Cevaplar.Org

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

1. Hakikati araştırmanın metotları... 2. Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı, ruh cephesinde henüz yapılmadı. (29) önsöz


Yusuf Çağlayan

y_caglayan@yahoo.com.tr

2020-08-08 08:05:00

1. Hakikati araştırmanın metotları...

2. Anadolu'nun Kurtuluş Savaşı, ruh cephesinde henüz yapılmadı. (29) önsöz

3. Henüz yerlerde sürünen Türk-İslam ruhunu tutup kaldıracak olan irade... (29) önsöz

4. Bütün hayat kuvvetlerini bir idealin gerçekleşmesine hasretmekten, yani bedeni ruha hizmetkâr yapmaktan korkan hasis insan, ancak bedeninin ölçüsünde eser elde edebilir. (29) önsöz

5. Manevi bünye bu derece zayıflayınca yabancı kültürlerin haçlıları, bu zayıf bünyeye var güçleri ile saldırdılar. (31) önsöz

6. Bu mukaddes cihadın siyaset cephesinde yapılacağını zannedenler, yakın tarihimizde birkaç kere yanıldıklarını gördüler.(33)

7. Yarınki Türkiye'nin kurucuları yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül verecek, sabırlı ve azimli, lakin gösterişsiz ve nümayişsiz çalışan ruh cephesinin modern işçileri olacaklardır. Bu ruh amelesinin ilk ve canlı işi; insan yetiştirmektir.(33)

8. Her sahada kemal sahibi insan yetiştirmek. (51)

9. Kalpleri ve kafaları bir noktada, bir sevgi mihrakında birleşmeyen insanlar gerçek vatandaş hayatını, milli birlik saadetini yaşayamadılar. (75)

10. *Tarihin seyri içinde kendi kendini yapmış ve mili tekâmülü içinde olgunlaşarak kendini bulmuş bir rejim olmasında ileri geliyordu...(78)

11. Müspet ilim, ruhi ve ahlaki değerlerle insanlık içinde bir Rönesans yaratacak yerde, Avrupa milletlerinin insanlığı gittikçe daha mükemmel ve teminatlı bir şekilde istismar edebilmeleri için, arzın hammaddeleri üzerindeki sarsılmaz saltanatlarını temin etti. (93)

12. "Ben seni uzaklardan ararken sen kendi evinde idin.(94)

13. ....aramaktan birkaç nesil yorgun düştü...(94)

14. *Eğer bugünkü neslin zaafları varsa, bunlar neslin mürebbilerine aittir. (95)

15. "Dostum, hududu teşkil eden nehrin beri yanında bir adam mı öldürdünüz? Canisiniz. Şayet nehrin öteki tarafındaki bir adamı öldürdü iseniz, siz bir kahramansınız..." (102-Pascal)

16. Her Rönesans hareketi, kendinden evvelki devirlerin zincirlerinden insanlığın dimağını kurtarmıştır. (102)

17. Eğitimin verdiği acı neticelerin hepimiz şahidiyiz. En sonunda, ruh ve imanından şüpheli bir cemaat(nesiller), hep yabancı medeniyetlerin eteğine yapışıyor...(132)

18. *..bir türlü anlaşamayan nesillerin, zümrelerin bu haline sebep, din içinde anlaşacak yerinde, dinin dışına çıkıp madde ve menfaat sahasında pençeleşmeleridir...(134)

19. Bu muazzam ve kurtarıcı hareket ancak devletin eseri olabilir...(136)

20. *150 yıldır Avrupa'nın nüfuz ve istismar siyasetinden doğmuş bir eğitim ve kültür anlayışı ile karşı karşıyayız...(141'den uyarlama) 

21. *Milli şuur ve karakterin deforme olarak zayıflaması; birlik ve beraberlik yerini, içtimai sürülerin şuursuz hareketine bırakıyor...

22. "Büyüklerin fena tecrübesi" yeni neslin cansız düşmesinde en kuvvetli amil olmuştur. (150)

23. *Suni meseleler ile zihin ve fikirlerin meşgul edilerek, tehlike teşkil eden (fikirleri) suni problemler ile deşarj etmek, cemiyetin asıl problemlerle temasa geçerek; bu problemlerin halli için kafa yormalarını ve fikir yürütmelerini önlemek...

24. *Her hadise karşısında ikiye bölünmek...(154)

25. Harici ihtilaflar, güçlenmeye vesiledir. Bir milleti yıkan dâhili ihtilaflarıdır...

26. Bu şahsiyetin türlü görünüşleri vardır....

27. *Kant'ın her vicdanda kendiliğinden doğabileceğini farz ettiği vazife bazı vicdanların derinliğinde uzun bir hazırlanıştan, içsel bir araştırmadan doğmuş, merhametin çağrısıdır. (...) içtimai vazife ise, ne yolda izah edilirse edilsin, en nihayet ya şeref, ya korku, ya da menfaat esasına dayanır. (165)

28. *Kanun, sade adalet dağıtıcı olabilir. Adalet varlığını ve hakikatini, kendi kuvvetini ve kendi sınırlarını geçen başka bir değere borçludur. Bu ruhi değeri biz, ruhun en özlü hakikati olan bir "mesuliyet mefkuresi"nde buluyoruz. (167)

29. Kendi mukadderatını kendi ellerine alamayan millet kaybolmaya mahkûmdur. (171)

30. *Fertlerin her biri kendi bedbaht nasibine meftun bir duygusuzlukla kendi hissesini toplamaya koşuyor. (174)

31. Lakin hakikatte muzaffer olan milletin ruhu idi. Biz bu ruhun hâkimiyeti davasını bayrak yaparak yükseltmesini bilmedik. (176)

32. *Bu kültürün esaslı karakteri, bir prensip ve davaya inanan ve bu inanan etrafında sistemleşerek hayat kazanan izah tarzlarından zihinleri sıyırmak, yalnız göze, kulağa ve damağa hitap eden eşyanın bilgisiyle yetinmekti. (177)

33. *Bir buçuk asırdan beri yapılan her biri bir şekil değiştirmeden ibaret kaldı. Her inkılâbın kahramanı, milletin yaralı vücuduna yarayı örten yeni bir boya vurmakla onu kurtardığını sandı. Bu inkılâpların her biri yeni bir İsrafil suru üflerken, o sesle kendinden geçen zavallı bir nesil, battığı denizin derinliklerinden suların üstüne yükselip bir an havaya kavuşup şaşkın felaketzede gibi, "kurtuldum!" diye bağırdı. Hâlbuki yakında hiçbir kıyı yoktu ve onun akıbeti az sonra yine aynı sulara gömülmüş olacaktı. (189)

34. *Milli bünyemizde bu buhranların hayat bulması gösteriyor ki, bunun tohumları vaktiyle bünyemize atılmıştır.

35. *Ahlakın her sahada kurmak istediğini, ihtiraslar yıkmak isterler...(milli ve manevi değerlerin kurmak istediği disiplinleri batı kültürü.) (197)

36. *Aramızdaki mukaveleyi, günlük menfaat ve kararlarımıza üst seviyeye yükseltecek olan, içinde yaşadığımız medeniyetin ve geleneklerimizin harekete geçirebildiği kuvvetlerdir. Bu sebepten böyle bir mukavele ile kurulan nizama "ahlak nizamı" diyoruz. (197)

37. *Vatanın atisini düşünmek bugünün şaşkın ve haris insanı için bir külfet halindedir.(200)

38. *Tarihin olayları, birbirini zorunlu şekilde doğurduklarından, bugünün sebeplerini geleceğe göre harekete geçirmesini bilen adam (bir eğitimi yüksek bir) geleceğin mimarı olabilir. Bu sebeplerin başında insan unsuru gelmektedir ki, diğer bütün sebep ve imkanlar onunla harekete geçecektir.(205'ten uyarlama)

39. Son nesillerin hazırlayacağı istikbal, bugünkü adımlarımızın kat'i ve zaruri eseri olacaktır. (211)

40. *Eşya, şekil kazanmış fikirlerdir...(226)

41. Mazimize gömülen hadiselerin eseri olan neslimiz, şimdi karşımızdadır. Onu kendisiyle itham edecek yerde kendisine hayat veren sebepleriyle izaha çalışalım.(230)

42. Başkasının hukukunu boğazlayan sefil ihtiraslar...

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MUHAKEMAT NOTLARI-18

MUHAKEMAT NOTLARI-18

Bir kelâmda, her fehme gelen şeylerde mütekellim muaheze olunmaz.” (Muhakemat, s. 44 ) Bir kela

Ali Haydar Çetintürk

Ali Haydar Çetintürk

cetinturkalihaydar@gmail.com

ZAYIF ATIN KIBLESİ OLMAZ

ZAYIF ATIN KIBLESİ OLMAZ

Anadolu’da bir söz ve deyim olan "zayıf atın kıblesi olmaz" cümlesindeki "zayıf" kelimesi, "

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-1

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, inşallah yeni bir hizmeti bundan sonra her hafta parça parça

BAKIŞ AÇISI-17

BAKIŞ AÇISI-17

Dînî hassasiyet insanlarda mezhep anlayışının zayıflamasıyla zayıflamaya başlıyor. İşte

VAHDET YILMAZ AĞABEY KİMDİ?-1

VAHDET YILMAZ AĞABEY KİMDİ?-1

“Evvela şunu ifade edeyim; Merhum Vahdet Yılmaz ağabey, 1945 yılında dünyaya teşrif etmişl

“İSLÂM DEVLETİNDE MÜRTEDİN CEZASI ÖLÜM DEĞİLDİR” YANLIŞI

“İSLÂM DEVLETİNDE MÜRTEDİN CEZASI ÖLÜM DEĞİLDİR” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın bazı konuşmalarını dinlediğimde, “acaba Kur’an’ı

AZİZ HADİS NEDİR?

AZİZ HADİS NEDİR?

Bütün sened tabakalarında ravi sayısı ikiden az olmayan hadislerdir. Tarifin Şerhi: Yani rav

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-8

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-8

Bugün kâfir güçlerin ekonomik, siyasi ve askeri güçlerini her gün radyo, televizyon ve basın

KUR’AN NOTLARI-8

KUR’AN NOTLARI-8

74-Fevatih-i Suver(Surelerin başlangıçları) a-Allah’ı övme ile başlayan sureler: 14 tanedi

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-20

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-20

Jean-Marie Le Pen (Fransız siyasetçi) İkinci Dünya Savaşının izlerini taşıyan eski sağ, y

SİTE HARİTASI