Cevaplar.Org

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-4

66-Ebu Suud Efendi der ki; “Kur’an’ın manalarını teemmül eden kimse, tilaveti tekrar etmesi sayesinde, evvelce münkeşif olmayan(açılmayan) birçok manalar kendisine inkişaf eder.” Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.712


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-06-15 07:40:04

66-Ebu Suud Efendi der ki; "Kur'an'ın manalarını teemmül eden kimse, tilaveti tekrar etmesi sayesinde, evvelce münkeşif olmayan(açılmayan) birçok manalar kendisine inkişaf eder." Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.712

67-Halife Mansur rüyasında melekü'l mevt'i(ölüm meleğini) görüp ona ne kadar daha yaşayacağını sorar. O, beş parmağını gösterir. Tabir edenlerden kimi bunu "beş senedir" kimi "beş aydır", kimi "beş gündür" diye tabir ederler. İmam-ı Azam ise " hayır, bu Lokman Suresinin son ayetindeki beş bilinmeyene işaret etmektedir" der. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.733

68-İmam Mücahid der ki; "Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam ümmetin manevi babasıdır. Bundan dolayıdır ki müminler de birbirlerinin kardeşleri olmuşlardır." Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.740

69-Hendek muharebesinde küffarın sayısı 12 bin kişi idi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.742

70-Ahzab Suresi 56. Ayetteki;

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً

"Muhakkak ki Allah ve Melâikesi Peygambere hep salât ile tekrim ederler, ey o bütün iyman edenler! Haydin ona teslimiyyetle salât-ü selâm getirin" ayetindeki salât'tan maksad; Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden hayır dua demektir. Seyyid Şetif Cürcani, Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.752

71-Hasan Basri Efendi der ki; Bizce metni kısa, fakat manası zengin sahih rivayetlere de uygun salâvattan birisi de şudur; "ALLAHÜMME SALLİ VE SELLİM VE BARİK ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ÂLİ SEYYİDİNA MUHAMMEDİN Bİ ADEDİ İLMİK"

Bu salâvatı fakire tavsiye eden zat, birinci devrede Sivas meb'usu olan eazım-ı Sufiyeden ve yüksek âlim ve âriflerden, rahmetli Mustafa Taki Efendi hazretleridir." Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.755

72- Sebe Suresi(34/16) ayetinde

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ

"Ancak onlar yüz çevirdiler, böylece biz de onlara Arim selini gönderdik. Ve onların iki bahçesini, buruk yemişli, acı ılgınlı ve içinde az bir şey de sedir ağacı olan iki bahçeye dönüştürdük" ki 'Arim seli'nden maksad;

a-Şiddetli yağmurda hasıl olan sel

b-Arim orada bir vadinin adı idi,

c- Sed demektir. Arîm seddinin yıkılıp, o bölgenin sel altında kalmasıdır. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.763

73-Fatır Suresinin bir ismi de el Melaike suresidir. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.770

74-Beyzavi der ki; "Haşyetin (Allah korkusunun ) şartı marifetullahtır. Cenab-ı Hakkın sıfat ve isimlerini bilmektir. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.775

75-Yasin Suresinde( ayetler: 20-28) bahsedilen Habib-i Neccar, peygamber efendimizin sıfatlarını eski kitaplarda görmüştü. Ulemadandı. Evi, Antakya'nın en uç kenarında idi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.783

76- El-muallekaat-üs seb'a şairlerinden (Lebid) şu kıt'ayı söylemiştir:

Teemmel sutuur-el kainati feinnehâ

Min-el melei-l a'lâ ileyke resailu

Ve kad hutta fiha, lev teemmelte satrehâ

Elâ külli şey'in maa halellaahu bâtilu

Türkçesi: Kâinatın bütün satırları, iyi düşün ki, Mele'-i a'lâdan sana (hitap eden) risalelerdir. Onlarda yazılanların hülasası da, teemmül edersen, şundan ibarettir: Gözünü aç. Allah'dan başka her şey batıldır"

Hadis-i şerif meali: Şairin (hikmet ve hakıykat olarak) söylediği, bir söz vardır ki, o da (Lebid) in: "Elâ külli şey'in maa halellaahu bâtilu" sözüdür.(Buhari) Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.792

Not: Bu şiirin ilk mısraını Üstad Bediüzzaman da yer yer risalelerde kullanmıştır, mesela Muhakemat, s. 90, RNK Neşriyat.

77-Saffat Suresi 123'de bahsedilen İlyas Peygamber(a.s), Hz. Musa'nın kardeşi olan Hz. Harun'un torunudur. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.803

78-Muhammed bin İshak'ın rivayetine göre Cenab-ı Hak, Davud aleyhisselam'a ihsan ettiği güzel ve gür sesi başka kimseye bahşetmemiştir. O Zebur okurken, bütün vahşi hayvanlar boyunlarını eğer ve etrafına toplanıp, onu dinlerlerdi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.811

79-Eyyub aleyhisselam'ın zevcesinin adı Leyya bint-i Yakup, bazılarına göre ise Rahmet bint-i Efrâim bin Yusuf idi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.817

80-İmam Birgivi "Tarikat-ı Muhammediye adlı eserinde der ki; "Ben takvanın faziletine dair bütün ayetleri bir araya toplamak istedim. Kur'an'da bu hususta 150 ayet buldum. Hayırlı amellerden hiçbiri Kur'an'da bu kadar fazla övülmemiştir." Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-3, s.837

81-Firavun ailesinde olup imanını gizleyen zat, Firavun'un amcazadesi idi. İsmi hakkında ihtilaf varsa da en çok tercih edilen görüş Sem'an olduğudur. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-3, s.842

82-Ashab-ı Kiram dünya binitlerine bindiklerinde ahiret yolculuğunu, tabut içerisine girecekleri zamanı düşünürlerdi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-3, s.842

83-İbn-i Ömer(r.a) der ki; "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesine bindiği zaman üç defa tekbir getirirdi." Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-3, s.892

84-Muhammed Suresinin bir adı da Kıtal Suresidir. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-3, s.929

-devam edecek-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

Eşlerin Birbirinden Üstün Oldukları Noktalar: Kur’ân, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ ع

SORU SORMA AHLAKI

SORU SORMA AHLAKI

İlim talebesinin önem arz eden vazifelerinden biri bilmediği ve kapalı kalan hususları sormayı

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

Eğitimin esasını oluşturan ve öğrencinin eğitimde başarısı için temel dinamiklerden biri

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

Aile Nedir? Kur’ân-ı Kerim’de, insanın beden, ruh ve aile sağlığı konusunda ihtiyaç duy

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

-ALLAH’A KARŞI ADABI: 1-İmanlı, iffetli ve taatli olur. 2- Beş vakit namazını dürüst

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

lmi hocadan almak, sahih ilmin anahtarı ve ilim talebesinin kurtuluş adresi ve zaferidir. Ehliyetl

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

Allah (c.c) gerek Yüce Kitabı'ndaki birçok ayet-i kerimede ve gerekse Elçisi aracılığıyla bi

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

Gizli ve aşikâr bütün işlerde iyi niyet, samimiyet ve ihlas her Müslüman için özellikle âl

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

A. Bilinçli Olarak Faaliyet Gösteren Münafıklar Birinci grup, Oryantalizmin üretip özenle be

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

Hakka talip olana tavsiyem şudur: *Ey talip! Zenginlerle (ve idarecilerle) sadece, insanlara dokun

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

Oryantalistlerden Ernest Renan ve Gromer, İslâm dininin bilim düşmanı olduğunu ve felsefe ve i

Artık kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir; kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur.

Zümre, 41

GÜNÜN HADİSİ

Kim Müslümanlar arasından bir yetim alarak yiyecek ve içeceğine dahil ederse, affedilmez bir günah (şirk) işlememişse, Allah onu mutlaka cennete koyacaktır.

Tirmizi, Birr 14, (1918)

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI