT

Mukît kelimesinin sözlük anlamı: Hayatını sürdürecek kadar gıda veren, koruyan....

EL-HAFÎZ

Hafîz kelimesinin sözlük anlamı: Koruyan, gözeten, dikkatli olan, unutmayan....

EL-KEBÎR

Kebîr kelimesinin sözlük anlamı: Büyük, cüsseli, ulu ve yüce. Kebîr isminin terim anlamı: Şanı yüce, azamet sahibi, mutlak hükümran, zatının ve sıfatlarının ma...

EL-ALİYY

Aliyy kelimesinin sözlük anlamı: Yüksek, yüce ve hükümran olan. Aliyy isminin terim anlamı: Her şeyden yüce olan, tek hükümran....

EL-GAFUR

Gafur kelimesinin sözlük anlamı: Örten, gizleyen, bağışlayan. Gafur isminin terim anlamı: Kulunun kusurunu örten, suçunu bağışlayan, azaptan koruyan, mağfireti bol o...

EŞ-ŞEKÛR

Şekûr kelimesinin sözlük anlamı: Yapılan işin sahibini öven, çok teşekkür eden....

EL-AZÎM

Azîm kelimesinin sözlük anlamı: Çok yüce, çok büyük olan. Azîm isminin terim anlamı: Azamet sahibi, emirlerine karşı gelinemeyen, aciz bırakılamayan, bütün büyü...

EL-HALÎM

Halîm kelimesinin sözlük anlamı: Sabırlı, temkinli, ağırbaşlı ve akıllı. Halîm isminin terim anlamı: Sabırlı ve temkinli olan, acele ve kızgınlıkla muamele etme...

EL-HABÎR

Habîr kelimesinin sözlük anlamı: Haberi olan, içyüzünü bilen. Habîr isminin Terim Anlamı: Evrendeki her şeyin her türlü durumundan ve bütün olayların içyüzünden...

EL-LATÎF

Latîf kelimesinin sözlük anlamı: Nazik ve iyi davranan, merhametli olan, gizli ve ince şeyleri bilen. Latîf isminin terim anlamı: İşlerini rıfk ile yapan, iyilikte bulun...

Doğrusu Allah katında din, İslâm'dır; o kitap verilenlerin anlaşmazlıkları ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki taşkınlık ve ihtirastan dolayıdır. Her kim Allah'ın âyetlerini inkâr ederse iyi bilsin ki, Allah hesabı çabuk görendir

Âl-i İmran:20

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT-Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI