Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-24

* Allah Rasulünün(aleyhissalatu vesselam) harbe çıkmadığı vakitler silahını Hz. Ali(r.a) veya Üsame bin Zeyd(r.a)’e emanet bıraktığını..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2013-08-31 19:31:46

* Allah Rasulünün(aleyhissalatu vesselam) harbe çıkmadığı vakitler silahını Hz. Ali(r.a) veya Üsame bin Zeyd(r.a)'e emanet bıraktığını..

*Hz. Ömer(r.a)'in; "Rasulullah(aleyhissalatu vesselam) ile Ramazan'da iki defa gazve yaptık, ikisinde de oruç tutmadık; Bedir savaşı ile Mekke fethi" dediğini.

*Muaz bin Cebel(r.a)'ın amcasının kızı Esma binti Yezid bin Seken(r.a)'in Yermük savaşında Bizanslılardan dokuz askeri çadır direği ile öldüren bir İslam kahramanı olduğunu..

*Saad bin Ebi Vakkas'ın(r.a) kardeşi Umeyr'in 16 yaşında Bedir harbinde şehid olduğunu..

*Hz. Ebubekir'in(r.a) hilafete seçileceği sırada "bende bu işin çözümü, bu derdin devası vardır" deyip, bir emir Ensar'dan, bir emir Muhacirlerden seçilmesini öneren sahabenin Hubab bin Münzir(r.a) olduğunu.

*Hz. Ebubekir'e ilk biat eden zatın Ensar'dan Beşir bin Saad(r.a) olduğunu.

*Hz. Ömer(r.a)'ın; "bu hilafet öyle bir iştir ki, o ancak katı olmadan güçlü, zafiyet olmaksızın yumuşak, israfçı olmadan cömert ve cimri olmadan tutumlu olabilen kişiye layıktır" deyip, ideal devlet adamının portresini çizdiğini. İbn-i Abbas(r.a)'ın "bu vasıfların tamamı Hz. Ömer'de bulunuyordu" dediğini.

*Peygamberimizin sır katibi Hz. Huzeyfe bin Yeman hazretlerinin İslam devletinin ilk Azerbaycan valisi olduğunu..

*Zeynep binti Cahş( r.a) validemizin asıl isminin Berre olup, Rasulullah(sallalahu aleyhi ve sellem)'in onunla evlendikten sonra onun ismini Zeynep diye değiştirdiğini.

*Mişkatü'l Mesabih'te geçen bir rivayete göre, Hz. Ebubekir'in(r.a) vefat sebebinin Hicret sırasında sığındıkları mağarada kendisini sokan yılanın zehirinin nüksetmesi olduğunu..

*Uhud savaşına hareket eden ashab ordusunun gece molası sırasında Muhammed bin Mesleme komutasında 50 kişilik nöbetçi seçildiğini. Efendimizin(aleyhissalatu vesselam)'i koruma görevini de Zekvan bin Abdi Kays(r.a)'ın üstlendiğini..

*Uhud savaşında Peygamberimizin mübarek dişini kıran Utbe bin Vakkas'ın hemen akabinde Hatip bin Beltea tarafından katledildiğini..

*Abdurrahman bin Avf'ın(r.a) Uhud günü büyük kahramanlıklar gösterdiğini.. Ön dişleri kırılıp, 20 küsur yara alana kadar direndiğini.. Ayağından aldığı yaralar yüzünden topal kaldığını..

*Uhud savaşında Peygamber(aleyhissalatu vesselam)ın şehid edilmediğini ilk fark edip; "Ey Müslümanlar! İşte Rasulullah!" diye en yüksek sesiyle bağırıp, Müslümanları kendilerine getiren ve Hz. Peygamberin etrafını bir anda otuz Müslümanın sarmasına vesile olan zatın Ka'b bin Malik(r.a) olduğunu..

Kaynaklar

1-M. Yusuf Kandehlevi, Hayâtü's Sahâbe, terc: Hayri Demirci, Cilt: 2, Gülistan Neşriyat, İst. 2009e

2-S. Mübarek el-Furi, Er Rahiku'l Mahtum, terc: H. İbrahim Kutlay, Risale Yayınları, İst. 1999

https://twitter.com/CevaplarOrg

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Maide-7

"Allah'ın, üzerinizdeki nimetini ve "İşittik, itaat ettik" dediğinizde sizden aldığı ve kendisiyle sizi bağladığı ahdini hatırlayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah göğüslerin özünü çok iyi bilir."

GÜNÜN HADİSİ

İşçi işverenin malından mesuldür.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI