Cevaplar.Org

EL-BÂTIN

Bâtın kelimesinin sözlük anlamı: Gizli olan, görünmeyen. Bâtın isminin terim anlamı: Gizli olan, mahiyeti akıl ve duyu organları ile idrak edilemeyen, her şeyin içyüzünü bilen.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-07-22 09:23:59

Bâtın kelimesinin sözlük anlamı: Gizli olan, görünmeyen.

Bâtın isminin terim anlamı: Gizli olan, mahiyeti akıl ve duyu organları ile idrak edilemeyen, her şeyin içyüzünü bilen.

İnsanlar, Allah'ın mahiyetini tam olarak bilemezler.

İnsanlar, Allah'ın varlığını anlar, ancak mahiyetini bilemezler.

İçinde El-Bâtın ismi geçen ayet şöyledir:

"O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir."(1)

Ömer Nasuhi Bilmen, bu ayette geçen Bâtın ismini şöyle açıklar: '(ve) o âlemlerin Rabbi (batındır) her şeyin aslını hakkıyla bilendir, mahlûkatının akılları, hassaları ise onun ilâhî zatını tamamen olduğu gibi görüp, bilip keyfiyetini tâyin edemez.'(2)

Müfessir Sabuni şu izahı yapar: 'Varlığını gösteren deliller sayesinde, akıl sahipleri için zahir; gözlerin göremeyeceği, akılların, zâtının künhünü tanıyamayacağı şekilde bâtındır. Yüce Allah varlığı ile zahir, künhü ile bâtındır.'(3)

Allah, her batını bilir:

"Rabbin, onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir."(4)

Allah, kimin kalbinde ne geçiyorsa, onu bilir; ama kendisi batındır tam olarak idrak edilemez.

Allah için gizli bir şey yoktur, her şeyi bilir.

Allah'ın varlığı zahirdir, sayısız kevni delil ile bilinir.

Allah, batındır, duyu organları ile idrak edilemez.

El-Bâtın isminden çıkarmamız gereken ders:

Bize düşen, varlığı açısından zâhir, ancak mahiyeti açısından bâtın olan Allah'a, tam anlamıyla teslim olup onun rızasını kazanmaya çalışmaktır.

Dipnotlar

1-Hadid-3

2-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Meal-i Alisi ve Tefsiri, C: 8, S: 3620

3-Sabuni, Safvet'ü-Tefasir, C: 6, S: 321

4-28/Kasas-69

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Allah'a güven. Vekîl olarak Allah yeter.

Ahzab, 33

GÜNÜN HADİSİ

Allahu Teala, kulunu helal (kazanç) talebinde yorgun görmeyi sever.

250 Hadis, s.197

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii Tekrar İbadete Açıldı(15 Nisan 1772) *Şeyhülislam İbn-i Kemal'in Vefatı(16 Nisan 1534) *Einstein'in Ölümü(18 Nisan 1955) *93 Harbi Başladı(19 Nisan 1877) *Miladi Takvime Göre Efendimiz'in(s.a.v) Doğumu(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI