Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-37

* Merhum Asım Köksal Hocamızın tespitlerine göre, Erkam bin Ebil Erkam’ın İslam’ın ilk medresesi olarak vazife gören Dâr-ı Erkam adlı evine Müslümanların Nübüvvetin ilk senesinde girdiklerini ve bu evin altı sene bu hizmeti gördüğünü..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-11-01 09:12:47

* Merhum Asım Köksal Hocamızın tespitlerine göre, Erkam bin Ebil Erkam'ın İslam'ın ilk medresesi olarak vazife gören Dâr-ı Erkam adlı evine Müslümanların Nübüvvetin ilk senesinde girdiklerini ve bu evin altı sene bu hizmeti gördüğünü..

*Musab bin Umeyr(r.a) hazretlerinin şehid düştüğünde 40 yaşında olduğunu. Habeşistan'a yapılan iki hicrete de iştirak ettiğini..

*Şemmas bin Osman bin Şerid hazretlerinin ilk Müslümanlardan olup, asıl isminin Osman olduğu halde, yüzünün güzelliği ve parlaklığından dolayı kendisine Şemmas dendiğini..

*Hz. Şemmas'ın Uhud günü Peygamberimizin etrafında tam bir kalkan vazifesi gördüğünü. Nebiyy-i Zişân Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) onun hakkında; "Şemmas'ı kendime siper ve kalkan gibi bulmuşumdur" buyurduğunu ve bu fedakar sahabenin o gün Efendimizi koruma uğrunda canını seve seve feda edip şehid düştüğünü..

*Tabiin İmamlarından Mesruk'un; Peygamber (aleyhissalatu vesselam)'ın ilmi şu zatlara varır dayanır; Ömer bin Hattab, Ali bin Ebi Talib, Abdullah bin Mesud, Übeyy bin K'ab, Muaz bin Cebel, Zeyd bin Sabit, Ebu Derda, Ebu Musa el Eş'ari" dediğini.. 

*Mekke'li müşriklerin Müslümanlara yaptıkları işkencelerin vardığı boyutun sebebiyle onların ellerindeki mazlumlardan herkese istediklerini kerhen de olsa söyletmeyi başardıklarını ama sadece Bilal-i Habeşi(r.a) hazretlerine bir türlü başaramadıklarını.. 

*Ebu Leheb'in bir gün mutadı olmak üzere Peygamber Efendimizin hanesinin önüne pislik dökecekken, bu durumu gören Hz. Hamza(r.a)'nın o pisliği Ebu Leheb'in elinden alıp, onun başına döktüğünü.. Ebu Leheb'in bir yandan başındaki pislikleri temizlerken bir yandan da kardeşine "ahmak" diye söylendiğini..

* Hz. Hamza'nın(r.a) Hz. Peygamberden(aleyhissalatu vesselam)  bir rivayete göre iki, diğer bir rivayete göre dört yaş büyük olduğunu..

*Ammar bin Yasir(r.a)'nın kardeşi Abdullah bin Yasir'in(r.a) de anne ve babası gibi ilk müslüman şehidlerinden olup, Kureyş müşrikleri tarafından okla vurulup şehid edildiğini..

* Halk arasında genel olarak Hz. Ömer(r.a)'nın "Kırkıncı Müslüman" olarak bilinmesine karşın, merhum Asım Köksal hocamızın da dediği gibi; " o sayılar Hz. Ömer'in Müslüman olduğu sıradaki bütün Müslümanların sayısını değil, İbn-i Esir'in de işaret ettiği gibi, Habeşistan'a hicret edemeyip Mekke'de kalan ve Peygamberimizin yanında bulunan Müslümanların sayısını yaklaşık olarak göstermiş olabileceğini.. 

*Asım Köksal hoca merhumun, İslam Mecmuası'nın Ocak 1985 tarihli nüshasında, araştırmalarının sonucunda Hz. Ömer(r.a)'i 129. Müslüman olan zat olarak tespit ettiğini belirttiğini.. 

*Abdullah bin Mesud(r.a)'un; "Ömer'in Müslüman oluşu bir fetih idi. Hicreti bir yardım idi. Halifeliği bir rahmet idi" dediğini..

*İbn-i Sa'd'ın Tabakat'ın'da naklettiğine göre, Hz. Ömer'in(r.a) rüyasında kırmızı bir horozun kendisini iki kere gagaladığını görüp, "beni Acemlerden bir adam öldürecek" dediğini.

Kaynaklar

1- M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt; 3, Şamil Neşriyat, İst. 1989

2- M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Cilt; 4, Şamil Neşriyat, İst. 1987

3-İslam Mecmuası, Sayı: 17 (Ocak, 1985) 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa güzel bir amel işlesin ve Rabbine kullukta hiç bir ortak koşmasın.

Kehf, 110

GÜNÜN HADİSİ

"Her şeyin bir alameti vardır. İmanın alameti de namazdır."

Münavi

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI