Cevaplar.Org 1xbet para cekmeimplant dis fiyatlari

BERAAT UFKUNDA YOL ALIRKEN...


Akif Akay

akifakay@hotmail.com

2002-10-20 13:23:10

İnsan; mazi, hâl ve istikbal gibi zamanın izâfî buudlarıyla kuşatılmış bir varlıktır. Arkada bırakıp geçtiği günlere bakıp pişmanlık hisleriyle dolmayan, hâli yaşarken gelecek adına gül pembe hayaller kurmayan insan yok gibidir. Gönül tarlasını aşk yağmuruyla sulamayıp, onu bir çöl haline getiren âciz ruhlar için mazi, bir keşkeler diyarı; hâl, sadece bedeni hazların bir tatmingâhı; gelecek de yine sadece bedenî ve şehevânî arzular adına dâsitânî hülyalarla süslü sunî bir Cennet hükmündedir.

Hâlbuki aşkın engin semalarında pervaz eden yüce ruhlar için mazi, hâl için; hâl de istikbal için dünya-ukba muvazenesini temin edecek bir muhasebe ve murakabe vesilesidir. Yüce Rabbimiz, bir şifa ve rahmet olan Kur'ân ve âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz (s.a.s) gibi büyük lütuflarının yanında bizlere, bir de rahmet ve mağfiretle coştuğu hususî gün ve geceler ihsan etmiştir. İşte o mübarek zaman dilimlerinden birisi de Şaban ayının ondördünü onbeşine bağlayan Beraat gecesi dir.

Beraat gecesi... Allah'ın Mümin kullarına af fermanını yazdığı Rahmet gecesi . Cenab-ı Hakkın o senede yapmayı murad buyurduğu her işin en ince detaylarıyla belirlenip hükme bağlandığı Hüküm gecesi.

İbn Abbas'ın rivayetiyle, Duhan sure-i celilesinde; "Hâ Mîm. Apaçık Kitaba yemin olsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz, uyarıcıyız. Her hikmetli emir, o gecede ayırd edilir; katımızdan (verilen her) emir. Çünkü biz, elçi göndericiyiz. Senin Rabbinin acıması gereği olarak (gönderdiğimiz elçilere o gece emirlerimizi bir bir açıklar, vahiylerimizi bildiririz). Doğrusu O, işitendir, bilendir ayetleriyle anlatılan Mübarek bir gece.

Beraat gecesi, Kur'ân'ın levh-i mahfuzdan dünya semasına indirildiği bir gecedir. O, Her gecenin son üçte birinde dünya semasına (keyfiyeti meçhul) inerek: "Kim bana dua eder, duasını kabul edeyim, kim benden dilek diler, dilediğini vereyim, kim bana istiğfar eder, onu bağışlayayım? buyuran Rabb-i Zülcelâlin, Kelboğullarının koyunlarındaki tüylerin sayısından daha çok insanı affettiği bir mağfiret gecesidir. Bu gece, rahmet ve mağfiretin sağnak sağnak indiği, Rasulullah'a şefaat hakkının tamamının verildiği, yapılan her ibadete karşılık kat kat sevabın lûtfedildiği bir şefaat gecesi dir.

Yine bu gece, Ebussuud'un ifadesiyle; gelecek seneye kadar kulların rızık, ecel ve diğer durumlarının yazılıp ayrıntılı bir şekilde belirlendiği.. rızıklar nüshasının Mikail'e; savaşlar, zelzeleler, yıldırımlar nüshasının Cebrail'e; ameller nüshasının dünya semasının sahibi İsrafil'e; musibetler nüshasının da ölüm meleği Azrail'e verildiği bir taksim gecesi dir.

Üstad Bediüzzaman'ın ifadeleriyle; kainatın hürmet ettiği, bütün bir senenin çekirdeği ve beşerin mukadderâtının bir proğramıdır bu gece. Yine Üstad'ın ifadeleriyle bu gece; "her bir salih amelin ve Kur'an'dan okunacak her bir harfin sevabının yirmi bine çıktığı bir gecedir.

İnsanların, haricî ve dahilî tazyikâtın etkisiyle girdikleri buhran tünelinden kurtulmaları ve saplandıkları günah bataklığından çıkabilmeleri için bir ümit kaynağıdır Beraat gecesi. Bu gece, dünyanın dört bir tarafında inleyen müslümanların muhasebe gecesidir. Bu gece her fert kendisini otokritiğe tabi tutmalı, benden ne istendi, ben ne yapabildim, benden kimler, ne bekliyor ve ben neredeyim? sorusunu kendisine sormalı.. o sormasa bile amellerin teraziye konduğu günde Allah'ın kendisine soracağını da çok iyi bilmeledir.

Yine her fert, rahat ve rehavetin koynunda geçen dakikaların; eli, dili ve gözüyle yaptıklarının hesabını yapmalı; Hasan Basrî Hazretleri'nin "siz onları görseydiniz deli, onlar da sizi görselerdi bunlar Müslüman değil, derlerdi" sözünden hareketle onlarla arasındaki mesafeye bakarak nerede olduğunu araştırmalı; af ve mağfiret gecesi olan Beraat'ta beratını almaya bakmalıdır.

Din ve millet adına yapabileceği şeylerin fizibilitesini yapmalı ve mutlaka ulaşabileceği üç-beş ızdıraplı sineyle ızdırabını paylaşmalıdır. Bütün bunların yanında bu gecede, maddî-manevî problemlerimizin çözüm kaynağı olan Kur'ân okunmalı, onun ayetlerini anlamaya çalışmalı, namazla bir nefes aldıktan sonra tevbe, zikir ve salavâtla selamet sahiline koşulmalıdır.

Yer yer insanlığımızın gereği olarak sürçmüş ve günah işlemiş bile olsak, sahipsiz olmadığımız unutulmamalıdır. Zerreden kürreye bütün kâinatı elinde tutan, bize şah damarımızdan daha yakın olan Zât, hiç şüphesiz bizi de unutmayacaktır. Yeter ki, biz O'nu unutup haddi aşanlardan olmayalım. Vazifemizin şuurunda olarak Sultanlar Sultanına kul olalım. Hüsn-ü zannımız odur ki, "Kullarım, sana benden sorar(lar)sa (onlara söyle): Ben (onlara) yakınım. Dua eden, bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm. O halde onlar da bana karşılık versin (benim çağrıma uysun)lar, bana inansınlar ki, doğru yolu bulmuş olalar. (Bakara, 2/186) buyuran Rabb-i Kerîmimiz bize de "lebbeyk kulum" diyecek ve inşaallah bu gece, fert, aile ve millet olarak hepimizin beraatı olacaktır.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RAMAZAN AYI, PEYGAMBERİMİZİN AÇIKLAMALARI VE YAPACAKLARIMIZ

RAMAZAN AYI, PEYGAMBERİMİZİN AÇIKLAMALARI VE YAPACAKLARIMIZ

Hz. Peygamber (sav) buyurmuşlar ki: إِذا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَ

GERÇEK MÜMİN VASIFLARINA SAHİP OLMAK

GERÇEK MÜMİN VASIFLARINA  SAHİP OLMAK

Gerçek bir müminin başlıca vasıfları şunlardır: 1. Azalarını fuzuli işlerden alıkoyma

İSRAİLOĞULLARINA VE BÜTÜN İNSANLIĞA ÇAĞRI

İSRAİLOĞULLARINA VE BÜTÜN İNSANLIĞA ÇAĞRI

Allah, İsrailoğullarına ve bütün insanlığa sesleniyor:

KURTULUŞUMUZUN DÖRT ESASI

KURTULUŞUMUZUN DÖRT ESASI

Bil ki, biz insanoğullarının kurtuluşu şu dört şeyi tam olarak yapmakla mümkün olur:

HUZURUN TEMEL KAYNAĞI ALLAH’A İMANDIR-2

HUZURUN TEMEL KAYNAĞI ALLAH’A İMANDIR-2

1-Kulluğun mühim bir sırrı, gönüllerin büyük bir süruru duadır Hakiki müminler bilir ki,

İMAM TAHÂVÎ’NİN EHL-İ SÜNNET AKİDESİ HAKKINDA BEYANI

İMAM TAHÂVÎ’NİN EHL-İ SÜNNET AKİDESİ HAKKINDA BEYANI

İmam Tahâvî, Risaletü’t-Tahâvî adlı muhtasar eserinde İmam-ı Azam Ebû Hanife, Ebû Yusuf

ÇOK TEHLİKELİ BİR SÖZ VE BİR MEDİNE HATIRASI

ÇOK TEHLİKELİ BİR SÖZ VE BİR MEDİNE HATIRASI

Kaplıcada sohbet ve muhabbet edenlerden birinin bir sözüne şahid oldum. Adam diyordu ki: “Med

BABA VE ANALARIN ÜZERİNE DÜŞEN VAZİFELER

BABA VE ANALARIN ÜZERİNE DÜŞEN VAZİFELER

Şafii alimlerinden Ebu Bekr ed-Dimyâtî, Fethu'l-muîn'in şerhi "İânetü't-tâlibîn" adlı ese

HUZURUN TEMEL KAYNAĞI ALLAH’A İMANDIR-I

HUZURUN TEMEL KAYNAĞI ALLAH’A İMANDIR-I

Bu asrın yaygın bir hastalığı olan stresin, depresyonun en büyük bir ilacı Tevhid inancıdı

KALBİN ISLAH ŞARTLARI

KALBİN ISLAH ŞARTLARI

1. DELİL İLE ALLAH’I TANIMAK Kendi nefsine ve bütün alemdeki nizama bakıp; hiçbir b

EVLENMEDE MUHABBET, ŞEHVET VE ZİNET

EVLENMEDE MUHABBET, ŞEHVET VE ZİNET

“Sevdiğini az sev, olur ki bir gün düşmanın olur, kızdığına az kız, olur ki bir gün dos

Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa güzel bir amel işlesin ve Rabbine kullukta hiç bir ortak koşmasın.

Kehf, 110

GÜNÜN HADİSİ

Sizden biriniz, kendisi için sevdiği şeyi (mü'min) kardeşi için de sevinceye kadar kamil mümin olmaz.

250 Hadis, s.148

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI