Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-64

*Abdullah bin Abbas’ın(r.a) "İmkânım olsa, tek bir meseleyi otuz sahâ¬bîye sorar, araştırırdım”


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-05-01 18:51:22

*Abdullah bin Abbas'ın(r.a) "İmkânım olsa, tek bir meseleyi otuz sahâ­bîye sorar, araştırırdım" dediğini..

*Dostlarından birisinin İbn-i Abbas'ın(r.a) ilmi şahsiyetini şöyle özetlediğini: "İbn Abbas'ın öyle meclisleri olurdu ki, bütün Kureyş halkı "orada ben de bulundum" diye övünmek istese, mutlaka bir gerçeklik payı vardı."

* İmrân b. Husayn(r.a)'ın şiddetli bir hastalığa ya­kalanıp bu derdi tam otuz yıl çektiğini. Bitmez tükenmez acılar içinde kıvrandığı hâlde bir kez olsun "of" demediğini..

* Seleme b. Akvâ(r.a)'nın oğlu İyâs'ın babasının faziletini tek cümleyle şöyle özetlediğini: "Babam asla yalan söylememiştir!.."

* Yezid halife olunca, Abdullah İbn Zübeyr'e(r.a) temsilcisini gönderdiğini, tehditler savurarak on­dan kendisine biat almak istediğini. O kahraman-ı âlişanın bu temsilciye cevabının şöyle olduğunu: "Şunu iyice kafana yerleştir ki, ben bir sarhoşa asla biat etmem!"

*Oğlu Abdullah bin Zübeyr(r.a) Haccac-ı Zalim tarafından şehit edildiğinde annesi, Hz. Esma bint-i Ebubekir(r.a)'e taziyeye gelip sabır dileyen Abdullah bin Ömer(ra)'e 97 yaşındaki o şehid anasının şöyle cevap verdiğini; "Hiç sabretmez miyim? Bu olay sadece be­nim başıma gelmedi ki, Yahya b. Zekeriya'nın mübarek başı da Benî İsrail'in bir azgınına he­diye edilmemiş miydi?"

* Aynı asırda yaşayanların Abdullah bin Ömer(r.a)'in hadis nakletmedeki titizliğini şöyle anlattıklarını; "Bir hadise ilave yapmak ya da onu eksiltmekten Abdullah b. Ömer'den daha fazla korkan, kaçınan başka bir sahabî yoktur."

*Çağdaşlarının Abdullah bin Ömer(r.a)'in faziletlerini şu ifadelerle dile getirdiklerini: "Ömer'in oğlu öldü, o erdemde tıpkı Ömer gibiydi." "Ömer (r.a.) öyle bir zamanda yaşadı ki, etrafında kendi gibi insanlar vardı. İbn Ömer öyle bir zamanda yaşadı ki, çevresinde kendi gibi kimse yoktu."

* Ensarın ileri gelenlerinden Sad bin Ubade hazretlerinin cömertliğini anlatma babında Allah Rasulünün(aleyhissalatu vesselam); "Muhakkak ki cömertlik, bu ev halkının en belirgin ahlâkıdır" buyurduğunu..

*Merhum Ahmed Cevdet Paşa'nın, Hz. Ömer'in(r.a) Hz. Hamza'dan üç gün sonra Müslüman olduğunu yazdığını..

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Medine'ye teşriflerinde, Ensarın en ulusu olan Esad bin Zürare(r.a)'nin Hz. Peygamberin devesini teberrüken kendi ahırına götürdüğünü..

*Hz. Ömer'in(r.a) devamlı ettiği dualardan birinin şu olduğunu; "Ya Rabbi, bana senin yolunda şehadet müyesser et ve Rasulünün beldesinde ölmek mukadder et."

Kaynaklar

1-Halid Muhammed Halid, Yeryüzü Yıldızları, Terc. Abdülkerim Akbaba, Beka Yayınları, İst. 2006

2-Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1, Bedir Yayınevi, İst. 1966

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabb'ine kulluk et!

Hicr, 99

GÜNÜN HADİSİ

İki kelime vardır ki, Rahman'a sevimli, dilde hafif ve mizanda ağır gelir. Bunlar; "Sûbhanellahi ve bihamdihi, Sûbhanellahil-azim=Yüce Allah'ı hamd ile tesbih ederim, Yüce Allah'ı tenzih ederim." kelimeleridir.

Buhari Tecrid-i Sarih, 2189

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI