Cevaplar.Org

BEDİÜZZAMAN KASİDESİ-3. KISIM

İbrahim Edhem tacı terk etti, Hallac-ı Mansur canı terk etti, Bu yolda niceler malı terk etti, Bir âsa, bir aba geçti kervâne.


2022-10-22 08:30:50

İbrahim Edhem tacı terk etti,
Hallac-ı Mansur canı terk etti,
Bu yolda niceler malı terk etti,
Bir âsa, bir aba geçti kervâne.

Canı terketmeyen cânanı görmez,
Maşuku da gören ebedi ölmez,
O âleme giden bir daha dönmez,
Kimi nâre düşer, kimi cinâne.

Aceb ne olacak bizim halimiz?
Hakk'a lâyık var mı bir âmalimiz?
Bu fani dünyaya katı dalmışız,
Gece gün koşarız kâr u kesbine.

Ebedi vatana yok bir hazırlık,
Ömür sermayesi geçiyor yazık.
Bizi irşâd etse bir tabib hâzık,
Yüzümüz ak gitse Fahr-i Cihâne.

Mürşid-i kâmildir Bediüzzaman,
Gençlerin kalbini doldurdu îman,
Kibrit-i Ahmer'dir, hem lütf-i Yezdân,
Kurban olsam ayağının tozune.

Bu zatı görmeğe ben arzuladım,
Fatih'te dediler gittim, aradım,
Bir iş mâni oldu konuşamadım,
Beni sokmadılar onun yanine.

O zaman da arttı içimde merak,
Beni isyânım mı eyledi ırak?
Her halde bir kusur var bize mutlak,
Kabul eylemedi beni yanine.

 

Sohbetine niçin oturamadım?
Derdime bir derman ben bulamadım?
Daha o kapıya yanaşamadım,
Merakımdan gönlüm oldu virâne.

Aradan böylece geçdi bir müddet,
Dediler buradan eyledi avdet,
Ben görüşmeye etmiştim gayret,
Bakınız bu iş de kerâmetine.

Şişli'den öteye çıktı karşıme,
Mübarek elini sürdü başıme,
Çok pîrler görmüştüm ben bu yaşıme,
Hayran oldum heybetine, nurine.

Çok şükür bir defa görüşmüş oldum,
Gam keder kalmadı ferahla doldum,
O Nur'un feyziyle feyizyâb oldum,
Sandım ki yeniden geldim cihâne.

Bu büyük zatlarda başka hassa var,
Kalbi agâh olan onları anlar,
Her bir sözlerinden cevâhir damlar,
Ariflerin akıl ermez sırrıne.

Onların vücudu nura kalbolmuş,
Bir üns kokusu var onlara dolmuş.
Hangi pîrin yüzü sararmış solmuş,
Arif olduğuna o bir nișâne.

Bediüzzaman'ın yüzü nurânî,
Vücut orta boylu, dimdik gerdani,
Kendi tetik gibi bir harp arslanı,
Görenler demez ki bu var doksane.

 

Tercüme-i halini okurken insan,
Gözüm yaşlanıyor hakikat inan,
İdamına bile vermişler ferman,
Esir düşmüş iken Moskof harbine.

Nikola'ya bile doğru kalkmamış,
Baş kumandanını hiç tanımamış,
Hak'dan başkasına minnet etmemiş,
Küfre hürmet yoktur, İslâm dinine.

Bu sebepten ona idâm verdiler,
Çarlığı tahkir ettin dediler,
Özür dile diye buna dediler,
Aldırış etmedi idâm emrine.

Hükmün infazına gelince nöbet,
Namaz kılmak için istedi müddet,
Zahir olacak or'da kerâmet,
Hüdâ korku vermez velilerine.

İki rek'at or'da kıldı bir namaz,
Kalben mâbuduna eyledi niyâz,
Dergâhtan duâsı onun reddolmaz,
Baş kumandan hemen geldi yanine.

Seni affeyledim, sen de affeyle,
Dinine sahipsin anladım öyle,
Özürler diledi kumandan böyle,
Allah korku verdi onun kalbine.

Bütün ömrü böyle acaip geçmiş,
İklimler, ülkeler durmamış, gezmiş,
Devr-i sâbık ona çok eziyyet etmiş,
Onları yazarsam sığmaz divâne.

 

Bediüzzaman'a var muhabbetim,
Onu arzetmeğe yokdur kudretim.
Gece gündüz yazsam yetmez takâtim,
Ben meddah olamam onun şânine.


Benim haddim midir bunları anmak?
Bu büyük zatlara medhiye yazmak.
Biz bir kemter, ednâ dergâhden ırak,
Düşmüşüz girdâb-ı bahr-i isyâne.

 

Olur ki eser bir seher yeli,
Bu fakire biri uzatır eli,
Kâmiller her kime takarsa teli.
Alıp götürürler doğru cinâne.

İntisâb etmişim Abdülhâkim'den(*)
Onun sürüsünün kıtmıriyim ben.
Kervân ilerledi, geri kaldım ben,
Şaşırdım yolumu düştüm yabane.

Ya Rabbi Hafız'ı mağfiret eyle,
Gece gündüz sana yalvarır böyle.
Reddedersen halim ne olur öyle,
Habibin aşkına atma nirâne.

Hafız Edhem sever Halık dostuni,
Nice velilerin sermiş postuni.
Abdülhâkim'in de öpmüş destini,
Mensubum onun tarikatine.

Âcizane bunu eyledim tamam,
Bütün müminlere ederim selâm.
Rabbim mûinimiz olsun vesselâm,
Doyarız birbirinden darüs selâme.

 Kaynak

İbrahim Ethem Güler(1914-1994)

Üç Eser

Dizerkonca matbaası, İst. 1971

Dipnotlar 

(1) Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BATI DÜNYASININ İHANET SENARYOLARI VE PİLTDOWN ADAMI

BATI DÜNYASININ İHANET SENARYOLARI VE PİLTDOWN ADAMI

Batı dünyası ve materyalist felsefenin düzenbazları yalan üretmekte, hakikatleri evirip çevir

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-10

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-10

İlim, kesbî ve vehbî olmak üzere iki kısımdır. Birincisi çalışmak, devam ve müzakere ile

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

Şefaat Kur’ân ve sahih hadislerle sabittir. İnkârı insanı küfre kadar götürür. Şefaati

HADİSLER YOK SAYILARAK DİN ANLAŞILAMAZ!

HADİSLER YOK SAYILARAK DİN ANLAŞILAMAZ!

Kelime i şehadetin iki parçası birbirine şahitlik ederler, birbirini doğrularlar; İlahlık Nü

MEHMED KÜÇÜKAĞA (1924 – 1976)

MEHMED KÜÇÜKAĞA (1924 – 1976)

Risale-i Nur Hizmetkârları Ağabeyler’i bulup, araştırdıkça gözlerimiz kamaşıyor, hayret

ÇANDARLI HALİL PAŞA

ÇANDARLI HALİL PAŞA

Medreseden yetişti. 1426 tarihinde kazaskerlikten vezîriâzamlığa getirildi. 2. Murad’ın salt

KIZIL İCAZ DÖRDÜNCÜ BEYİT-3

KIZIL İCAZ DÖRDÜNCÜ BEYİT-3

Ders: Kızıl İcaz, 4. Beyt devam İzah: Ali Haydar Çetintürk Hocaefendi Hazret-i Üstad diyor

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-9

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-9

Bakara: 227: Eğer koca, hanımına yaklaşmamaya yemin ederse, hanımı onu dört ay bekler. Bu mü

BİR MODEL OLARAK “MANA-YI HARFİ”

BİR MODEL OLARAK “MANA-YI HARFİ”

Mana-yı harfi, sanatın arkasında sanatkârı görmek ve göstermektir. Daha ilerisi, bu bilinci i

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

Değerli Kardeşlerim! Günümüzde, Müslüman olduklarını sanan bazıları, gayb alemine tam ol

FÂTİH SULTAN MEHMED

FÂTİH SULTAN MEHMED

İkinci Murad Han ve Candaroğulları ailesinden Hümâ Hâtun’un oğludur. Şehzâde Mehmed küç

et-Teğabün: 3

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. (Mürşid 3.1 adlı yazılım-Turan Yazılım-(www.turan.com.tr) )

GÜNÜN HADİSİ

Geçmiş peygamberlerin sözünden (hiç eksiksiz) nâsın eriştiği haberlerden birisi de: Utanmazsan dilediğini işle! (sözü) dür.

Abdullâh b. Mes'ûd (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI