Cevaplar.Org

EL-VÂSİ

Vâsi’ kelimesinin sözlük anlamı: Geniş olan, içine alan. Vâsi’ isminin terim anlamı: ilmi, rahmeti kudreti, ihsanı, af ve mağfireti her şeyi kuşatan.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-06-01 15:50:22

Vâsi' kelimesinin sözlük anlamı: Geniş olan, içine alan.

Vâsi' isminin terim anlamı: ilmi, rahmeti kudreti, ihsanı, af ve mağfireti her şeyi kuşatan.

Allah'ın ilmi dışında kalan hiçbir şey yoktur.

Allah'ın ihsanı ve lütfu boldur.

Allah, bütün yaratılmışlara rızık verir.

Allah, bütün varlıklara rahmetiyle muamele eder.

Allah, sıfatlarının genişliği ile her şeyi kuşatır.

İçinde Vâsi' ismi geçen üç ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

"… Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir."(1)

Sabuni bu ayette gecen Vâsi' ismini şöyle açıklar: 'Allah fazl ve keremi ile bütün mahlukâtı ku­şatır.'(2)

İçinde Vâsi' ismi geçen bir ayet şöyledir:

"Peygamberleri onlara: Bilin ki Allah, Tâlût'u size hükümdar olarak gönderdi, dedi. Bunun üzerine: Biz, hükümdarlığa daha lâyık olduğumuz halde, kendisine servet ve zenginlik yönünden geniş imkânlar verilmemişken o bize nasıl hükümdar olur? dediler. «Allah sizin üzerinize onu seçti, ilimde ve bedende ona üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir» dedi."(3)

Burada Vâsi' ismi, "her şeyi ihata eden" şeklinde tercüme edilmiştir.

Allah'ın lütfu geniştir, her şeyi ve herkesi kuşatmıştır; ancak dilediğine daha fazla verir. Allah kimin, daha fazla lütuf ve ihsana layık olduğunu bilir.

"… Allah, lütfu geniş olandır. O, hüküm ve hikmet sahibidir."(4)

Allah'ın lütfu ve ihsanı boldur; Allah, hayatlarının her safhasında kullarına lütufta bulunur.

El-Vâsi' isminden çıkarmamız gereken ders:

Unutmamalıyız ki, sahip olduğumuz bütün nimetler Allah'tandır. Bu bilinç ile nimetin sahibine şükür, hamd ve sena duyguları içinde olmalıyız.

Dipnotlar

1-Bakara-115

2-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 1, S: 160

3-Bakara-247

4-Nisa-130

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BİR KIRKINCI HOCA GEÇTİ-1

BİR KIRKINCI HOCA GEÇTİ-1

Tarih nice yiğitlere, kahramanlara, davası için varını, yoğunu ortaya koyan emsalsiz iman erle

DİLİMİZE BİR ŞEY OLDU

DİLİMİZE BİR ŞEY OLDU

Okumasını ve yazmasını unutalı, dilimiz kuş diline döndü. Aslına bakılırsa kuş dilinden

MUHAKEMAT NOTLARI-15

MUHAKEMAT NOTLARI-15

Ders: Muhakemat-15.Ders, (1.Makale, 8. Mukaddime, devam) İzah: Prof. Dr. Ahmet Akgündüz İzah e

BAKIŞ AÇISI-7

BAKIŞ AÇISI-7

Ulema, Sahabe arasında içtihad seviyesine ulaşmış olanların sayısının 30'u bulmadığını

ÂLİMLERE VE KENDİSİNDEN ÖNCEKİ MÜSLÜMANLARA KARŞI SAYGISIZLIĞI

ÂLİMLERE VE KENDİSİNDEN ÖNCEKİ MÜSLÜMANLARA KARŞI SAYGISIZLIĞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa İslâmoğlu kasıtlı ve planlı olarak hem âlimlere hem de kendi

ANLAMADAN KUR’AN OKUMANIN FAYDASI VAR MI? ÖLÜYE KUR’AN OKUNUR MU?

ANLAMADAN KUR’AN OKUMANIN FAYDASI VAR MI? ÖLÜYE KUR’AN OKUNUR MU?

Sordular: -Hocam, Kur’an’ı anlamadan okumanın faydası yoktur, diyenler var. Bir de bazı ho

MAHMUD TOPTAŞ HOCAMIZDAN GÜLDESTE-13

MAHMUD TOPTAŞ HOCAMIZDAN GÜLDESTE-13

Okullarımız da, arkadaşlarımıza (ki, siz onların dilinden daha iyi anlarsınız) Müslümanca,

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-11

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-11

Eşref Ali Tehanevi(Hintli büyük allame ve sufi) İmam Rabbani ve izindekilerden sonra, geçen y

ŞİRK SAYILAN AKIMLAR (1)

ŞİRK SAYILAN AKIMLAR (1)

1-Politeizm: Yunanca poly (çok) ve theoi (tanrı) sözcüklerinden türeyen politeizm, sözlük an

BÜYÜK GÜNAHLAR-7

BÜYÜK GÜNAHLAR-7

112. KEBİRE: Yıldızların tesirine inanmak. Yağmur yağdıktan sonra, falanca yıldızın doğ

BENİM GÖZÜMLE-7

BENİM GÖZÜMLE-7

İmâmu'l-Harameyn el-Cüveynî İmam el-Gazzâlî'nin hocası olan ve özellikle Kelam sahasında

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

Oruç insanı cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır; tıpkı sizi harpte ölüme karşı muhafaza eden bir kalkan gibi...

Buhari,Ebû Davud,Tirmizi, Nesai

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI