Cevaplar.Org

MAHMUD PAŞA

Edirne Sarayı’nda bir süre tahsil ve terbiye gördükten sonra 2. Mehmed’in tahta çıkışının ardından ocak ağalığı rütbesine nâil oldu ve İstanbul kuşatması sırasında pâdişâhın yanında bulundu.


Orhan Dindar

odindar14@gmail.com

2023-07-15 02:11:59

Edirne Sarayı'nda bir süre tahsil ve terbiye gördükten sonra 2. Mehmed'in tahta çıkışının ardından ocak ağalığı rütbesine nâil oldu ve İstanbul kuşatması sırasında pâdişâhın yanında bulundu.

Zağanos Mehmed Paşa'nın azledilmesinden sonra vezirlik makamına getirilmiş daha sonra da vezîr-i âzam olmuştur. Fâtih Sultan Mehmed'in bizzat çıktığı Mora, Amasra, Sinop ve Trabzon'a yönelik seferlerde, Eflak ve Bosna seferlerinde hep onun yanında bulunmuştur.

Bosna seferinde kendisine danışılmadan Bosna kralı ile anlaşma yaptığı için Fâtih, Mahmud Paşa'ya kızmıştı. Padişah, Mahmud Paşa'ya karşı olan kızgınlığını bir süre için dizginleyerek ona Karaman'dan İstanbul'a yapılacak göçleri düzenleme görevi verdi. Fakat bu faaliyet sırasında bir kısım kimseleri yerinde bırakması, hakkındaki dedikoduların çoğalmasına yol açtı ve vezîr-i âzamlıktan azledildi.

Fâtih'in de bizzat katıldığı Eğriboz adasının fethinde donanma kaptanı olarak gösterdiği başarı üzerine tekrar vezîr-i âzamlığa getirildi. Uzun Hasan ile yapılan Otlukbeli Meydan Savaşı'nda zaferin kazanılmasında pay sahibi olduysa da, rakipleri tarafından gözden düşürüldü ve görevden alındı.

Fâtih, genç yaşta esrarengiz bir şekilde vefât eden oğlu Karaman Vâlisi Şehzâde Mustafa'nın ölümüyle ilgili olarak Mahmud Paşa'dan şüpheleniyordu. Rakiplerinin de tahrikiyle Mahmud Paşa'yı îdam ettirdi. Îdamı özelikle ilim ve sanat erbabı arasında büyük üzüntü ile karşılanmıştır.

Halk tarafından çok sevilen, velâyetine hükmedilen, velî sıfatıyla anılan Mahmud Paşa kaynaklara göre hiçbir Osmanlı vezirinde bulunmayan özelliklere sahipti. Yaptırmış olduğu külliyesindeki türbede medfundur. 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KALENDERHANE CAMİİ

KALENDERHANE CAMİİ

Kalenderhâne Câmii Fâtih zamanında Bizans kilisesinden çevrilen, Şehzâdebaşı civarında Ve

AYASOFYA CAMİİ

AYASOFYA CAMİİ

Bizans devrinde İstanbul’un en büyük kilisesi iken (Hagia Sophia) fetihten sonra şehrin baş c

FATİH CAMİİ VE KÜLLİYESİ

FATİH CAMİİ VE KÜLLİYESİ

İstanbul’un fethinden sonra yapılan ilk selâtin câmii ve külliyedir. Fetihten sonra çok hara

GEDİK AHMET PAŞA

GEDİK AHMET PAŞA

“Gedik” lakabının, kale açmak, kale tâmir veya inşa etmekteki maharetine dayandığı kayde

MAHMUD PAŞA KÜLLİYESİ

MAHMUD PAŞA KÜLLİYESİ

Sadrazam Mahmud Paşa’nın kendi adıyla anılan semtte inşa ettirdiği külliye, şehrin fetihte

EYÜP SULTAN KÜLLİYESİ

EYÜP SULTAN KÜLLİYESİ

Eyüp Sultan Câmii, fetihden kısa bir süre sonra 1459’da inşa edilmiştir. Rivâyete göre Ey

MAHMUD PAŞA

MAHMUD PAŞA

Edirne Sarayı’nda bir süre tahsil ve terbiye gördükten sonra 2. Mehmed’in tahta çıkışın

ZAĞANOS PAŞA

ZAĞANOS PAŞA

İkinci Murad döneminde saraya alınmıştı ve 2. Murad’ın kızı Fatma Sultan’la evlenmişti

ÇANDARLI HALİL PAŞA

ÇANDARLI HALİL PAŞA

Medreseden yetişti. 1426 tarihinde kazaskerlikten vezîriâzamlığa getirildi. 2. Murad’ın salt

FÂTİH SULTAN MEHMED

FÂTİH SULTAN MEHMED

İkinci Murad Han ve Candaroğulları ailesinden Hümâ Hâtun’un oğludur. Şehzâde Mehmed küç

TAKDİM

TAKDİM

Bu şehr-i Sitanbul ki bî misl ü bahâdır Bir sengine yekpâre acem mülkü fedâdır. Bir ge

De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

Cum'a, 8

GÜNÜN HADİSİ

İki ni'met (iki güzel hal) vardır ki, insanlardan çoğu bu ni'metleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat, boş vakit.

Abdullâh b. Abbâs (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI