Cevaplar.Org

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı: İstediğini zengin eden, dilediğini her türlü ihtiyaçtan kurtaran.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-08-24 06:48:16

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan.

Muğnî isminin terim anlamı: İstediğini zengin eden, dilediğini her türlü ihtiyaçtan kurtaran.

Allah, dilediğine mal zenginliği verir.

Allah, dilediğine gönül zenginliği verir.

Allah, dilediğine manevi zenginlik verir.

"Zengin eden de yoksul kılan da O'dur."(1)

Ömer Nasuhi Bilmen, bu ayeti şöyle açıklar: '(Ve şüphe yok ki, O'dur) O Kerem sahibi Yaratıcıdır, kullarını (zengin eden ve fakir düşüren O'dur.) başkası değildir. O hikmet sahibi Yaratıcı kullarını kabiliyetlerine, çalışmalarına göre bu dünya hayatında ya servet ve zenginliğe kavuşturur veya mahrumiyetlere düşürür. Bu bir içtimaî hikmet gereğidir.'(2)

"Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla lâyık olandır."(3)

Bu ayet bütün insanlara hitap ederek başlamaktadır. Bütün insanlar, her an ve her hususta Allah'a muhtaçtırlar. Allah ise sınırsız bir şekilde zengindir; insanlara da başka bir varlığa da muhtaç değildir. Allah hem diğer sıfatlarıyla hem de sınırsız zenginliği nedeniyle övülmeye layıktır.

"Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?"(4)

Allah'ın, Hz. Muhammed (s.a.v.)'i maddi ve manevi açıdan zenginleştirmiş olması, Muğnî isminin bir tecellisidir.

Allah, insanlara maddi ve manevi açıdan zenginlik verir.

El-Muğnî isminden çıkarmamız gereken ders:

Bu isimden gerekli dersi çıkarmak için, şu iki hususa dikkat etmeliyiz:

1-Zengin olmak, bir imtihandır; zenginliğini Allah'ın belirlediği şekilde harcayıp infak eden ve zenginliğinden dolayı gurura kapılmayan imtihanı kazanmış olur.

2-Allah, zenginliğinden bizlere ikramda bulunur; biz de sahip olduklarımızdan başkalarına ikram etmeliyiz.

Dipnotlar

1-Necm-48

2-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, C: 7, S: 3539

3-Fatır-15

4-Duha-8

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet O, herşeye kadirdir.

Ahkaf, 33

GÜNÜN HADİSİ

İşçi işverenin malından mesuldür.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI