Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-56

*Medine dışında Kubbetü’s Sebk adlı mevkiin Hz. Peygamber ve ashabının koşu yaptıkları mevki olduğunu..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-08-23 09:41:42

*Medine dışında Kubbetü's Sebk adlı mevkiin Hz. Peygamber ve ashabının koşu yaptıkları mevki olduğunu..

*Peygamberimizin bir gece, ansızın duyulan bir gürültüyü tetkik için tek başına Ebu Talha(r.a)'nın Mendub adlı atına bindiğini. Daha önce katuf tabir edilen yürüyüşsüz kısmından olan o ata o geceden sonra, hiçbir atın yürüyüşte yetişemediğini. Peygamberimizin(aleyhissalatu vesselam) o hayvanın sırtını okşayıp, ona bahr: hızlı yürüyen lakabını taktığını..

 *Bazı rivayetlerde Abdullah bin Ümmi Mektum(r.a)'un da Musab bin Umeyr(r.a) ile birlikte Medine'ye Kur'an'ı öğretmek için gönderildiğini..

 * Medine'ye hicretten sonra zabıta işlerine Sa'd bin Ubade, belediye işlerine de Hz. Ömer(r.a)'in tayin edildiğini.

 *Peygamberimizin(sallalahu aleyhi ve sellem) emriyle Zeyd bin Sabit(r.a) hazretlerinin Farsça, Rumca, Habeşçe ile Süryani yazısını öğrendiğini..

 *Valilerle mülkiye memurlarına maaş tahsisine, Hz. Ömer(r.a) devrinde devlet divanının teessüsüyle başlandığını..

 *Hz. Ömer(r.a)'in hilafeti sırasında Antakya'nın fethi üzerine orada durup hudud muhafaza etmek ve daima harbe hazır bulunmak vazifesi ile mükellef olarak ilk maaşlı askeri birliğin tesis edildiğini ve bu askere "Murabitin" adı verildiğini..

 *Hz. Ali(r.a)'nin ekseriyetle zırh namına bir göğüslük takıp, arkasını açık bıraktığını, sebebini soranlara; "düşmandan yüz çevirirsem, gelsin arkamdan vursun" dediğini..

 *Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'ın ordusu ile harbe giderken, yürüyüş ve harekat intizamını temin için, "menzili daraltan yahut yolu kesenlerin cihad ecri yoktur" diye nida ettirdiğini.. 

 *Serdar-ı enbiya efendimizin(sallalahu aleyhi ve sellem) Bedir savaşından bir gün önceki gece bir harp meclisi kurup, nasıl savaşılması gerektiği konusunda ashabıyla istişare ettiğinde, Ensardan Asım bin Sabit(r.a) hazretlerinin; "Ya Rasulullah! Yayımızı alıp bekleriz. Düşman 200 zira kadar yaklaşınca ok atmaya, daha ziyade sokulduklarında taş fırlatmaya başlarız. Taş menzilini geçtiklerinde mızrakla, sonra da kılıçla harp ederiz" dediğini.. Bunun üzerine Fahr-ı Alem efendimizin(aleyhissalatu vesselam); "Düşmanla harp eden Asım'ın usulüyle harp etsin" buyurduğunu..

 *Uhud şehidlerinden Sa'd bin Rebi(r.a) hazretlerinin İslam ordusunun bozulmaya başladığı sırada "Ya Rabbi! Arkadaşlarımın hareketlerinden dolayı özür diler, müşriklerin hareketinden de teberri ederim" diyerek, seksen küsur yerinden vurulup şehid düşünceye kadar harp meydanında sebat ettiğini..

 

Kaynaklar

1-Tahir'ül Mevlevi, Müslümanlığın Medeniyete Hizmetleri, sad. Abdullah Sert, Bahar Yayınları, İst. 1974

2-Said Nursi, Mektubat, rnk neşriyat, İst. 2005

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

İnfitar Suresi/6-8

Ey insanoğlu! Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?

GÜNÜN HADİSİ

İki ni'met (iki güzel hal) vardır ki, insanlardan çoğu bu ni'metleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat, boş vakit.

Abdullâh b. Abbâs (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI