Cevaplar.Org

SAHABE İZİNDE-4

Cüheyne kabilesi İslam’a girdikten sonra Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) onların başına Abdullah b. Cahş el Esadi’yi kumandan olarak atadığını, böylece Abdullah’ın İslam’da tayin edilen ilk kumandan olduğunu…


2010-02-28 07:24:56

· Cüheyne kabilesi İslam’a girdikten sonra Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) onların başına Abdullah b. Cahş el Esadi’yi kumandan olarak atadığını, böylece Abdullah’ın İslam’da tayin edilen ilk kumandan olduğunu…

· Uhud Savaşı’nda kadınların da fiilen savaştığını, Ümmü Umara ve Hz. Safiye’nin de bunlardan olduğunu…

· Hz. Ömer’in vefatına yakın, kendinden sonra halifelik için Osman, Ali, Talha, Zübeyr, Abdurrahman b. Avf ve Sa’d b. Ebi Vakkas’ın isimlerini verdiğini…

· İbn Ömer’in malından neyi daha fazla sevmeye başlarsa, onu hemen Allah rızası için infak ettiğini, bu yüzden de kölelerinin ona kendilerini sevdirmeye çalıştığını…

· Hz. Ömer’in zahiren Halid b. Velid’e benzetildiğini…

· Abdullah b. Ömer’in sofrasında fakir fukara bulunmadığında yemeğe oturmadığını, yemek vakti çevresindeki yetimleri çağırıp yemeği onlarla birlikte yediğini…

· Hz. Ömer’in halifeliği zamanında her doğan çocuğa maaş bağlattığını…

· Tuhfe b. Kays mescitte yüzükoyun yatarken, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in onu ayağıyla dürterek “Böyle yüzükoyun yatmak Allah’ın gazabını celbeder.” buyurduğunu…

· Talha b. Ubeydullah’ın kazandığı tüm malını bekletmeden infak ettiğini, bu yüzden de ona “Civanmert Talha” dediklerini…

· Abdullah b. Erkam’ı Hz. Osman beytülmalde görevlendirdiğinde ona ücret olarak üç yüz bin dirhem verdiğini, ancak Abdullah’ın ücreti kabul etmeyip ücretsiz çalıştığını…

· Hz. Ömer’in halifeliği sırasında on iki yerinden yamalı bir hırka ile hutbe verdiğini…

· Hz. Osman’ın halkına en nefis yemekleri yedirirken, kendisinin evinde sirke ile zeytinyağı yediğini…

· Ebu Ubeyde b. Cerrah’ın uyumak için atının eğerin kullandığını, evinde de kılıcı, kalkanı ve bineğinden başka bir şeyi bulunmadığını…

· Selman-ı Farisi’nin beş bin dirhem maaş karşılığında otuz bin Müslüman askere komutanlık ettiğini, maaşını aldığında da yoksulara infak ederek, kendi elinin emeği ile geçindiğini…

· İbn Ömer’in azatlısı Ubeydullah b.Adiy Irak’tan geldiğinde İbn Ömer’e “Cevariş” denilen hazmı kolaylaştırıcı bir ilaç hediye getirdiğinde İbn Ömer’in “Ben kırk senedir doyasıya yemek yemiyorum ki, ne yapayım o ilacı” dediğini... BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kaynak

1-Hayatu’s Sahabe – M.Yusuf KANDEHLEVİ – Işık Yayınları –İst-2006

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Herhangi birinize ölüm gelip de: Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam! demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın

Münafikün, 10

GÜNÜN HADİSİ

Kurban hakkında

"Kim gönül hoşluğu ile,sevabını Allah'tan umarak kurbanını keserse,o kurban onu ateşten koruyan bir perde olur"Tergib ve Terhib:2/155

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI