Cevaplar.Org

BEDİÜZZAMAN KASİDESİ-1. KISIM

Kadir Mevlâm ne insanlar yaratmış. Serdâr etmiş müminlerin üstüne. Onun hikmetine akıl ermemiş, Düşmanı musallat eder dostune.


2022-08-01 08:59:58

Takdim 

Değerli ziyaretçilerimiz bugün size uzun bir kasidenin ilk bölümünü takdim ediyoruz. Kasidenin yazarı Rizeli merhum alim, edip ve şair Ethem Güler Mollaömeroğlu'dur. Elimizde bulunan ve merhumun "Gönül Açar, Şirin Sözler , Hicivler" adlı üç eserinin bir tek cild halinde "Üç Eser" adıyla neşrolunan eserinden bu naklimiz.

Merhum şairimiz 1914'de Rize'de dünyaya gelmiş 1994'de dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Şiir ve yazılarında üstün bir iman ve İslam gayretine şahid olduğumuz müellif, erişebildiği Allah dostlarını ziyaret ve onları hayırla yâd ve müdafaadan geri durmamıştır.

Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretlerine intisap etmiş, Süleyman Hilmi Tunahan Efendi merhumla yakın ilişkisi olmuş bu zat, Üstad Bediüzzaman'a da büyük hayranlık duymuştur. Aşağıdaki şiiri bu sevgi ve hürmetinin gözyaşlarıdır. Ruhu şâd olsun. Salih Okur/cevaplar.org

Kadir Mevlâm ne insanlar yaratmış.

Serdâr etmiş müminlerin üstüne.

Onun hikmetine akıl ermemiş,

Düşmanı musallat eder dostune.

 

Bediüzzaman'ı zindana atar,

Senelerce o nur orada yatar,

Acaba onun bir suçu mu var?

Zehir de kattırır onun aşine.

 

Yedi defa(1) ona zehir verdiler,

Öldürmek kasdile bunu ettiler,

Devr-i sâbık ona neler yaptılar,

Çok uğraştılar yok olmasına.

 

Yirmi yedi sene zulmün mahkûmu,(2)

Hakim kararıyla yok bir hükümü;

Dâvâ açar bir müdde-i umumi,

Mahkeme mahkeme, suç yok meydane.

 

Beraat etti mi zindandan çıkar,

Arası geçmeden öbürü tutar;

"Vay efendim senin müritlerin var!

Haydi bakalım yine zindane.

 

Halbuki o imiş Allah'ın dostu,

Zindana severek atıyor postu.

Medrese-i Yusufi orada koştu,

Durmadan nur saçtı gençlik kalbine.

 

Bir milyon kişiyi irşâd eyledi,

Kararmış kalbleri nurşâd eyledi,

Zındıklar boşuna hücum eyledi,

Bilâkis yardımı oldu şânine.

 

Üfledikçe onu, o nur parladı.

Bu sayede onu herkes anladı,

Kalbi mühürlüler ibret almadı,

Kör körüne onlar koştu peşine.

 

Ona emsâl yoktur din kahramanı, 

Kimseye baş eğmez Hakk'ın arslanı,

O olsa gerekdir kutb-i zamanı,

Pek ender böylesi gelir cihâne.

 

Bir kuruş hediye kimseden almaz,

Zındıklara desen bunu inanmaz,

Kanaat ehlidir, parasız kalmaz,

Akıl ermez nerden girer eline.

 

Ne malı, ne mülkü, ne evladı var.

Gençliği irşadan peşinden koşar,

Rehberi Kurândır, o yolu tutar.

Kendini vakfetmiş Kur'an yolune.

 

Bir çok münkirleri mümin eyledi,

Müşkül sualleri o halleyledi,

Bir mektep müdürü bunu söyledi;

"Kafir idim" dedi, "geldim imâne.

 

Bu zata manevi vardır bir hüner,

Boşuna mı onu müminler sever,

Üniversiteli şu kadar gençler

Niçin koşuyorlar onun peşine.

 

Risale-i Nur'u o gençler yazar,

Ne bir matbaa ne de bir sermaye var

Nur talebeleri durmadan yazar

Fisebilillah Hak rızasıne.

-devam edecek-

Dipnotlar 

(1) Vefatına yakın bu zehilendirmeler 21 sayısına ulaşmıştır. Geniş bilgi için Abdülkadir Badıllı merhumun Mufassal Tarihçe eserinin 3. cildine bakılabilir.(Salih Okur)

(2) Şair burada Afyon mahkemesinde mahkeme reisinin: "Mahkûmiyeti olup olmadığı sualine" üstadın "Mahkeme kararıyla hiç bir mahkûmiyetim yoktur. Fakat yirmi sekiz sene fiilen zulmün mahkûmuyum" cevabına telmihte bulunmuştur.(Salih Okur)

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

AZİZ ÜSTADIMA

AZİZ ÜSTADIMA

Aziz üstadım; seni tanıdığıma, eserlerini okuduğuma şükür ediyorum. Sana talebe olma şe

CİVANMERTLER ARANIYOR

CİVANMERTLER ARANIYOR

Dinde reform yapmak isterken dini zafiyete uğratmak bir cinayettir, çünkü dinde reform olmaz, be

Muhammed Musaoğlu

Muhammed Musaoğlu

muhakemat25@gmail.com

NİYAZİ BEKİ HOCAMIZIN EL MÜNEBBİHAT ADLI ŞİİR KİTABI ÜZERİNE

NİYAZİ BEKİ HOCAMIZIN EL MÜNEBBİHAT ADLI ŞİİR KİTABI ÜZERİNE

“Şiir ise çendan kıymetdar, şirin bir vasıta-yı ifadedir.” Bediüzzaman Malum olduğu

VAHDET YILMAZ AĞABEY

VAHDET YILMAZ AĞABEY

50 yıllık bir hukukum vardı Vahdet ağabey ile. Beni ilk defa terziye götürüp elbise ve palt

MEHMET KIRKINCI HOCAMIZIN VEFATININ SENE-İ DEVRİYESİ MÜNASEBETİYLE

MEHMET KIRKINCI HOCAMIZIN VEFATININ SENE-İ DEVRİYESİ MÜNASEBETİYLE

Bugün rahmetli Mehmed Kırkıncı hocamın sene-i devriyesi. Kendisini minnet ve şükran ile anar

KIZIL İCAZ DÖRDÜNCÜ BEYİT(DEVAM)

KIZIL İCAZ DÖRDÜNCÜ BEYİT(DEVAM)

Ders: Kızıl İcaz, 4. Beyt devam İzah: Ali Haydar Çetintürk Hocaefendi Ahdari merhum diyor ki

İNSANLIK BAŞKA BİR ŞEY

İNSANLIK BAŞKA BİR ŞEY

“Talebeliğim esnasında bir sene Ramazan'da Deliorman'dan sayılmayan ova köylerinden birinde Ra

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-8

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-8

Bakara: 213: بَغْياً Bağy, azgınlık ve taşkınlık demektir.

HZ. MUAVİYE'NİN, OĞLU YEZİD'İ VELİAHD TAYİN ETMESİ

HZ. MUAVİYE'NİN, OĞLU YEZİD'İ VELİAHD TAYİN ETMESİ

Meseleyi iki açıdan ele almak durumundayız: A. İslâm şeriatına göre veliahtlığın hükm

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

Muhterem Kardeşlerim. İnsanoğlunun olağan hayatında bazen olağanüstü durumlar ortaya çıkm

Nâziât, 37-38-39

Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz cehennem tek barınaktır.

GÜNÜN HADİSİ

Allahu Teala, kulunu helal (kazanç) talebinde yorgun görmeyi sever.

250 Hadis, s.197

TARİHTE BU HAFTA

*Mimar Sinan Vefat Etti(8 Nisan 1588) *Devletin dini İslam'dır Hükmü Kaldırıldı.(10 Nisan 1928) *Mareşal Fevzi Çakmak Vefat Etti. (10 Nisan 1928) *İlk Uzay Mekiği Fırlatıldı. (12 Nisan 1981)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI