Cevaplar.Org

İNKÂRCILARIN AMELLERİ VE GÖRECEKLERİ AZAP

1-İnkârcıların Amelleri Boşa Gider İnkârcıların amellerinin boşa gideceğini haber veren dört ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-03-22 19:14:34

1-İnkârcıların Amelleri Boşa Gider

İnkârcıların amellerinin boşa gideceğini haber veren dört ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

1-"Âyetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını çekerler."(1)

Allah'ın ayetlerini ve ahiret hayatını inkâr eden kâfirlere, bu dünyada yaptıkları iyiliklere karşılık olarak ahirette bir mükâfat verilmeyecektir. Amellerin ahiret hayatı açısından makbul sayılmasının şartı, dünyada iken mü'min olmaktır.

2-"… Kim (İslâmî hükümlere) inanmayı kabul etmezse onun ameli boşa gitmiştir. O, ahirette de ziyana uğrayanlardandır."(2)

Allah'ın Kur'an'da bildirdiği İslami hükümlere inanmayan kimselerce yapılan iyi ve faydalı işlerin, ahiret açısından bir karşılığı yoktur. Bu tür insanların iyi amellerinin karşılığı, dünyada gördükleri iyilikten ibarettir.

3-"Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: "Eğer Allah'a ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun."(3)

Tevhit inancının önemini anlatıp şirk içinde bulunmanın ne kadar kötü bir durum olduğunu anlatma görevi bütün peygamberlere verilmiştir. Allah'a ortak koşan kimselerin bütün iyi amellerinin boşa gideceği, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in şahsında bütün insanlara tebliğ edilmektedir.

4-"İnkâr edenlere gelince, onların hakkı yıkımdır. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır."(4)

Müfessir Sabuni, bu ayeti şöyle açıklamaktadır: 'Allah'ı ve âyetleri inkâr edenlere gelince, helak ve bedbahtlık onlara olsun. Bu; helak, ve ziyana uğramaları ve yardımsız kalmaları için onlara yapılan bir bedduadır. Allah onların amellerini boşa çıkartmıştır. Zira o ameller şeytana itaat uğrunda yapılmıştır.'(5)

2-İnkârcılar İçin Ebedi Cehennem Ateşi Vardır

İnkârcı olup bu hal üzere ölenler ebediyen cehennemde kalacaklardır. İnkârcıların ebediyen cehennemde kalacaklarını bildiren bazı ayetler ve kısa açıklamaları şöyledir:

1-"Hayır! Kim bir kötülük eder de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar."(6)

'Cehennemde ebedî kalmak küfür ehline mahsustur. Çünkü bir şahsı her yönden kuşatan, ruhuna ve vicdanına musallat bulunan günah, küfürden başka değildir.'(7)

2-"Şüphe yok ki kâfir olanlar, yeryüzündeki her şey ve bunun yanında da bir o kadarı kendilerinin olsa da kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu fidye verseler onlardan asla kabul edilmez; onlar için acı bir azap vardır."(8)

Kâfir olarak ölen kişi kesin olarak cehennemliktir. Bütün dünyanın iki misli kadar malı olsa da o malların hepsini kurtulmalık olarak vermek istese bile cehennemden kurtulamaz.

3-"Onlara: 'İçinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin; kibirlenenlerin yeri ne kötü!' denilir."(9)

Kibirlenerek Allah'a ve Resulünün tebliğ ettiklerine inanmayanlar, ebediyen kalmak üzere, çok kötü bir barınak olan cehenneme atılacaklardır.

4-"Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdindedir). Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından (kurtuluş için), oğullarını, Karısını ve kardeşini, Kendisini koruyup barındıran tüm ailesini Ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın. Fakat ne mümkün! Bilinmeli ki, o (cehennem) alevlenen bir ateştir. Derileri kavurup soyar. Yüz çevirip geri döneni, (kendine) çağırır!"(10)

Bu dünyada hısım ve akraba olanlar, mahşer alanında birbirlerini tanıdıkları halde birbirleriyle ilgilenemezler. İnkârcı kimse, ister ki, o günün azabından kurtulmak için, oğullarını, karısını ve kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın. Fakat bu, asla mümkün olmayacaktır. O günün azabından kurtulmak için, bu dünyada iman edip salih amel işlemekten başka çare yoktur. Cehennem, derileri yakıp soyan, kaçmak isteyeni geri çağıran gerçek bir ateştir.

5-"Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkârcılar, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır."(11)

Müfessir Sabuni bu ayeti şöyle açıklar: 'Yahudi, Hıristiyan ve putperestlerden, Kur'ân'ı ve Hz. Muhammed (a.s)'in peygamber­liğini yalanlayanlar var ya, işte kıyamet günü onların tamamı, içinde ebedî kalmak üzere cehennem ateşinde olacaklardır. Oradan ne çıkarlar, ne de ölürler. işte onlar, mutlak olarak en kötü ve şerli mahluk­lardır.'(12)

Dipnotlar

1-Araf-147

2-Maide-5

3-Zümer-65

4-Muhammed-8

5-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 6, S: 89

6-Bakara–81

7-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meal-i Âlisi ve Tefsiri, C: 1, S: 78

8-Maide-36

9-Zümer–72

10-Mearic: 11-17

11-Beyyine-6

12-Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't-Tefasir C:7, S: 383

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

Bakara sûresinin 134 ve 141. ayetlerinde mükerrer olarak, geçmişlerimizin hatalarından sorumlu

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

SEKİZİNCİ NOKTA Eğer söylenirse: İstiğase edenin işi, müşriklerin işi gibi değil midir?

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

BEŞİNCİ NOKTA Eğer biri derse; “Kabir ehline hitap eden ancak onların sebep ve yapan oldukla

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Ebû Hureyre’den (Radıyallahu Anh) rivayet edilen Buh

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

Eğer denirse; “Allah'tan başkası, diriltir ve öldürür dememiz caiz midir?” Biz deriz: Evet

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

Bu on noktayı yazan: Seyfi Asrî (hafizahullahu teala) Çarşamba günü Öğlen ile ikindi arası

KISA KISA NOTLAR-3

KISA KISA NOTLAR-3

Çocuk ölü doğduğunda isim vermeye gerek yok. *Avukat suçluyu savunursa günahkâr olur. *Bir

TESADÜFÜN TESADÜFÜ (RASTLANTININ RASTLANTISI)

TESADÜFÜN TESADÜFÜ (RASTLANTININ RASTLANTISI)

Not: Bu yazı alegorik ve fantastik anlatımla yazılmıştır. Bütün oluşçulara, şüphecilere

KISA KISA NOTLAR-2

KISA KISA NOTLAR-2

Ortalama iki öğün yemek iyidir. Bazıları “bir kez yiyin” diyorlar. Ne 3 yap ne de 1 yap. Sa

KISA KISA NOTLAR-1

KISA KISA NOTLAR-1

*Şevval ayında tutulan 6 gün orucu ara vererek tutmak efdaldir. *Abdest sıkışıkken cemaatl

BİR GARİP HEYKEL

BİR GARİP HEYKEL

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Yakın tarihimizde dinler arası diyalog adına icrâ e

İnsanlar yalnız inandık demeleri ile bırakılıveriliceklerini, kendilerinin imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar?

Ankebut, 2

GÜNÜN HADİSİ

Harb bir hiledir.

Buhari, Cihad 157; Müslim, Cihad 18, (1740)

TARİHTE BU HAFTA

*Yavuz Sultan Selim'in Ridaniyye Zaferi(22 Ocak) *Hz.Ali (r.a.) Efendimiz'in Şehit Edilmesi(24 Ocak) *I.Murad Hân'ın Haçlı Ordusuna Karşı Sırpsındığı Zaferi(25 Ocak) *Büyük Muhaddis ve Tarihçi İbn-ü Asâkir'in Vefâtı(26 Ocak) *OSMANLI DEVLETİ'NİN KURU

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI