Cevaplar.Org

HAYVAN KESİMİNDEKİ SIKÇA YAPILAN YANLIŞLAR

Hayvanın Canı Çıkmadan Kesmeye Devam Etmek Günümüzde hayvanları kesenler hayvanlara eziyet etmektedirler. Bu konuda hassas davranmıyorlar.


2020-07-22 10:08:17

Hayvanın Canı Çıkmadan Kesmeye Devam Etmek

Günümüzde hayvanları kesenler hayvanlara eziyet etmektedirler. Bu konuda hassas davranmıyorlar.

Hâlbuki İslam hangi hayvanları kesmeye veya şerrinden korunmak için öldürmeye izin verdiyse, bunun usulünü de haber vermiştir. Hayvanlara zulmü yasaklamış, onlara eziyet edenleri uyarmıştır.

 Nitekim hayvanı boğazlamak için bıçağı keskinleştirmeyi ve çabuk kesmeyi emretmiştir. Dört damar kesildikten sonra kesmeye devam etmek caiz değildir. Çünkü dört damar kesildikten sonra hayvanın canı hemen çıkmadığından, kesmeye devam edildiği takdirde hayvana eziyet verilmiş olur. Böyle yapmak haramdır.

Keskin olmayan bir bıçakla kesim yapmak mekruhtur.

Hayvanın Derisini Hemen Yüzmek

Genellikle, kurban kesen kasaplar hayvanı kestikten sonra canı çıkmadan (kan tamamen akmadan) derisini yüzmeye başlıyorlar. Böyle yapmak haramdır. Hayvan tamamen hareketsiz duruma geldikten sonra derisi yüzülmelidir. Aynı şekilde, vücudu soğumadan başını kesmek mekruhtur.

Bir Kimseyi Habersiz Hisse Sahibi Yapmak

Pek çok kişi kendi yakınlarından birini, kendisine haber vermeden kurban hissesine katıyor. O kişinin kurban kesildikten sonra haberi oluyor. Böyle bir durumda o kişinin kurban vazifesi eda edilmemiş oluyor. Bu konuya çok dikkat etmek gerekir. Çünkü kurbanın bir hissesi sahih olmazsa, ortakların hiçbirinin kurbanı sahih olmaz.

Burulmuş Hayvanı Kesmeyi Yanlış Saymak

Bazı insanlar kısırlaştırılmış(burulmuş) hayvanı kurban etmeyi doğru bulmazlar. Bu, onların yanlışıdır. Tam aksine kısır hayvanı kurban etmenin fazileti daha büyüktür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kısır bir koçu kurban etmiştir. 

Dört Borudan İkisini Kesmek, İkisini Bırakmak

Kurban edilecek hayvanın dört damar kesilir. Onlar nefes borusu, yemek borusu, boyun damarlarıdır. Bunlardan üçü kesilse hayvan helal olur, ikisi kesilse ikisi bırakılsa haram olur.

Kurban Kesim Vakti

Şehir ve kasabalarda oturanlar için bayram namazından önce hayvanı kesmek caiz değildir. Kırsal kesimdekiler için caizdir.

Kurban'ın kesiminin en efdal günü bayramın ilk günü kesilmesidir. Ama imkan bulamayan için bayramın üçüncü günü güneş batana kadar kesebilir. Dördüncü gün kesemez.

Kaynaklar

1-Mevlana Eşref Ali Tehanevi, Ağlat'ul Avam, Urduca'dan Türkçeye Tercüme; Halk Arasında Yanlış Bilinenler, mütercim; Hayri Demirci, Gülistan Neşriyat, İst. 2019

2-Mevlana Eşref Ali Tehanevi, Behişti Ziver, Urducadan Arapçaya Tercüme; El Muhtasaru Fi'l Fıkhı Hanefi, mütercim; Riyaset Ali, Mektebet'ul Büşra, Pakistan, 2013

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ERZURUM TEDÂİLERİ-3

ERZURUM TEDÂİLERİ-3

ERZURUM’DA BİR BAYRAM HAVASI Benim çocukluk ve gençlik yıllarımda âdeta zifiri bir karanlı

ERZURUM TEDÂİLERİ-2

ERZURUM TEDÂİLERİ-2

Evet, Erzurum âlimler, evliyalar, meşayıhlar, şairler, mutasavvıflar beldesidir. Başta Nakşib

HAK VE SALAHİYET ÇERÇEVESİNDE KADINLAR MESELESİ

HAK VE SALAHİYET ÇERÇEVESİNDE KADINLAR MESELESİ

Rahmân ve Râhîm olan Allah’ın adıyla... Âl-i İmran suresinin 14. ayeti kerimesinde şehvet

ERZURUM TEDÂİLERİ-1

ERZURUM TEDÂİLERİ-1

Doğu Anadolu’nun gözbebeği, evliyalar yatağı, kahramanlar otağı, ilim ve irfan ocağı, me

EHL-İ BEYT SEVGİSİ-2

EHL-İ BEYT SEVGİSİ-2

Gemiye binen kurtulur fakat, sağ salim karaya ulaşmak isteyenlerin, yıldızları takip etmesi laz

VAAZ VE NASİHAT ADABI

VAAZ VE NASİHAT ADABI

Allah (c.c), Elçisi Hz. Muhammed'e (s.a.v): فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذ

EHL-İ BEYT SEVGİSİ-1

EHL-İ BEYT SEVGİSİ-1

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla “Deki, ben bu (İslam’ın size ulaşması )na (dair sa

TEZKİYE VE SİCİL AMİRLİĞİ

TEZKİYE VE SİCİL AMİRLİĞİ

Bilindiği üzere her kurumun en üst yetkilisi sicil âmiridir. Sicil amiri geniş perspektifiyle,

İLMİ ARAŞTIRMALARDA İNSAFLI OLMAK VE HAKKA UYMAK

İLMİ ARAŞTIRMALARDA İNSAFLI OLMAK VE HAKKA UYMAK

Rabbani bir eğitimcinin önem vermesi gereken önemli hususlardan biri de hoca, öğrencilerini ilm

BİR İRFAN OLUĞU; ARVAS SEYYİDLERİ-2

BİR İRFAN OLUĞU; ARVAS SEYYİDLERİ-2

.2.1.3. Arvasîlerin Ağrı’ya Gelişi Bayazıt Sancağının vilayet merkezi olduğu dönemde A

İLİM TALEBESİNİN İHTİYAÇ DUYACAĞI MEZİYETLERİN ÖZETİ

İLİM TALEBESİNİN İHTİYAÇ DUYACAĞI MEZİYETLERİN ÖZETİ

İlim talebesi, eğitiminde birtakım güzel meziyetlere ihtiyaç duymaktadır. Bu konuda büyük im

Allah'ın ayetlerine küfredenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenler; işte onlara acıklı bir azabı müjdele.

AL-İ İMRAN, 21.AYET

GÜNÜN HADİSİ

Bir kimseye şer olarak bir müslüman kardeşine hakaret etmesi kafidir.

Riyazü's Salihin, 3/1605

TARİHTE BU HAFTA

*Cumhuriyet'in ilanı(29 Ekim 1923) *Sütçü İmam Maraş'ta direnişi başlattı(31 Ekim 1919) *I.Dünya Harbine girdik(1 Kasım 1914) *İmam-ı Rabbani Hz.lerinin İrtihali(2 Kasım 1624) *Hz.Ömer(r.a.)'in Şehadeti(3 Kasım 644)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI