Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-23

Hz.Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) torunlarının listesinin şöyle olduğunu;


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2013-08-17 08:35:33

*Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) torunlarının listesinin şöyle olduğunu;

1-Zeynep adlı kızıyla, Hz. Hatice'nin yeğeni Ebu'l-Âs b. Rebi'nin izdivacından;

a-Ali

b-Emame(kız)

2-Hz.Osman ile Hz. Rukıyye'nin evliliğinden; Abdullah

3-Hz. Fatıma-Hz. Ali'den;

a-Hasan

b-Hüseyin

c-Zeynep

d-Ümmü Külsûm

*İmam Zehebi'nin meşhur eseri Tezkiretu'l Huffaz'da, Hz. Aişe(r.a) hakkında şunları yazdığını; "Hz. Aişe(r.a) fakih sahabelerin en büyüğü idi. Ashabtan fakih olanlar bile ona müracaat ederlerdi."

"Kubaysa bint-i Zueyb de; "Hz. Aişe, halkın en bilginiydi. Ashab'ın büyükleri de ona danışırlardı" diyor.

"Ebu Musa da; Bize, Muhammed'in(aleyhissalatu vesselam) ashabına müşkül gelen bir hadis oldu mu, onu hemen Hz. Aişe'den sorardık ve Hz. Aişe'nin o konuda mutlaka bilgi sahibi olduğunu görürdük "diyor.

"Hassan'da bu hususta şöyle der; "Kur'an-ı Kerim'i, bir farizayı, helâl ve haramı, şiir ve Araplara ait bir sözü Hz. Aişe'den daha iyi bilene rastlamadım."

*Uhud savaşının gizli kahramanlarından birisini de Evs kabilesinden Sehl bin Huneyf(r.a) olduğunu. O gün karmaşa esnasında herkes oraya buraya kaçışırken onun yerinden kıpırdamadan Allah Resulünü(sallalahu aleyhi ve sellem) koruduğunu ve bir yandan ok atarken bir yandan arkadaşlarına; "Ey insanlar ok atın, ok atmak kolaydır" diye bağırdığını..

*Hz. Ali'nin(r.a) Hayber'de karşısına çıkıp öldürdüğü Yahudilerin silahşoru Merhab'ın olaydan kısa bir süre önce gördüğü rüyasında kendisini bir Arslan'ın parçaladığını gördüğünü ve akabinde de Allah'ın Arslanı Hz. Ali(r.a) tarafından öldürüldüğünü.

Kaynaklar

1- Ebul Hasan Ali en Nedvi-Rahmet Peygamberi, terc: Prof. Dr. Abdülkadir Özaydın, İz Yayıncılık, İst.2005 

2- M. Yusuf Kandehlevi, Hayâtü's Sahâbe, terc: Hayri Demirci, Cilt: 2, Gülistan Neşriyat, İst. 2009

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Allah'ın ayetlerine küfredenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenler; işte onlara acıklı bir azabı müjdele.

AL-İ İMRAN, 21.AYET

GÜNÜN HADİSİ

Sizden biriniz, kendisi için sevdiği şeyi (mü'min) kardeşi için de sevinceye kadar kamil mümin olmaz.

250 Hadis, s.148

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI