Cevaplar.Org

KUR’AN NOTLARI-4

46-Besmele hakkında dört mezhebin kanaati; a-Her surenin başındaki besmele bir ayettir ve o sureden sayılır.(İmam Şafii’nin görüşü) Not; ondandır ki


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-09-01 08:03:26

46-Besmele hakkında dört mezhebin kanaati;

a-Her surenin başındaki besmele bir ayettir ve o sureden sayılır.(İmam Şafii'nin görüşü) Not; ondandır ki Üstad Bediüzzaman da; " Ve Besmele'nin azamet-i kadrine en kat'î bir hüccet şudur ki: İmam-ı Şafiî (R.A.) gibi çok büyük müçtehidler demişler: "Besmele tek bir âyet olduğu halde, Kur'anda yüzondört defa nâzil olmuştur."(Sözler; s. 12) der. (Salih Okur)

b-Her surenin başından bir ayet değildir.(İmam Malik'in görüşü)

c-Müstakil bir ayettir ama surenin cüz'ü değildir. Sureleri birbirinden ayırt etmek için başlarına yazılmıştır(İmam-ı Azam'ın görüşü)

d-Fatiha'nın başındaki besmele ondan bir ayettir, diğerlerinde değildir.(İmam Ahmed bin Hanbel'in görüşü) s. 210

47-Eldeki en eski Türkçe Kur'an meali, Oğuz Türkçesi ile Şirazlı Hacı Devletşah oğlu Mahmut tarafından 1333 tarihinde yapışmıştır. Daha eskidir diyenler de var. S. 215

48-Hangi devirde tefsir ilmi çoksa, orada terakki vardır. Gerileme devirlerinde tefsir ilmi de düşmüştür. S. 219

49- Asım Efendi merhumun Kamus tercümesinde yazdığına göre, Tefsir kelimesinin kökü olan fesr kelimesi "örtülü nesneyi keşf ve ây'an etmek" demektir. s. 220

50-Rivayet tefsirlerinin er derli toplusu Taberi tefsiridir. Dirayet tefsirinde ise Fahr-ı Razi'nin tefsiridir. S. 222

51-Rivayet tefsirine "me'sur tefsir", dirayet tefsirine "rey tefsiri" de denilir. S.222

52-İbn-i Halaveyh der ki; münafık kelimesi Cahiliyye döneminde bilinmeyen bir kavramdır. S. 223

53- Maliki fakihi İbnül Arabi der ki; "Cahiliyye sözlerinde ve şiirlerinde fasık kelimesi işitilmiş değildir. S. 223

54-Esbab-ı Nüzulü en iyi bilen sahabe Hz. Ali'dir.(r.a) s. 223

55-Tabiin müfessirlerinin başı İmam Mücahid'dir. S.224

56-Tabiinin diğer meşhur müfessirleri; Said bin Cübeyr, Ata bin Rebah, İkrime, Tavus, Mesruk, Katade, Hasan Basri, Ata-i Horasani. S.224

57-Süfyan-ı Sevri rahimehullah demiştir ki; "Tefsiri dört kişiden alın; Said bin Cübeyr, Mücahid, İkrime, Dahhak. S. 224

58-Katade demiştir ki; "Tabiin'in en âlimleri dört kişidir;

Menasık'te(İbâdet edecek yerler. İbâdet ederken lüzum eden usul, yol ve tarzları bilmekte); Ata bin Rebah

Tefsirde; Said bin Cübeyr

Siyerde; İkrime,

Helal ve Haramları bilmede; Hasan-ı Basri. S.224

59-Tebe-i Tabiin'in meşhur müfessirleri; Süfyan bin Uyeyne, Veki bin Cerrah, İshak bin Ravaheyh, Abdurrezzak, Adid bin Humeyd, İmam Buhari, İbn-i Mace, Hakim, İbn-i Hibban. S. 224

60-İmam Mücahid der ki; İbn-i Abbas'a(r.a) Kur'an'ı üç defa arz ettim, dinlettim. Her ayet başında durdurdum ve "ne hakkında nazil oldu" diye sordum. S.224

 61-İlk tefsir kitabı yazan İmam Mücahid'dir. İlk hadis kitabı yazan İmam Zühri'dir. S. 224

62-İbn-i Hazm, Kurtubi tefsiri için; "O tefsirin misli yoktur" demiştir. S. 230

63-Tefsir ilminin altın devri hicri altıncı asırda başlıyor. S. 231

64-Ebu Suud tefsiri Arap ulemasınca pek makbul kabul edilir. S. 231

65-Keşfüz Zünun 300'den fazla tefsirin ismini sayar. S.243

66-E. Renan, Endülüs'te yakılan İslam kütüphanelerinin birinde 300 ciltlik bir tefsir'in bulunduğunu ve onun da- maalesef- o ilim hazineleriyle beraber yandığını yazar. 243

-devam edecek-

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MUHAKEMAT DERSLERİ-10

MUHAKEMAT DERSLERİ-10

Ders: Muhakemat Dersleri (10.Ders), Birinci Makale, Dördüncü Mukaddime İzah: Prof. Dr. Şener D

TESETTÜRÜN YOZLAŞTIRILMASI

TESETTÜRÜN YOZLAŞTIRILMASI

Bugün üzerine bastığı çimenlerin, yarın üzerinde biteceğini bilen şuurlu bir Müslüman ha

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

Ne buyuruyor Cenab-ı Hak, ne öğretiyor bize? Buyuruyor ki; “ey kullarım, bazı kullar benden i

BAKIŞ AÇISI-20

BAKIŞ AÇISI-20

Artık dönemini doldurmuş, tekrarlana tekrarlana aşınmış, eskiye ait olan, bugüne hitap etmey

İSLÂM’IN ÜÇ TEMEL KAYNAĞINA KARŞI HÜRMETSİZLİK

İSLÂM’IN ÜÇ TEMEL KAYNAĞINA KARŞI HÜRMETSİZLİK

Muhterem kardeşlerim! Mustafa tutturmuş “ben Allah’a yağcılık yapmam, Hz. Muhammed (s.a.v)

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-23

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-23

Prof. Mahmut Erol Kılıç(Tasavvuf tarihi uzmanı) Tasavvuf ve tarihi üzerine uzman isimlerden b

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-11

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-11

Zulüm son haddine varmıştır dünya genelinde. Ve insanlığı dinden alıkoyma hareketleri eskis

SAMİ EFENDİ HAZRETLERİNİN LOKANTALAR HAKKINDA TAVSİYESİ

SAMİ EFENDİ HAZRETLERİNİN LOKANTALAR HAKKINDA TAVSİYESİ

Prof. Dr. İbrahim Ethem Cebecioğlu hocamız diyor ki; “Sami Efendimizin(ks.) bir tavsiyesi vard

ER RASUL

ER RASUL

Eser Adı: Er Rasul Müellifi: Said Havva Yayınevi: Daru’s Selam “Tarihi al ve sor! Acaba he

UNUTULMAYAN BORÇ

UNUTULMAYAN BORÇ

“Bütün Dünya” adlı ünlü derginin Temmuz 1948 tarihli 6. Sayısında, İzmir’den bir oku

BÜYÜK GÜNAHLAR-20

BÜYÜK GÜNAHLAR-20

Yeminlerle ilgili bölümde geçen büyük günahlar 409. KEBİRE: Sahibini günaha batıran, yani

"Kadınlara iyilikle muamele ediniz."

Nisa:19

GÜNÜN HADİSİ

Her ölenin amel defteri kapanır. Yalnız Allah rızası için yurt sınırında nöbet bekleyenler müstesnadır

Riyazü's Salihin, 2/1297

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI