Cevaplar.Org

İMAN VE İSLAM’IN GÜZEL YANSIMALARI

Son peygamber Hz. Muhammed’in(aleyhissalatu vesselam) getirdiği dinin akidesinin iman, amelî temel esaslarının ise İslam adıyla anılmasının; diğer bir ifadeyle, bu son dinin biri İman, diğeri İslam olmak üzere iki altın sütun üzerinde yü


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2010-11-21 05:38:43

Son peygamber Hz. Muhammed’in(aleyhissalatu vesselam) getirdiği dinin akidesinin iman, amelî temel esaslarının ise İslam adıyla anılmasının; diğer bir ifadeyle, bu son dinin biri İman, diğeri İslam olmak üzere iki altın sütun üzerinde yükselmesinin pek çok hikmeti vardır. Bu yazımızda bu hikmetlerden birkaç tanesini hatırlamaya, İman ve İslam kavramının bizden neler istediğini açıklamaya çalışacağız.

İmanın mümine kazandırdığı emniyet duygusu:

İman; sözlük anlamı itibariyle güven ve emniyeti telkin eder. İman sahibi olan şuurlu bir mümin iliklerine kadar kendini emniyet ve güvende hisseder.. Kâinatın eşsiz hükümdarı, sonsuz ilim ve kudret, nihayetsiz hikmet ve merhamet sahibi olan Allah’a iman etmekle her şeyin üstesinden gelen bir hâminin himayesine girer ve çok güçlü bir istinat noktasına sırtını dayar. Her hadisede Yüce Yaratıcının sonsuz hikmet ve merhametinin yüzünü, gözünü görür ve izini izler, en zor şartlarda bile ümidini kaybetmez ve mutlu yaşamayı başarır. Çünkü kâinatı idare eden Allah’ın hikmetine, merhametine güveni tamdır.

Keza, mümin olan kimse, -hiçbir iyiliğin karşılıksız kalmayacağına, hiçbir kötülüğün göz ardı edilmeyeceğine inandığı ölüm ötesi hayata ve adalet mahkemesine iman ettiği için, yaptığı iyiliklerinin boşa gitmeyeceğine, gördüğü haksızlıkların da karşılıksız kalmayacağına inanır ve haşir akidesi gibi bir istimdat noktasını bulur ve güçlü bir enerji ve kuvvetli bir umut noktası elde eder.

İmanın karşıdaki insanlara verdiği güven duygusu:

İman eden kimsenin unvanı mümindir. Mümin ise, -sözleriyle, fiilleriyle, tutum ve davranışlarıyla-başkasına güven ve emniyet telkin eden kimse demektir. Müminin bu anlamını göz önünde bulunduran Hz. Peygamber, bunun amelî olarak yerine getirilmesinin gereğini şöyle ifade etmiştir: “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki bir kul, komşusu zulüm ve haksızlığından emin olmadığı sürece gerçek mümin olamaz”(Zevaid,1/53).

Hz. Aişe’nin aktardığına göre peygamberimiz bu konuda yine şunları söylemiştir: “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna eza-cefa etmesin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, güzel söylesin veya sussun. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikramda bulunsun”(a.g.e, 8/167).

Yine imanın dışa yansıyan yönünü ders vermek üzere Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

خَيْرُكُمْ مَنْ يُرجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَشَرُّكُمْ مَنْ َ يُرْجَى خَيْرُهُ وََ يُؤْمَنُ شَرُّهُ[. أخرجه الترمذي.

Sizin en hayırlınız kendisinden iyilik ümit edilen ve kötülüğünden emin olunan kimsedir. En kötünüz ise, kendisinden ümit beklenmeyen ve kötülüğünden emin olunmayan kimsedir”(a.g.e,8/183).

Sizden biriniz kendisi için sevip istediğini kardeşi için de sevip istemedikçe gerçek mümin olamaz” mealindeki hadiste mümin olan kimsenin sosyal sorumluluğu hatırlatılmaktadır.

Öyle zannediyoruz ki, Allah’ın bir isminin Mümin, Allah’a iman eden kimsenin de unvanının mümin olması, imanın hem bir nur hem bir kuvvet olması yanında, hem de bir emniyet, bir güven kaynağı olduğunu da göstermektedir. Ayrıca, ilahî vahyi getiren Hz. Cebrail’in “Cibril-i emîn” unvanına sahip olması, bu vahyi insanlara ders veren Hz. Peygamberin de “Muhammedu’l-emîn” olarak şöhret bulması ve vahyin geldiği mekân olan Mekke’nin de “el-Beledu’l-emîn” unvanına sahip olması, Kur’an’a ve Hz. Muhammed’e iman etmenin –insanlık camiası için-ne kadar güven ve emniyet verici bir unsur olduğunu göstermektedir.

Burada ünlü tefsir âlimi Zemahşerî’nin –iman ve emniyeti ders veren- bir beytinin tercümesini sunmakta fayda mülahaza ediyoruz:

“Ey insanoğlu! Hz. Amine’nin oğlu Hz. Muhammed-i Emîne, îman et ki, o korku dolu kıyamet günü korkulardan emin olasın”

İslam’ın Müslüman’a kazandırdığı barış duygusu:

İslam “Silm” kökünden gelmekte ve barışı ifade etmektedir.

Gerçek Müslüman kendi iç âleminde barışı temin etmiş, ikilemlerden kurtulmuş kimsedir. Çünkü, Müslüman her şeyin Allah’ın elinde olduğuna iman ettiği için, Ona tevekkül etmekte ve Ona teslim olmaktadır. Her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında, her şeye nüfuzu geçen bir makamda olan Allah’a iman etmek, Ona teslim olmayı gerektirir. İslam’daki iman anlayışı tevhidi, tevhit teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül iç barışı temin eder ve her iki cihanda da huzur ve mutluluk kazandırır.

İslam’ın sosyal hayata yansıması:

İslam unvanını alan hakikî bir Müslüman kendi iç âleminde barışı temin ettiği gibi, sosyal hayatta da barışı temin etmeye namzettir.

Efendimizin tanımına göre

المسلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ،

Müslüman, başkasının, elinden ve dilinden selamette kaldığı/rahatsız olmadığı kimsedir” ”(a.g.e, 1/56). Buna göre “Müslüman’ım!”diyen kimsenin her şeyden önce bu unvanın gereğini yerine getirmesi, ne eliyle, ne de diliyle kimseye zarar vermemesi gerekir. Gönlünden sevgi damlamalı, dilinden bal akmalıdır. Elleri yalnız yardıma kalkmalıdır. İmanıyla dünyaya ışık saçmalı, nur dağıtmalı; İslam unvanıyla da insanlık camiasına barış ve huzur ortamını sağlamalıdır.

Bediüzzaman hazretlerinin dediği gibi, “Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yok” diyebilmelidir. Şu hadis-i şerifin uyarısını kulağına küpe yapmalıdır:

 

 “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, bir kul-kalbi ve lisanı gerçek manada teslim olup Müslüman’ca bir tutum sergilemediği/başkasını selamete teslim etmediği sürece- gerçek Müslüman olamaz”(Zevaid,1/53).

Sağ ellerinde –insanlığa güven ve emniyeti temin eden- iman meşalesini, sol ellerinde –insanlığı sahil-i selamete çıkaran, onları silme(barışa) teslim eden- İslam sancağını tutan gerçek müminler ve hakîkî Müslümanlar bu günkü dünya barışının ve yarınki ahiret saadetinin yegâne garantisidir.

İslam dini, insanlık camiasının muhtaç olduğu hakikî cihan medeniyetinin bütün unsurlarını, dünya barışı için gereken bütün kriterleri, müsamaha ve toleransları ihtiva etmektedir. Bu sebeple denilebilir ki, eğer İslam dini ve dolayısıyla da Müslümanlar yeryüzünden kalkacak olursa, dünyada barışı sağlamaya ve devam ettirmeye imkân yoktur..

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

CEVAHİR-ÜL LÜ’LÜİYE’DEN PARILTILAR-5

CEVAHİR-ÜL LÜ’LÜİYE’DEN PARILTILAR-5

Saad Bin Vakkas(r.a)’dan rivayete göre o, Rasulullah’a dedi; “Ya Rasulullah! Allah’ın beni

ANNE KARNINDA AĞIZ, DÜNYADA NAMAZ

ANNE KARNINDA AĞIZ, DÜNYADA NAMAZ

Anne karnındaki bir çocuğun ağzı vardır, gözü vardır, kulağı vardır, eli vardır, ayağ

İNSAN NASIL BİR VARLIKTIR?-2

İNSAN NASIL BİR VARLIKTIR?-2

5.İnsanların Yaratılışlarında İbretler Vardır: "Sizin yaratılışınızda ve (Allah'ın) y

BENİM AKLIM DA ALLAH’IN VE AHİRETİN YOKLUĞUNU ALMIYOR

BENİM AKLIM DA ALLAH’IN VE AHİRETİN YOKLUĞUNU ALMIYOR

Şaşıyorum şu inkârcıların aklına. Allah onlara, kendisini bulsunlar, iki dünyanın saadetin

İLİM ÇEŞNİSİ-4

İLİM ÇEŞNİSİ-4

Felak Ve Nas Surelerinin İniş Sebepleri Müfessirlerimiz dediler ki; Hz. Peygamber "aleyhisselatu

İNSAN NASIL BİR VARLIKTIR?-1

İNSAN NASIL BİR VARLIKTIR?-1

İnsan kelimesi; beşer, insan topluluğu, erkek ve kadın anlamında kullanılır. İnsan kelimesi

İNSANIN YARATILIŞI-3

İNSANIN YARATILIŞI-3

3.İnsanların Hamilelik Yoluyla Yaratılışının Aşamaları Nelerdir? Bu hususu da ayetlerin ı

İNSANIN YARATILIŞI-2

İNSANIN YARATILIŞI-2

Peki, sapıtmış insanların durumu nedir? Kur’an, sapıtmış insanların hayvanlardan daha a

İNSANIN YARATILIŞI-1

İNSANIN YARATILIŞI-1

Allah, bütün canlı varlıkları ayrı ayrı ve örneksiz olarak yaratmıştır. Türler arası ge

İNSAN VE DÜŞMANLARI-3

İNSAN VE DÜŞMANLARI-3

11.Allah, İslamiyet İle Düşmanlıkları Sona Erdirir: Birbirlerine düşman olan Evs ve Hazreç

İLİM ÇEŞNİSİ-3

İLİM ÇEŞNİSİ-3

*Kıyamet günü bir kul getirilir ve ona amel defteri sağ tarafından sunulur. Amel defterinde, h

Hak (ancak) Rabbindendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olma.

Bakara, 147

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Dâvud

TARİHTE BU HAFTA

*M. Sami Ramazanoğlu Hoca'nın Vefatı-1984(12 Şubat) *Ord.Prof.Dr.A.Süheyl Ünver Vefat Etti-1986(14 Şubat) *Ruslar Erzurum'u İşgal Etti-1915(16 Şubat) *Büyük Mücahid Şeyh Şamil Hazretleri Vefat Etti-1871(17 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI