Cevaplar.Org

ZAĞANOS PAŞA

İkinci Murad döneminde saraya alınmıştı ve 2. Murad’ın kızı Fatma Sultan’la evlenmiştir. Güçlü vezîriâzam Çandarlı Halil Paşa’ya karşı muhâlif olduğu bilinmektedir


Orhan Dindar

odindar14@gmail.com

2023-06-08 19:01:54

2. Murad döneminde saraya alınmıştı ve 2. Murad'ın kızı Fatma Sultan'la evlenmiştir. Güçlü vezîriâzam Çandarlı Halil Paşa'ya karşı muhâlif olduğu bilinmektedir.

Zağanos Paşa, 2. Mehmed'in 1444-1446 yılları arasındaki ilk saltanatında genç pâdişâhı daha atak bir siyâset izlemeye teşvik etti. Zağanos Paşa'nın da içinde bulunduğu grup, Varna Savaşı sırasında 2. Murad'ın tekrar ordunun başına çağrılması meselesine taraftar değildi. Ancak Halil Paşa ağırlığını koyarak 2. Murad'ın yeniden ordunun başına geçmesini temin etti. Varna Savaşı'nın ardından Halil Paşa'nın ısrarına rağmen 2. Murad'ın tahta geçmeyerek oğlunu yerinde bırakması Zağanos Paşa'nın önemli bir başarısıdır.

Fakat mücâdele, Halil Paşa'nın 2. Murad'ı yeniden başa geçmeye ikna ederek 2. Mehmed'in tahttan indirilmesiyle sonuçlanınca, Zağanos Paşa merkezden uzaklaştırılarak Balıkesir'e gönderildi.

2. Mehmed 1451'de ikinci defa tahta çıktığında Çandarlı Halil Paşa'yı vezîriâzamlık makamında tutmuş ancak kısa bir süre sonra Zağanos Paşa'yı da yeniden vezirlik makamına getirmiştir. İstanbul'un fethi hazırlıkları esnasında büyük gayret gösteren Zağanos Paşa, Rumeli Hisarının yapımı işinde mühim bir rol üstlendi.

Fethe muhalefet edenlere karşı dâima 2. Mehmed'in yanında yer aldı. Donanmanın karadan yürütülmesi işinde önemli vazife üstlendi. Fetihten sonra görevinden alınıp îdam edilen Çandarlı Halil Paşa'nın yerine vezîriâzamlık makamına getirildi. Kızını Fâtih'e vererek onun kayınpederi oldu.

Vezîriâzamlık makamında fazla uzun kalamadı. Aniden azledilip Balıkesir'e sürüldü. Fâtih'in bu tasarrufu, Halil Paşa'ya karşı yapılan hareketin doğurduğu memnuniyetsizliği gidermeye yönelik bir manevra kabul edilir. Zağanos Paşa ilk devşirme asıllı vezîriâzamdır. Türbesi Balıkesir'de yaptırdığı câminin hemen dışında bulunmaktadır.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

GEDİK AHMET PAŞA

GEDİK AHMET PAŞA

“Gedik” lakabının, kale açmak, kale tâmir veya inşa etmekteki maharetine dayandığı kayde

MAHMUD PAŞA KÜLLİYESİ

MAHMUD PAŞA KÜLLİYESİ

Sadrazam Mahmud Paşa’nın kendi adıyla anılan semtte inşa ettirdiği külliye, şehrin fetihte

EYÜP SULTAN KÜLLİYESİ

EYÜP SULTAN KÜLLİYESİ

Eyüp Sultan Câmii, fetihden kısa bir süre sonra 1459’da inşa edilmiştir. Rivâyete göre Ey

MAHMUD PAŞA

MAHMUD PAŞA

Edirne Sarayı’nda bir süre tahsil ve terbiye gördükten sonra 2. Mehmed’in tahta çıkışın

ZAĞANOS PAŞA

ZAĞANOS PAŞA

İkinci Murad döneminde saraya alınmıştı ve 2. Murad’ın kızı Fatma Sultan’la evlenmişti

ÇANDARLI HALİL PAŞA

ÇANDARLI HALİL PAŞA

Medreseden yetişti. 1426 tarihinde kazaskerlikten vezîriâzamlığa getirildi. 2. Murad’ın salt

FÂTİH SULTAN MEHMED

FÂTİH SULTAN MEHMED

İkinci Murad Han ve Candaroğulları ailesinden Hümâ Hâtun’un oğludur. Şehzâde Mehmed küç

TAKDİM

TAKDİM

Bu şehr-i Sitanbul ki bî misl ü bahâdır Bir sengine yekpâre acem mülkü fedâdır. Bir ge

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

3, Kadir

GÜNÜN HADİSİ

"Ümmetimin tamamı affedilmiştir, ancak günahlarını ilan edenler müstesna!"

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI