Cevaplar.Org

ZÜ’L-CELÂL-İ VE’L-İKRÂM

Zü’l-Celâl-i ve’l-İkrâm isminin sözlük anlamı: Celal, büyüklük ve ululuk; ikram, sunulan şey, armağan olarak verilen şey demektir. Zü’l-Celâl-i ve’l-İkrâm ise, celâl ve ikram sahibi


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-08-17 07:05:01

Zü'l-Celâl-i ve'l-İkrâm isminin sözlük anlamı: Celal, büyüklük ve ululuk; ikram, sunulan şey, armağan olarak verilen şey demektir. Zü'l-Celâl-i ve'l-İkrâm ise, celâl ve ikram sahibi.

Zü'l-Celâl-i ve'l-İkrâm isminin terim anlamı: Ululuk ve ikram sahibi, azamet ve kerem sahibi olan.

Allah hem büyüklük ve ululuk sahibi hem de kerem ve ikram sahibidir.

Zü'l-Celâl-i ve'l-İkrâm sıfatının geçtiği iki ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

"Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır."(1)

Allah'ın yüceliği her türlü tasavvurun üstündedir.

Allah'ın lütuf, ihsan ve ikramı boldur.

Diğer bütün varlıklar geçicidir; Allah'ın zatı baki kalacaktır.

"Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir."(2)

Müfessir Sabuni, bu ayeti şöyle tefsir eder: 'Azamet, ululuk, lütuf ve ihsan sahibi Yüce Allah'ın zâtı, noksan sıfatlardan uzak ve münezzehtir. O'nun hayrı çok ve bereketi boldur. Ebû Hayyân şöyle der: Yüce Allah yukarıda dünya nimetlerini, "Rabbinin ihsan ve azamet sahibi zâtı bakî kalır" mealindeki sözüyle sona erdirince, burada da âhiret nimetlerini, "Azamet ve ikram sa­hibi Rabbinin zâtı münezzeh ve mukaddestir" sözüyle sona erdirdi. Orada, âlemin yok olmasından sonra Yüce Allah'ın bekası ve sonsuzluğunu anlat­mak uygun düşmüştür. Burada ise, ikram ve nimet yurdunda mü'minlere lüt­fedeceği iyilik, ihsan ve hayrı onlara anlattıktan sonra, bereketi anlatması uygun düştü.'(3)

Zü'l-Celâl-i ve'l-İkrâm isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah, büyüklük ve ikram sahibidir. Sahip olduğumuz bütün nimetler, Allah'ın bize birer ikramıdır. Yüce Allah'ın mü'minlere en büyük ikramı ise cennet nimetleri olacaktır. Cennet nimetlerine ulaşabilmek için, kulluk görevimizi ciddiye alıp ihmallerden sakınmalıyız.

Dipnotlar

1-Rahman-27

2-Rahman-78

3-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 6, S: 283

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Allah'ın ayetlerine küfredenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenler; işte onlara acıklı bir azabı müjdele.

AL-İ İMRAN, 21.AYET

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ın Faziletine Dair

"Bir grup, Kitabullah'ı okuyup ondan ders almak üzere Allah'ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları Allah'ın rahmeti bürür. Melekler de kanatlarıyla sararlar. Allah, onları, yanında bulunan yüce cemaatte

TARİHTE BU HAFTA

*Evliya Çelebi'nin Doğumu(25 Mart 1611) *Edirne'nin İşgali(26 Mart 1913) *Ahmed Cevdet Paşa'nın Doğumu(27 Mart 1822) *Fatih Sultan Mehmed'in Doğumu (30 Mart 1432) *Lâleli Camii'nin Temeli Atıldı (31 Mart 1760)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI