Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-62

Sahabelerin “Biz Hazret-i Cebrail'i Dıhye suretinde, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın yanında çok görüyoruz” dedikleri Hz. Dihye(r.a)’ın Bedir savaşından sonra İslam nimetine erdiğini. Bundan dolayı Hazret-i Cibril’in Dihyetül Kelbi(r.a) suretinde görünmesinin Bedir zaferinden sonraki vahiylerde olmasının icab ettiğini.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-04-15 17:31:05

Sahabelerin "Biz Hazret-i Cebrail'i Dıhye suretinde, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın yanında çok görüyoruz" dedikleri Hz. Dihye(r.a)'ın Bedir savaşından sonra İslam nimetine erdiğini. Bundan dolayı Hazret-i Cibril'in Dihyetül Kelbi(r.a) suretinde görünmesinin Bedir zaferinden sonraki vahiylerde olmasının icab ettiğini.

*Peygamberimizin mübarek ezvacından olan Hz. Aişe, Hz. Hafsa ve Hz. Ümmü Seleme validelerimizin Asr-ı Saadette Kur'an'ın tamamını hıfz eden zevat arasında bulunduğunu..

*Nebiyy-i Zişan Efendimizin Kur'an'ın tamamını Übeyy bin Ka'b'(r.a)'a ezber olarak okuyup dinlettiğini..

*Kufeliler Kur'an kıraatini İbn-i Mesud(r.a)'dan, Basralılar Ebu Musa el Eşari(r.a)'den, Şamlılar Ubeyy bin Kab'dan(r.a), Humuslular Mikdad bin Esved'den(r.a) öğrendiklerini..

*Hz. Ali'nin(r.a) çok latifeci olduğunu..

*Zeyd bin Sabit(r.a)'in sokağa çıktığında insanların en vakuru, evinde ise en şakacısı olduğunu..

*Ebu Derda(r.a)'nın "Usandıracak kadar hak ile meşgul etmemden korkarak, nefsimi biraz eğlence ile meşgul edeceğim" buyurduğunu..

*Suheyb-i Rumi hazretlerinin de şakacı bir sahabe olduğunu..

* Hz. Ömer'in(r.a) aynı zamanda Muallakat-ı Seb'a (yedi askı) şairlerinden olan Züheyr İbn-i Ebi Selma için "eş'ar-ı şuara"(şairler şairi) tabirini kullandığını..

*Abdurrahman bin Avf'ın(r.a);"Sahabeler hayrı, hoşlanmadıkları durumlara ve güçlüklere göğüs germekte bulmuşlardı" buyurduğunu..

*Yermük savaşı öncesi bir adamın Halid bin Velid(r.a)'e; "Rumlar ne kadar çok ve Müslümanlar ne kadar az" dediğinde Hz. Halid'in ona şöyle cevap verdiğini; "Bilakis Rumlar ne kadar az, Müslümanlar ne kadar çok. Orduların azlığı ve çokluğu adam sayısına bağlı değildir. Aksine ordular Allah'ın yardımı ile çoğalır, bu yardımdan mahrum bırakılınca azalır. Vallahi, keşke atım Aşkar'ın ayağı aşınmasaydı da, düşman sayısı ikiye katlansaydı. O zaman savaşın tadı çıkardı." Aşkar'ın tırnaklarının Irak'tan Suriye cephesine intikal sırasında aşındığını.. 

Kaynaklar

1-Said Nursi, Mektubat, RNK Neşriyat, İst. 2005

2-Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, Cilt: 1, Bilmen Yayınevi, İst. 1973

3-İbn Kuteybe, Hadis Müdafaası, terc. M. Hayri Kırbaşoğlu, Kayıhan Yayınları, İst. 1979 

4-M. Yusuf Kandehlevi, Hayatü's Sahabe, terc. Hayri Demirci, Cilt: 4, Gülistan Neşriyat, İst.2009

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-89

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-89

*Ebu Rafii(r.a)’nin isminin Eslem olduğunu, kendisinin Mısırlı olup, Peygamberimizin amcası H

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-88

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-88

*İmam Zehebi’nin Tezkiretü’l Huffaz adl eserinde Hz. Ali(r.a)’nin Hz. Fatıma(r.a) ile evlen

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-87

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-87

İbn-i İshak’ın rivayetine göre Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) Hz. Hamza ile Zeyd bin

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-86

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-86

Fadl bin Abbas(r.a)’ın Hz. Abbas bin Abdulmuttalib’in en büyük oğlu olup, Hz. Ömer’in hal

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-85

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-85

*Enes bin Malik’in (r.a); “Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Bi’r-i Maûne’de yetmiş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-84

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-84

Abdurrahman bin Afv hazretlerinin oğlu Ebu Seleme Abdullah bin Abdurrahman’ın Medine’nin en na

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-83

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-83

Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Selman-ı Farisi(r.a) hakkında; “Selman’a doyası

Dehşeti herşeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi?

Gaşiye, 1

GÜNÜN HADİSİ

Bir kimseye şer olarak bir müslüman kardeşine hakaret etmesi kafidir.

Riyazü's Salihin, 3/1605

TARİHTE BU HAFTA

*Osmanlı'nın kuruluşu(27 Ocak 1299) *İlk Türkçe Ezan Fatih Camiinde Okutturuldu(29 Ocak 1932) *Osmanlı'da ilk Matbaa(31 Ocak 1729) *Ayasofya'nın Müzeye Çevrilmesi(1 Şubat 1935)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI