Cevaplar.Org

İNKÂRCILARIN AMELLERİ VE GÖRECEKLERİ AZAP

1-İnkârcıların Amelleri Boşa Gider İnkârcıların amellerinin boşa gideceğini haber veren dört ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-03-22 19:14:34

1-İnkârcıların Amelleri Boşa Gider

İnkârcıların amellerinin boşa gideceğini haber veren dört ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

1-"Âyetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını çekerler."(1)

Allah'ın ayetlerini ve ahiret hayatını inkâr eden kâfirlere, bu dünyada yaptıkları iyiliklere karşılık olarak ahirette bir mükâfat verilmeyecektir. Amellerin ahiret hayatı açısından makbul sayılmasının şartı, dünyada iken mü'min olmaktır.

2-"… Kim (İslâmî hükümlere) inanmayı kabul etmezse onun ameli boşa gitmiştir. O, ahirette de ziyana uğrayanlardandır."(2)

Allah'ın Kur'an'da bildirdiği İslami hükümlere inanmayan kimselerce yapılan iyi ve faydalı işlerin, ahiret açısından bir karşılığı yoktur. Bu tür insanların iyi amellerinin karşılığı, dünyada gördükleri iyilikten ibarettir.

3-"Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: "Eğer Allah'a ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun."(3)

Tevhit inancının önemini anlatıp şirk içinde bulunmanın ne kadar kötü bir durum olduğunu anlatma görevi bütün peygamberlere verilmiştir. Allah'a ortak koşan kimselerin bütün iyi amellerinin boşa gideceği, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in şahsında bütün insanlara tebliğ edilmektedir.

4-"İnkâr edenlere gelince, onların hakkı yıkımdır. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır."(4)

Müfessir Sabuni, bu ayeti şöyle açıklamaktadır: 'Allah'ı ve âyetleri inkâr edenlere gelince, helak ve bedbahtlık onlara olsun. Bu; helak, ve ziyana uğramaları ve yardımsız kalmaları için onlara yapılan bir bedduadır. Allah onların amellerini boşa çıkartmıştır. Zira o ameller şeytana itaat uğrunda yapılmıştır.'(5)

2-İnkârcılar İçin Ebedi Cehennem Ateşi Vardır

İnkârcı olup bu hal üzere ölenler ebediyen cehennemde kalacaklardır. İnkârcıların ebediyen cehennemde kalacaklarını bildiren bazı ayetler ve kısa açıklamaları şöyledir:

1-"Hayır! Kim bir kötülük eder de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar."(6)

'Cehennemde ebedî kalmak küfür ehline mahsustur. Çünkü bir şahsı her yönden kuşatan, ruhuna ve vicdanına musallat bulunan günah, küfürden başka değildir.'(7)

2-"Şüphe yok ki kâfir olanlar, yeryüzündeki her şey ve bunun yanında da bir o kadarı kendilerinin olsa da kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu fidye verseler onlardan asla kabul edilmez; onlar için acı bir azap vardır."(8)

Kâfir olarak ölen kişi kesin olarak cehennemliktir. Bütün dünyanın iki misli kadar malı olsa da o malların hepsini kurtulmalık olarak vermek istese bile cehennemden kurtulamaz.

3-"Onlara: 'İçinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin; kibirlenenlerin yeri ne kötü!' denilir."(9)

Kibirlenerek Allah'a ve Resulünün tebliğ ettiklerine inanmayanlar, ebediyen kalmak üzere, çok kötü bir barınak olan cehenneme atılacaklardır.

4-"Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdindedir). Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından (kurtuluş için), oğullarını, Karısını ve kardeşini, Kendisini koruyup barındıran tüm ailesini Ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın. Fakat ne mümkün! Bilinmeli ki, o (cehennem) alevlenen bir ateştir. Derileri kavurup soyar. Yüz çevirip geri döneni, (kendine) çağırır!"(10)

Bu dünyada hısım ve akraba olanlar, mahşer alanında birbirlerini tanıdıkları halde birbirleriyle ilgilenemezler. İnkârcı kimse, ister ki, o günün azabından kurtulmak için, oğullarını, karısını ve kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın. Fakat bu, asla mümkün olmayacaktır. O günün azabından kurtulmak için, bu dünyada iman edip salih amel işlemekten başka çare yoktur. Cehennem, derileri yakıp soyan, kaçmak isteyeni geri çağıran gerçek bir ateştir.

5-"Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkârcılar, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır."(11)

Müfessir Sabuni bu ayeti şöyle açıklar: 'Yahudi, Hıristiyan ve putperestlerden, Kur'ân'ı ve Hz. Muhammed (a.s)'in peygamber­liğini yalanlayanlar var ya, işte kıyamet günü onların tamamı, içinde ebedî kalmak üzere cehennem ateşinde olacaklardır. Oradan ne çıkarlar, ne de ölürler. işte onlar, mutlak olarak en kötü ve şerli mahluk­lardır.'(12)

Dipnotlar

1-Araf-147

2-Maide-5

3-Zümer-65

4-Muhammed-8

5-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 6, S: 89

6-Bakara–81

7-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meal-i Âlisi ve Tefsiri, C: 1, S: 78

8-Maide-36

9-Zümer–72

10-Mearic: 11-17

11-Beyyine-6

12-Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't-Tefasir C:7, S: 383

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-2

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-2

23- Tevrat İbranice bir kelimedir ve şeriat ve hak kelam demektir. İncil de Süryanice bir kelime

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-1

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz, bir bakıma hüzünle geçen bu Ramazan ayımız, belki birçok mümin

TUĞYAN VE TAĞUT

TUĞYAN VE TAĞUT

I-Tuğyan Tuğyan sözlükte; taşma, hiddetlenme ve azma demektir. Terim olarak tuğyan; azgınl

FITIR SADAKASI

FITIR SADAKASI

Ramazan Bayramına kavuşan ve artıcı nitelikte olmasa da temel ihtiyaçları dışında nisap mik

92 MADDE İLE EHL-İ SÜNNET AKÎDESİ

92 MADDE İLE EHL-İ SÜNNET AKÎDESİ

. Allah Teâlâ vardır, birdir, yani şeriki (ortağı) yoktur. 2. Hiç bir şey (ne zatında ne d

ZEKÂT HAKKINDA ON ÜÇ SORUYA CEVAP

ZEKÂT HAKKINDA ON ÜÇ SORUYA CEVAP

Zekât konusuna açıklık getirebilmek için, konuyu soru-cevap şeklinde ele almak faydalı olacak

ŞEYHÜLİSLAM M.SABRİ EFENDİ’NİN BİR TENKİDİNE BİR TAVZİH

ŞEYHÜLİSLAM M.SABRİ EFENDİ’NİN BİR TENKİDİNE BİR TAVZİH

Geçen aylarda, merhum şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’nin Muhammed Uysal beyefendi tarafından

EN DOĞRU YOL

EN DOĞRU YOL

SORU: Zamanımızda kafa karıştırmak için ortaya atılan fikirlerden bunaldık, bize en doğru

HZ. MUHAMMED (S.A.V.)’E NİÇİN VE NASIL SALAVAT GETİRİLİR?

HZ. MUHAMMED (S.A.V.)’E NİÇİN VE NASIL SALAVAT GETİRİLİR?

Hz. Muhammed (s.a.v.)’e salâvat getirme hususu bu günlerde tartışma konusu yapılınca bu yaz

EN GEREKLİ TAVSİYELER

EN GEREKLİ TAVSİYELER

SORU: Bize en gerekli tavsiyeleriniz nelerdir? 1. DELİL İLE ALLAH’I TANIMAK Kendi nefsi

KUR’AN’DA FASIK

KUR’AN’DA FASIK

Sözlükte fasık, belli sınırları aşan kişi demektir. Terim olarak fasık, Allah’ın emirle

Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir.

Al-i İmran, 115

GÜNÜN HADİSİ

"Ümmetimin tamamı affedilmiştir, ancak günahlarını ilan edenler müstesna!"

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI