SA’DÜ’L ESVED ES SÜLLEMİ SÜMME EZ ZEKVANİ(R.A)

Hasan ve Katede, Enes’ten(r.a) rivayet ediyorlar. Bir adam(Sa’d ül Esved) Rasulullah’ın (aleyhissalatu vesselam) yanına geldi, selam verdikten sonra şöyle dedi; “Ya Rasulullah! Rengimin siyah oluşu ve yüzümün çirkin oluşu, Cennete girmeme mani midir?” Rasulullah buyurdu; “hayır, mani değildir. Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, sen Rabbin


Zahid Başçı

malasahit@gmail.com

2018-03-31 21:06:51

Bu sahabi hakkında kaynaklarımızda geçen bilgiler mahduttur. En meşhur rivayet şöyledir;

Hasan ve Katede, Enes'ten(r.a) rivayet ediyorlar. Bir adam(Sa'd ül Esved) Rasulullah'ın (aleyhissalatu vesselam) yanına geldi, selam verdikten sonra şöyle dedi; "Ya Rasulullah! Rengimin siyah oluşu ve yüzümün çirkin oluşu, Cennete girmeme mani midir?" Rasulullah buyurdu; "hayır, mani değildir. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, sen Rabbin azze ve celleden sakındıkça ve Rasulünün Allah'tan getirdiği şeylere iman ettikçe, renginin siyah oluşu ve yüzünün çirkin oluşu Cennete girmene mani değildir." Adam dedi ki; " Muhakkak ki ben, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in(s.a.v) Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna iman ettim. Öyle ise benim için ne vardır?"

Rasulullah(s.a.v) buyurdu ki; "senden başkası için ne varsa senin için de o vardır. Mükafat olarak da, ceza olarak da başkası için ne varsa, senin için de o vardır. Sen onların kardeşisin."

Adam dedi ki; "Ya Rasulullah! Sizin meclisinizde bulunan ve bulunmayanların çoğundan evlenmek için kız istedim. Siyah tenli olduğum ve yüzümün çirkin olmasından dolayı bana kız vermediler. Halbuki ben, kavmim Ben-i Süleym'in nezdinde itibar ve haseb sahibiyim."

Rasulullah(a.s.m) onu Ömer veya Amr bin Vehb'in yanına gönderdi. Amr bin Vehb, Sakif kabilesinden olup, yeni Müslüman olmuştu ve sıkıntısı vardı. Rasulullah(a.s.m) buyurdu ki; "sen onun kapısını çal ve ona selam ver. Sana izin verildikten sonra içeri girdiğinde de ki; "Allah'ın Rasulü beni sizin kızınızla evlendirdi."

Amr'ın henüz evlenmemiş, yetişkin, güzel ve akıllı bir kızı vardı. Adam denilenleri harfiyyen yaptı ama kızın ailesi onu kötü bir şekilde red ettiler. O içeriden çıktı. İstenilen kız ise çadırından çıkıp Sa'd'e şöyle dedi; "Eğer Rasulullah(s.a.v) beni seninle evlendirdiyse, şüphesiz ki Allah ve Rasulünün benim hakkımda razı oldukları şeye ben de razıyım."

Daha sonra kız, babasına dönerek dedi ki; "Senin hakkında seni utandıracak, rezil edecek, gizli hallerini ifşa edecek vahy gelmeden, kurtulmaya bak, kurtulmaya bak."

Kızın ihtiyar babası evden çıkıp Rasulullah'ın(s.a.v) yanına geldi. Rasulullah(s.a.v) ona şöyle dedi; "Benim elçimi gerisin geriye gönderen kimse sen misin?" Adam "Evet benim, Allah'tan bağışlanmamı dilerim. Ben onun yalan söylediğini zannettim. Ve ben kızımı onunla evlendirdim" dedi. Bunun üzerine Rasulullah(s.a.v) evlenen gence şöyle dedi; "Haydi git, zevcen ile gerdeğe gir."

Sa'd(r.a) zecvesine çeyizlik eşya almak için pazarda iken, o anda cihada çağıran bir münadinin sesini işitti. Münadi şöyle diyordu; "Ey Allah için atlarına binip cihada çıkan süvariler! Atlarınıza bininiz. Müjdeler olsun, sizin için Cennet vardır."

Bunun üzerine Sa'd(r.a) zevcesine çeyizlik almak için getirdiği para ile bir kılıç, bir mızrak ve bir at satın aldı. Başına sarık sarıp, atına binerek cihada çıkan muhacirlerin arasına katıldı. Rasulullah(s.a.v) onu o haliyle gördü, ama tanımadı.

Sa'd(r.a) atı savaştan bitkin düşünceye kadar savaştı. Atı bitkin düşünce, kollarını sıvayarak piyade olarak savaşmaya devam etti. Rasulullah(a.s.m) kollarının siyah renginden dolayı Sa'dı tanıdı ve ona "Sen Sa'd mısın" diye sordu. O da "Evet Sa'dım" cevabını verdi.

Bu büyük insan gücünün son kertesine kadar savaşmaya devam etti, ta ki şöyle bir ses duyuluncaya dek; "Sa'd yıkıldı." Allah Rasulü(s.a.v) Sa'd'ın şehid olduğu yere geldi ve Sa'dın başına kucağına koydu. Sonra onun silahını ve atını Sa'd'ın zevcesine gönderdi ve şöyle dedi; "Ailesine söyleyiniz; 'şüphesiz ki Allah(c.c.) onu, sizin kızınızdan daha hayırlı olanlarla evlendirdi. Bu da onun mirasıdır' deyiniz."

Sa'd'ın bu kıssası yine onun gibi şehid olan Hz. Cüleybib'in kısssına benzemektedir.(1)

El İsabe adı eserde hakkında yazılanlar ise daha mücmeldir; "Bir adamRasulullah'a (aleyhissalatu vesselam) gelerek dedi ki; "Benim siyah tenli ve çirkin görünüşlü olmam Cennete girmeme mani midir?" Efendimiz(s.av) " hayır, mani değildir" dedi. Adam dedi ki; "Kavmim Ben-i Süleym nezdinde değer ve saygınlığı olan birisiyim. Sonra Ben-i Süleym'in bir kolu olan Zekvan'dan ataları bilinen biriyim. Ancak derimin siyah oluşu dayılarıma benzediğimdendir."

Rivayet ediliyor ki; "Efendimiz (s.a.v) Sa'd'ül Esved'i Ömer veya Amr bin Vehb es Sekafi'nin kızıyla evlendirdi. Sa'd'ın kıssası Cüleybib'in kıssasına benzemektedir."(2)

Dipnotlar

1-İbnu'l-Esir, Üsdü'l- Ğabe fi Marifeti's-Sahabe, cilt: 2, s: 184-185, Darul Fikr, Beyrut baskısı, 1989(Hicri; 1409)

2- İbn-i Hacer el Askalani, El İsabe Fi Marifeti's Sahabe, s: 296(3385 nolu madde), Beytül Efkar-ı Devliyye, Beyrut, 2004

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

Uhud Savaşı’nın en tehlikeli anında Allah Resûlü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) önün

KARDEŞLİK VE HAYIR-HAHLIKTA HZ. SELMÂN VE HZ. EBÛ’D-DERDÂ ÖRNEĞİ

KARDEŞLİK VE HAYIR-HAHLIKTA HZ. SELMÂN VE HZ. EBÛ’D-DERDÂ ÖRNEĞİ

Allah Resûlü’nün (Sallallâhü aleyhi ve sellem) Hz. Selmân ile Hz. Ebû’d-Derdâ arasında

SÜHEYL B. AMR (R.A.)

SÜHEYL B. AMR (R.A.)

Saâdet Asrı’nda, niceleri gibi Süheyl b. Amr (r.a.) da yirmi sene kadar -Kur’an nuruna gözü

HZ. ALİ'NİN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ

HZ. ALİ'NİN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ

Hâfız İbn Hacer el-İsâbe'de şöyle diyor: "İlim sahiplerinden çoğunun bildirdiğine göre H

MENZİLE HADİSİNE SAHİH BAKIŞ

MENZİLE HADİSİNE SAHİH BAKIŞ

Allah Rasûlü'nün Hz. Ali’ye hitaben: "Senin bana göre konumun (menzile) Harun'un Musa'ya olan

HZ. ALİ'NİN FAZİLETLERİ

HZ. ALİ'NİN FAZİLETLERİ

1-Sa'd b. Ebi Vakkâs, Allah Rasûlü'nün Hz. Ali'ye şöyle dediğini naklediyor: "Senin bana gör

HZ. OSMAN'IN FAZİLETLERİ

HZ. OSMAN'IN FAZİLETLERİ

Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu; "Kim Rûme kuyusunu kazarsa onun içi

HZ. ÖMER'İN FAZİLETLERİ

HZ. ÖMER'İN FAZİLETLERİ

Ebû Hureyre, Allah Rasûlü'nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle dediğini nakletmektedir: "

HZ. EBÛBEKİR'İN İSLÂM'DAKİ YÜCE KONUMUNA DAİR BAZI ÖRNEKLER

HZ. EBÛBEKİR'İN İSLÂM'DAKİ YÜCE KONUMUNA DAİR BAZI ÖRNEKLER

İmâm Nevevî, Tehzîbu'l-Esmâ adlı eserinde Hz. Ebûbekir'in (radıyallâhu anh) hâl tercümesi

HAZRET-İ USAME VE İTAAT ORDUSU

HAZRET-İ USAME VE İTAAT ORDUSU

اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً "Şüphesiz Allah (Celle Celaluhu), size

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a) hazretlerinin asıl isminin Sa'd bin Malik olup, Abdurrahman bin Avf(r.a)'

"İyilik ve takva üzerine yardımlaşınız, kötülük ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayınız."

Mâide, 2

GÜNÜN HADİSİ

Her kim, inanarak ve karşılığını yalnız Allahtan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır."

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI