Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-66

Resûlullah(aleyhissalatu vesselam)’ın amcası Hz. Abbas’a çok kıymet verip, onun güzel huylarını överek, zaman zaman şöyle buyurduğunu: “Bu, benim atalarımdan geriye kalandır..”


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-05-15 18:07:23

*Resûlullah(aleyhissalatu vesselam)'ın amcası Hz. Abbas'a çok kıymet verip, onun güzel huylarını överek, zaman zaman şöyle buyurduğunu: "Bu, benim atalarımdan geriye kalandır.."

*Hz. Abbas (r.a.)'ın çok cömert olup; âdeta iyilikseverliğin amcası ya da dayısı gibi olduğunu..

*Hz. Abbas'ın birçok konuda dâhi denilebilecek ölçüde zeki birisi olduğunu..

*Resûlullah (s.a.v.)'in hizmetkârı Ebû Râfi'nin şöyle dediğini: "Ben Abbas b. Abdülmuttalib'in yanında genç bir hizmetçi idim. İslâmiyet evimize geldiğinde Abbas, Ümmü'l-Fazl ve ben müslüman olduk. Abbas ise İslâm'ını gizliyordu…"

İlk Müslümanların Abbâd bin Bişr(r.a)'i şöyle tarif ettiklerini; "O, Allah'ın nurunu taşıyan insandır."

*Bedir savaşı başlangıcında Utbe bin Rebia'nın İslam ordusundan karşılarına çıkacak üç silahşor istediğinde, ilk olarak karşılarına çıkan üç kişiden birisinin Abdullah bin Ravaha(r.a) olduğunu..

*Hazrec kabilesi gençlerinden Haris bin Süraka'nın(r.a) Bedir savaşının ilk dakikalarında arka saflarda olmasına karşın, safların üzerinden uçan bir okla şehid düştüğünü.. Bedir'de ensardan ilk şehid olanın da o olduğunu..

*Bedir'de kılıçla şehid düşen ilk müslümanın Umeyr bin Hümam(r.a) olduğunu..

*Bedir savaşı sonrası esirlerin ne yapılması gerektiği istişare edildiğinde Sad bin Muaz(r.a)'ın da Hz. Ömer(r.a)'in fikrine iştirak ederek, onların boyunlarının vurulması gerektiğini dile getirdiğini. Fakat Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) bu fikre iştirak etmediğini..

*Hz. Ali(r.a) Hz. Fatıma(r.a) ile evlendiğinde Hz. Fatıma'nın 15, Hz. Ali'nin ise 21 yaşında olduklarını..

*Hz. Ömer'in(r.a) kızı Hz. Hafsa'nın(r.a) ilk eşinin Huneys bin Hüzafetü's Sehmi(r.a) olup, onun Bedir savaşı sonrasında vefat etmesi üzerine Hz. Hafsa'nın dul kaldığını ve Peygamber efendimizin onunla izdivaç ettiğini.

*Uhud savaşına çıkarken sadece Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam) ile Ebu Berde(r.a) hazretlerinin atlı olup, diğer İslam askerlerinin piyade olduklarını..

*Uhud savaşında ilk şehidin Ebu Cabir İbn-i Amr ibn Haram(r.a) olduğunu..

*Uhud şehitlerinden Ziyad bin Seken hazretlerinin Peygamber Efendimizin kucağında onun mübarek yüzüne baka baka şehadet şerbetini içtiğini..

* Uhud Şehidlerinden Vehb bin Kâbus hazretlerinin Peygamber aleyhissalatu vesselam'a taarruz eden üç hücum dalgasını tek başına karşıladığını. Efendimizin(sallallahu aleyhi ve selem) ona; "Kalk ya Vehb ve cennetle müjdelen" buyurduğunu. Rasulullah'ın onun cenazesi başında "Ey Vehb! ben senden hoşnudum" buyurduğunu duyan Hz. Ömer(r.a)'in "Kabus'un oğlu gibi ölmeyi cana millet bilirim" dediğini..

*Uhud savaşını olduğu gün savaş meydanına gelip müslüman olan Muhayrik adlı Yahudi'nin o gün şehadet şerbetini içtiğini ve Peygamber efendimizin onun hakkında; "Muhayrik, Yahudi milletinin en hayırlısıdır" buyurduğunu..

Kaynaklar

1- Halid Muhammed Halid, Yeryüzü Yıldızları, Terc. Abdülkerim Akbaba, Beka Yayınları, İst. 2006

2- Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1, Bedir Yayınevi, İst. 1966

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-89

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-89

*Ebu Rafii(r.a)’nin isminin Eslem olduğunu, kendisinin Mısırlı olup, Peygamberimizin amcası H

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-88

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-88

*İmam Zehebi’nin Tezkiretü’l Huffaz adl eserinde Hz. Ali(r.a)’nin Hz. Fatıma(r.a) ile evlen

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-87

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-87

İbn-i İshak’ın rivayetine göre Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) Hz. Hamza ile Zeyd bin

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-86

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-86

Fadl bin Abbas(r.a)’ın Hz. Abbas bin Abdulmuttalib’in en büyük oğlu olup, Hz. Ömer’in hal

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-85

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-85

*Enes bin Malik’in (r.a); “Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Bi’r-i Maûne’de yetmiş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-84

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-84

Abdurrahman bin Afv hazretlerinin oğlu Ebu Seleme Abdullah bin Abdurrahman’ın Medine’nin en na

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-83

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-83

Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Selman-ı Farisi(r.a) hakkında; “Selman’a doyası

O halde sabret. Sonunda kazanacak olanlar, elbette Allah'tan korkup sakınanlardır.

Hûd, 49

GÜNÜN HADİSİ

Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır.

Tirmizi, Sıfatu Cehennem 10, (2601)

TARİHTE BU HAFTA

*Misâk-ı Milli'nin Kabûlü(28 Ocak) *İlk Türkçe Ezan Okutturuldu(29 Ocak) *Yavuz Selim'in Kahire'yi Fethi(30 Ocak) *İbrahim Müteferrika Osmanlı'da İlk Matbaayı Kurdu(31 Ocak) *482 Senedir Camii Olan AYASOFYA Müzeye Çevrildi(1 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI