Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma yapan ordunun içinde İbn-i Ömer, İbn-i Abbas, Abdullah bin Zübeyir ve Eba Eyyub Ensari’nin de olduğunu. Bazı eser sahiplerinin bu ordunun Yezid’in değil, Süfyan İbn-i Avf’ın kumandasında hareket ettiğini söylediğini, Buhari şarihi Ayni’nin de bu görüşü benimsediğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2017-01-16 11:44:04

*Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma yapan ordunun içinde İbn-i Ömer, İbn-i Abbas, Abdullah bin Zübeyir ve Eba Eyyub Ensari'nin de olduğunu. Bazı eser sahiplerinin bu ordunun Yezid'in değil, Süfyan İbn-i Avf'ın kumandasında hareket ettiğini söylediğini, Buhari şarihi Ayni'nin de bu görüşü benimsediğini..

*Rıdvan biatinde Seleme İbn-i Ekva'nın biat ettikten sonra ağacın gölge tarafına doğru gittiğini, Biat izdihamı hafifleşince Peygamberimizin ondan tekrar biat etmesini istediğini. Seleme'nin ashabın en cesur ve harpte en sebatkar bir siması olması hasebiyle Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'ın onu böyle ikinci bir biat almakla taltif ettiğini..

*Uhud harbinde bir ara Peygamber efendimizin etrafında 12 kişi kaldığını, İbn-i Sa'd'ın ise yedisi muhacirlerden, yedisi ensardan on dört kişi kaldığını söylediğini..

*Mekke müşriklerinin Müslümanları şiirlerle hicvetmeye başlaması üzerine Müslümanların da harekete geçerek Hz. Peygamberden(aleyhissalatu vesselam) Mekke müşriklerini hicvetmesi için Hz. Ali'ye(r.a) izin vermesini istediklerini, Hz. Nebi'nin(sallallahu aleyhi ve selem) ise Hz. Ali'ye izin vermeyip, "Ensardan kılıçlarıyla bize yardım eden ateşin şairlerimiz var, elbette onlar lisanlarıyla da yardımlarını esirgemezler" buyurduğunu. İsteği üzerine bu hiciv görevinin Hasan bin Sabit(r.a)'e verildiğini.. Yalnız onun Medineli olması hasebiyle Mekkelilerin soylarını ve hadiselerini pek bilmediği için bu konuda uzman olan Hz. Ebubekir'den(r.a) istifade etmesinin kendisine tavsiye edildiğini..

*Hasan bin Sabit'ten(r.a) başka Kureyş müşriklerini hicvetme görevinin Abdullah bin Revaha(r.a) ve Ka'b bin Malik(r.a)'e verildiğini.

*Server-i Ekrem efendimizin(aleyhissalatu vesselam) bir hadislerinde; "Ben bir kere uyurken kendimi Cennet'te gördüm. O sırada bir kadın(Ümm-i Süleym) bir köşkün yanında abdest almakta idi" buyurduğunu..

*Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'ın Muhacirler arasında Ebubekir(r.a)'i nasıl severse, Ensar içinde de Sa'd bin Muaz'ı öyle sevdiğini..

 *Ebu Ömer'in Rasulullah'a(sallallahu aleyhi ve selem) simaca benzeyenleri şöyle saydığını; Cafer bin Ebu Talib, Peygamber efendimizin torunu Hz. Hasan, Kusem bin İyas, Ebu Süfyan İbn-i Haris, Sâib İbn-i Ubeyd..

*Mir'ât adlı eserde Rasulullah'a en çok benzeyen sahabenin Enes bin Rebia olduğunu yazdığını. Aynı eserde yazıldığına göre, Enes bin Malik hazretlerinin ne zaman onu görse boynuna sarılıp ağladığını ve "her kim Rasulullah'ı görmek isterse bu zatın yüzüne baksın" dediğini. Halifeliği devrinde bu benzerliği duyan Hz. Muaviye'nin kendisini sarayına davet ettiğini, huzuruna girdiğinde de halifenin hemen ayağa fırlayarak Enes bin Rebia'yı kucaklayıp iki kaşının arasını öptüğünü. Kendisine mal verip arazi tahsis ettiğini, Enes'in ise malı red edip, araziyi kabul ettiğini..

Kaynaklar

1-Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt: 8, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1978

2- Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt: 9, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1978

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Allah'a ve Resûlü'ne iman edin. Sizi, üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. Sizden iman edip de (Allah rızası için) harcayan kimselere büyük mükâfat vardır.

Hadid, 7

GÜNÜN HADİSİ

"Kim alim geçinmek, sefihlerle münazara yapmak ve halkın dikkatlerini kendine çekmek gibi maksadlarla ilim öğrenirse Allah o kimseyi cehenneme atar."

Tirmizi, İlm 6, (2666)

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Donanmayı Haliç'e İndirdi.(22 Nisan 1453) *T.B.M.M. Açıldı.(23 Nisan 1920) *Yavuz Sultan Selim Padişah Oldu.( 25 Nisan 1512) *Çernobil Nükleer Faciası.(26 Nisan 1986) *Sultan II.Abdülhamid Han Tahttan İndirildi.(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI