Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-45

*Mute gazvesinin diğer isminin Ceyş’ül Umera gazvesi(Kumandanlar Ordusu gazvesi) olduğunu.. *Mute savaşının yedi gün sürdüğünü..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-12-31 05:03:12

*Mute gazvesinin diğer isminin Ceyş'ül Umera gazvesi(Kumandanlar Ordusu gazvesi) olduğunu..

*Mute savaşının yedi gün sürdüğünü..

*Mute'de şehid düşen Hz. Cafer bin Ebu Talib(r.a)'in oğlu Abdullah bin Cafer'in taziye için evlerine gelen Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'in durumunu bize şöyle anlattığını; "Rasulullah aleyhisselam benim ve kardeşimin başını okşarken, ben onun yüzüne bakıyordum. Gözlerinden süzülen yaşlar, sakalından damlıyordu."

* Peygamberimizin şehid düşen Hz. Cafer'in ev halkına yemek gönderdiğini. Bunun, İslam'da ölünün ev halkı için yapılan ilk yemek olduğunu..

*Efendimizin(aleyhissalatu vesselam), Hz. Cafer(r.a)'in iki yetim evladı; Abdullah ve kardeşi Muhammed'i severken; "Muhammed, amcamız Ebu Talib'e daha çok benziyor. Abdullah ise bana daha çok benziyor" buyurduğunu..

*Hz. Cafer(r.a)'in şehid düştüğü haberi karşısında Peygamber Efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) hüznünü Hz. Aişe(r.a)'nin şöyle anlattığını; "Cafer'in şehid edildiği haberi geldiği zaman Rasulullah aleyhisselamın yüzünden çok hüzünlü olduğunu anladık."

*Mute'nin ilk şehid komutanı Zeyd bin Harise(r.a)'nin küçük kızının Peygamber efendimizin yüzüne ağlamaklı ağlamaklı bakınca, Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) dayanamayarak ağlamaya başladığını. Sa'd bin Ubade(r.a)'nin "ya Rasulullah bu ne hal" demesi üzerine de; "Bu, sevenin sevdiğine özlemidir" buyurduğunu..

*Hz. Cafer bin Ebu Talib(r.a)'in üç oğlu; Abdullah, Muhammed ve Avn'ın Habeşistan'da dünyaya geldiklerini..

* Hz. Cafer bin Ebu Talib(r.a)'ın yoksullara yardıma ve onların gönüllerini almaya çok düşkün olduğundan Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam) ona "yoksullar babası" lakabını taktığını..

*Medine'nin dışından Peygamber efendimizi(sallallahu aleyhi ve sellem) ziyarete gelenlerin Hz. Remle, Ümm-ü Süleym ve Ümmü Şerik adlı hanım sahabelerin evlerinin misafirhane işlevini gördüğünü.. 

* Hz. Enes bin Malik(r.a)'in 113 sene yaşayıp, 80 tane evlat ve torununu görmek kendisine nasip olduğunu..

Kaynaklar

1-Tahir'ül Mevlevi, Şerh-i Mesnevi, cilt: 6, Şamil Yayınevi, İst.

2-M. Asım Köksal, İslam Tarihi, cilt. 15, Şamil Yayınevi, İst.

3-Mevlana Şibli Numani, Siretü'n Nebi, Urduca'dan Türkçeye Tercüme; Son Peygamber, mütercim; Yusuf Karaca, İz Yayıncılık, İst.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

"Ey inananlar! Rabbinizden korkun.Çünkü kıyametin saatinin depremi cidden korkunç bir şeydir.”

Hac:1

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ın Faziletine Dair

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."- Buhari, Fedailu'l-Kur'an 21

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI